Pøblene i Sauda

Sauda

Knut Atle Seim: Leder for Nav Forvaltning Rogaland Sauda. Han får ny jobb som barnevernsleder 1. april i 2017 men blir sparket etter 10 måneder i jobben for alle overgrepene han er ansvarlig for som sjef. Han har ikke kompetanse eller utdannelse til å jobbe i barnevernet men likevel så blir han jo ansatt, det var gjennom Aina Olene Tveit han fikk jobben. Men nå blir han daglig lederredaktør i ryfylke avis. Samtidig som han er leder i Sauda Høyre parti. Driver og: Seim Tekst & Foto som fort kan komme i konflikt med ryfylke avis.

Hege Michalsen: Var tidligere sjef i barnevernet som nå er redusert til bare fagansvarlig. Når det er rettsak så har hun ikke utdannelse/kompetanse til å føre en barnevernssak, er også veldig usikker på om hun har den utdannelsen og kompetanse til å jobbe i barnevernet da hun må ansette en dyr konsulent hele tiden (Hege Braseth). Hun har fått sparken en del ganger som barnevernsjef men likevel får hun jobben igjen når alt bråket rundt henne har lagt seg, det har skjedd mer enn 3 ganger. Hun og Roger Haraldsen laget en falsk bekymringsmelding i sammen etter Solveig Steinsland og Synne Fatnes Skorpe ble meldt til fylkesmannen og fikk sparken.

Hege Braseth: Hun driver sitt eget firma på Karmøy og leier seg ut som konsulent til barnevernet. Hege Braseth er en hevngjerrig dame og kommer bare med hat utsagn og hun liker ikke å tape nemnd saker, tape hu så fortsetter hun trakassere og ødelegge familien til det ikke er mer igjen og har gjerne med seg politi da løgn som hun frembringer gjør folk veldig fortvilet.

Aina Olene Tveit: Ania er kommunalsjef i Sauda. Hun sier selv at ?barneverntjenesten har alltid det for øya og ivareta barnets beste? DET ER TULL. Barneverntjenesten er ikke der for og ivareta barnets beste, de er der for og ødelegge barnets beste og ødelegge familien til de er helt knust av smerte. Undersøker heller ikke om barnevernet følger loven som er en av hennes oppgaver. Alle enheter som er underlagt kommunalsjefen

Thomas Breivik: Thomas er politi og jobber på lensmannskontoret i Sauda og har et ansvar ovenfor alle anmeldelser som blir sendt inn men som lensmann så henlegger han alle saker som blir sendt inn uten å undersøke, da samtlige på denne siden ble anmeldt for lovbrudd. Alle som er nevnt på denne siden er gode venner av Thomas Breivik som er en selvfølge at ikke trenger noen undersøkelse om at loven ble fulgt. Thomas hadde nok en soleklar rolle i arrestasjonen og ransakingen av huset vårt da de tok alle pc er, mobiler osv? og drog ut tiden før vi fikk de igjen da han hadde en del utstyr på sitt kontor i noen måneder før det ble sendt videre, det tok over et halvt år før vi fikk utstyret tilbake. Han er og årsaken til at vi ble uthengt som kriminelle i bygda med kun 4500 innbyggere da han ikke kunne forholde seg som en lovens mann. Det er vist kjekkere å spille på jobb pc`en og heve lønninger en og gjøre jobben sin.

Solveig Steinsland: Solveig og Synne Fatnes Skorpe var saksbehandlere i barnevernet og var med 2 politi på hjemmebesøk hos oss. Solveig snakket med meg (jeg ville ikke) men jeg ble tvunget likevel. Hun ville ha det til at jeg skulle huske skolen sin versjon og at det ikke fantes mobbing på Austarheim skole. Fatter ikke at hun fikk jobb i barnevernet da hun ikke har utdanning og kompetanse. Solveig skremte ut vitne til pappa når de var hos oss for så å komme med noen grove beskyldninger som at jeg befølte pappa men da hadde vi ikke noen vitner for hun hadde de jaget avgårde.Disse to jentungene fikk smake sin egen medisin da det ble sendt bekymringsmelding til fylkesmannen da ble det mye sykdom i en periode og de måtte slutte i barnevernet. Solveig har nå begynt i ny jobb som lærer assistent hos fløgstad skole som hun heller ikke har utdannelse eller kompetanse til.

Roger Haraldsen: Roger jobber hos Sauda Vgs som miljøarbeider men har ingen utdannelse faglig og han er barndomsvenner med Hege Michalsen (Tidligere barnevernsjef) og er mye i sammen på fritiden så de samarbeider en del. Han var med på å sende falsk bekymringsmelding med grove beskyldninger på oss i samarbeid med Hege Michalsen som visstnok er sjelevennen. Han og mange andre er hjelperne til barnevernet (Hege Michalsen) og politiet (Thomas Breivik) i Sauda. Det er merkelig hvordan Sauda egentlig fungerer. Hadde dommeren hørt barne avhørene så hadde Roger blitt tatt for falsk forklaring i retten. Men dommeren hadde ikke tid til det.

Åshild Åbø Eeg: Åshild er lærer på Austarheim skole og er gift med Øyvind Åbø Eeg som er lærer på ungdomsskolen som var etter meg som en klegg. Åshild var med på alle møter på skolen og kverulerte på alt og tar ingenting alvorlig i skolen og hun har heller ikke kompetanse til å håndtere Indirekte mobbing (Skjult mobbing) i skolen

Ingunn B. Svandal: Ingunn er rektor på Austarheim skole og tidligere lærer på Risvold skole. Gift med skolesjefen Jakob Svandal i Sauda. Ingunn har ikke kompetanse til å ta et ansvar for det som skjer på skolen, skjult mobbing vet hun ikke hvordan hun skal håndtere og da er det jo litt rart at hun som rektor ikke klarer og sette seg inn i hva det innebærer men heller sender bekymringsmelding til barnevernet.   

Tone Rasmussen Birkeland: Tone er helsesøster på Austarheim skole og er gift med ordføreren i Sauda. Tone har veldig tett kontakt med barnevernet og de snakker seg veldig i mellom. I Sauda så finnes det ikke noe som heter taushetsplikt for i Sauda så snakker alle seg i mellom. Rykter sprer seg fortere enn man tror i Sauda.

Synne fatnes Skorpe: Synne var saksbehandler i Sauda Barnevern og var også med på hjemmebesøk oss hos sammen med Solveig Steinsland med  to fra politiet. Disse to jentungene fikk smake sin egen medisin da det ble sendt bekymringsmelding til fylkesmannen, da ble det mye sykdom i en periode og de måtte slutte i barnevernet.  

Merete Herheim: Merete Jobber/jobba i Barne og familieteamet og har også veldig tett kontakt med barnevernet og skole. Merete og barnevernet har jo kontor i samme bygning så det er jo vegg i vegg der også. Monica Herheim er i familie med Merete og har tidligere jobbet i barnevernet og var innblanda i vårs sak for noen år tilbake som forlangte iq test av min far av Psykolog: Anita Kvilhaug. Ble såvidt godkjent som far. Merete er også med i noe så heter MOT, på ungdomsskolen der jeg valgte å trekke meg vekk fordi jeg ikke ville være i kontakt med hun. MOT står for det motsatte av det Merete gjorde mot meg.

Wictor juul: Wictor Juul får jobben som rådmann 30. april 2013 i Sauda kommune og er Gift med Hilde Folkvord Juul som er rådgiver ved utdanningsavdelingen hos fylkesmannen. Sølvi Ona Gjul er i nær slekt med Wictor Juul og er utdanningsdirektør ved avdeling utdanning hos fylkesmannen. Klagen som ble sendt angående mobbing ble bare videresendt tilbake til rådmannen i Sauda som henla saken. Etter 4 år som rådmann har han ikke klart å følge opp  det ansvaret han har med og påse at kommunalsjef Aina Olene Tveit følger opp og påser at barnevernet følger loven, som ikke ble gjort. Det er dårligt lederskap fra en rådmann. Wictor ble nok nervøs når ingen kommunalsjefer er blitt fulgt opp av han som rådmann. Slutter i all stillhet og begynner som rådmann i Hjelmeland 01.04.2017

Reklame

12 kommentarer om “Pøblene i Sauda

 1. Gratulerer! Du har herved brutt straffelov paragraf 360 og du kan bli anmeldt om dette blogginnlegget havner i rette hender. Det er ulovlig å henge ut BV ansatte, mennesker generelt.
  «§ 390. Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den som krenker privatlivets fred ved å gi offentlig meddelelse om personlige eller huslige forhold.» Ha en god fredag 🙂

  Liker

 2. Tull her brytes ingen lover, sett deg inn i lovverket før du uttaler deg.
  Bilder er tatt fra det offentlige nettet, folkene er offentlige ansatte så det er helt lovlig, men det som de har gjort kan det stilles spørsmål ved har de brutt loven.
  Det du skriver om privatlivets fred
  Det står ikke noe om privatlivet til noen her på bloggen kan du henvise til noe mer bestemt.
  Les § 267 her står det litt mer tydelig til deg hva som er lov og ikke.
  Kos deg med bloggen du.

  Liker

 3. Retten til privatliv er ikke en absolutt rettighet. Det er en av de grunnleggende rettighetene som må balanseres nøye.
  I denne nåværende saken er det flere fakta som tyder på at publisering av navnene til offiserene i offentlige organer er OK her:
  Det er i Toonjes livsinteresser å hindre at en annen tvangsaksjon tar henne ut av familien sin.
  I et godt fungerende demokratisk samfunn er helsesøsterens rapport til barnevern, dersom det ikke var absolutt nødvendig på grunn av overhengende og krenkende trussel som seksuelt misbruk, alvorlig vold eller narkotika, etc, å bli betraktet som en kriminell handling, og publikasjonen tar sikte på oppdagelse og påtale av en kriminell handling,
  Det er i offentlig interesse at offentlige myndigheter er underlagt en effektiv demokratisk kontroll, som synes å være helt savnet med hensyn til barnevern i Norge, barnevern fungerer som en stat i staten.

  Liker

 4. Dette var et av de beste blogginnleggene jeg har sett noen gang! For en humor!!!
  Det er jo akkurat det der som «ikke er lov» i dag. Da blir det en form for humor å gjøre det! 🙂
  Jeg lo meg skakk! Måtte bla nedover, og så ble bare bildene større da jeg trodde det snart måtte være slutt! 🙂
  Merk dette, at offentlige personer omtales med bilde i avisa hele tiden. Dette er en blogg. Da rabler det for folk! 🙂
  En ungdom la ut noen bilder! Da er det plutselig helt krise! 🙂
  Ganske interessant hvordan man liksom blir «hengt ut» på en blogg eller på andre sosiale medier, mens man i avisa blir «omtalt».
  Ser ikke disse folka slik ut? Har de ikke det navnet? 🙂
  JEG LER MEG SKAKK! :-)))

  Liker

 5. Kjære Tonje. Eg håpe at du ein klare å legge alt det vonde du har inni deg til side og prøve å se det som så veldig mangen ser. Ei bygd som prøvde å hjelpe deg og din familie. Men far din takket nei, kvifor det? I stedet pøser du på med løgn og faktafeil. Det er da ingen som har fått sparken, ingen… eg ønske deg alt godt i livet. Men fortsetter du i dette sporet kommer hatet du bærer på til å ødelegge deg.

  Liker

  1. Cecilie, hva kan du om maktovergrep? Tydelig at du ikke vet noenting. Det er ei bygd som ødelegger og splitter opp familie, trakasserer og terroriserer familier eller bare enkelt personer som står sårbare enn andre i samfunnet. Hjelpe meg og familien min sier du, hahah… Hva setter du i ordet hjelpe? (drepe). Ikke prøv deg en gang å skyld problemet over på min far, da begynner du å bli veldig usaklig. Jeg ble mobbet på Austarheim skole der rektor ingunn B. Svandal ikke ville gjøre noe for å stoppe det, men sender heller en falsk bekymringsmelding til barnevernet slik at vi får mere nok med det. Saksbehandler Synne Skorpe og Solveig Steinsland kommer hjem til oss med politi og hele pakka, hvorfor politibistand? Vi var 13-14 år gamle og sto med dørkarmen og var livredde og lurte på hvorfor det var politi til stede. Vi er da ikke kriminelle… Men det er hva vi blir uthengt som i den lille bygda. Du kan verken si at dette er løgn eller faktafeil fordi du vet ingenting, du gidder ikke sette deg inn i noe som helst. Alt har jeg opplevd på kroppen, men hva har du? Du har venner og bekjente i Sauda som forteller deg hva du skal sitte å tro på og ikke. Vel kos deg med det Cecilie! Lev på en løgn, men det vil nok gå opp for deg en dag at slik jeg beskriver Sauda kommune stemmer på en prikk. Ha en god uke –

   Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: