Stillemobbing, lydopptak og bekymringsmelding

Dette er klagen vi sendte til Austarheim skole med lydopptak fra møtene etter på, som ender opp i bekymringsmelding fra rektor Ingunn B. Svandal og helsesøster Tone Rasmussen Birkeland. Rektor har ikke den rette innstillingen til å håndtere noe som helst på en skole da hun er rektor og har ansvar for det som skjer på skolen må hun kunne håndtere mobbeproblem på en ordentlig måte istedenfor å leke skole som hun gjør da hun ikke tar noen ting alvorlig og sender heller en bekymringmelding til barnevernet og overlater alt ansvar til dem så vi får nok med de å gjøre.

Det høres på disse lydfilene (møtene) at rektor Ingunn B. Svandal og lærer Åshild Åbø Eeg med gymlærer Anne Irene ikke har kunnskap eller kompetanse om Indirekte mobbing (stille mobbing) men heller legger all skyld på meg. Legg merke til kveruleringen til lærer om hva er en venn som hun gjentar opptil flere ganger. Til Tross for at klagen gjelder stille mobbing i klassen blir det ikke mye snakk om det. I tillegg har rektor og frøken et truende kroppsspråk ovenfor meg som gjør at jeg ikke turde å si noe annet enn det som de ville høre 
Lydfil. Møte på skolen etter klagen ble sendt

Neste møte på skolen. 28.10.10 minutter inn i møte sier jeg: når jeg spør de andre i klassen så bryr de seg ikke (noe som har pågått i en del år) Stille mobbing. Lærer Åshild snur på setningen og sier det ligger hos meg.
Lydfil. Siste møte på skolen der far blir lurt for og få inn helsesøster

Helsesøster tar meg ut av skolen på en lang kjøretur uten og gi beskjed til min pappa og har løsningen på alt etterpå om hvorfor jeg har hatt vondt i magen et helt år og ikke har venninner i klassen, Tone mente pappa var ensporet som kun så problemer i skolen når problemene lå i hjemmet men kunne ikke svare på hvorfor jeg hadde vondt i magen hver uke dagen rett før gym.   
Lydfil.
Helsesøster Tone Rasmussen Birkeland sender bekymringsmelding

Rektor sendte bekymringsmelding til barnevernet fordi hun ikke klarer håndtere stillmobbing.
Lydfil. Rektor: Ingunn B. Svandal sender bekymringsmelding

18 kommentarer om “Stillemobbing, lydopptak og bekymringsmelding

 1. Et par ting;
  A) Synes det er skremmende at du som far later som om det er datteren din som har denne bloggen…. Lag din egen blogg om du vil skrive om dette.
  B) Hvorfor klager du som far når din datter i lydopptakene selv sier at hun ikke blir plaget, hun blir inkludert osv. Det eneste hun selv sier er at hun ikke forstår alt som blir sagt og at hun er redd for å skade andre/seg selv i gym. Er dette SÅ grusomt?
  C) Hvorfor har du ute lydopptak av samtalene? Det kommer frem ting som er svært privat både for din familie og andre.
  D) Jeg kjenner ikke disse lærerne, men de høres svært dyktige ut i jobben sin. De har jobbet med å bedre situasjonen (selv om den ikke virker så dårlig), de holder lange møter, de er åpne for forslag, de snakker med barnet ditt hver fredag for p høre hvordan hun har det osv. De kan ikke trylle.
  E) Du skriver at de «lurte» inn helsesøster men de SPØR deg jo: skal vi da ta inn helsesøster eller skal vi fortsette å ta dette sammen? Og du sier at du er positiv til helsesøster.
  Det virker som om det er DU som overbeviser din datter om at hun ikke har det bra. Prøv å snakk positivt om skolen. Prøv fremsnakk og ikke baksnakk.

  Liker

 2. Klassisk døme på å flytte fokus bort frå ein ubrukleleg skule til å skulde på foreldre.
  Men. Vær varsam med å leggje ut lydfilar. Du er kanskje ikkje klar over lova, men her kjem åndsverklova inn. Litt rart at denne lova nyttast, men slik er det no ein gong. Det er den einskilde som «eiger» rettighetane til sin stemme. Kan det bli bruka mot deg, vil det bli bruka mot deg. Slett så fort råd er. Opptaka kan spelast av i retten om det skulle vere nokon som betvilar avskrifta di, etter at retten har bestemt at dei skal spelast av.
  Det du kan gjere, og som vil være meir effektivt, er å skrive av ordrett det som seiast. Då får me lesare med oss nøyaktig det du ynskjer å få formidla, samstundes held du deg innafor lova.
  Eg oppmoar deg, for di eiga skuld, å ta bort lenker til lydfilar så fort råd er.
  For å halde seg innom lydopptak, så har du lov å ta opp samtalar der du skjølv er delaktig. Du har altså ikkje lov å sittje i ein teatersal som tilskodar å ta opptak. Er du derimot i eit møte med barnevernet, skulen eller liknande har du lov å gjere opptak til eige bruk. Det er heller ikkje noko krav om at du skal opplyse om at du tek opp møtet på telefonen eller anna opptakar. Det kan vere taktisk lurt å vente så lenge som råd er før ein avslørar at ein har opptak. Då får ein mykje meir løgn og forvregning av sanninga å slå i bordet med. Eg fekk halde på i nærare eit år før det var naudsynt å bruke opptaka.
  Skjølv «vann» eg over barnevernet med å referere til lydopptak og peike på at dette ikkje samsvara med møtereferat. Den sakkyndige fekk smake same medisin då eg fyrst var i gong. Eg dokumentera at han kom med direkte løgn i sin rapport. Saka vart då lukka raskare enn Nortug har gått ein ski-sprint!

  Liker

 3. Det er denne paragrafen som er gjeldene her de tre nederste linjene:
  § 267. Krenkelse av privatlivets fred
  Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
  Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som bare har deltatt ved teknisk bistand eller distribusjon av et blad eller tidsskrift produsert i riket. Tilsvarende gjelder for kringkastingssendinger.
  Straff etter første ledd kan bortfalle dersom meddelelsen var fremkalt av den fornærmede selv ved utilbørlig atferd, eller meddelelsen er blitt gjengjeldt ved en krenkelse av privatlivets fred eller en kroppskrenkelse.

  Liker

 4. Runar: Et par ting til deg også:

  1. Nå skal du tenke deg om for det er ikke min far som drive denne bloggen, det er meg selv som bare vil skape en debatt rundt dette temaet om hvordan barnevernet holder på. At du beskylder min far for og drive denne bloggen under mitt navn, du påstår det og det kan ikke jeg skjønne?

  2. Min far klager fordi det er noe å klage på da skolen ikke vil håndtere dette på en voksen måtte. På skolen var det totalt utfrysning av enkeltelever og jeg ble aldri inkludert, aldri sett eller hørt det gikk utover mange ting som at jeg krøp inni meg selv til slutt. Jeg sa ifra mange ganger både til lærer: Åshild Åbø Eeg og andre lærere men ble aldri hørt. Jeg var på møter mange ganger både alene og med pappa og ble møtt med et truende kroppsspråk som gjorde at jeg ikke turde og si sånn som jeg ble behandlet på skolen. Jeg var redd, usikker og turde ikke si noe annet enn det rektor og lærer ville høre. Så jeg var mest stille på møtene og pappa tok seg av snakkingen da jeg sa det meste som skjedde på skolen til han hjemme. Og ja dette er så grusomt, vet du egentlig hva stille mobbing går ut på?

  3. Vi tar opp lydopptak på møtene for å ha bevis på det skolen har sagt hvis de motsier det senere. På møtene så blir det lite snakk om klagen og Rektor og lærer fremsnakker heller hvor bra og flott jeg har det på skolen noe som jeg ikke hadde. Det har ikke blitt sagt noe som er privat verken i min familie eller andres så ta det med ro, det er ikke din sak heller.

  4. Hvis du kaller det de gjør i jobben sin er dyktig så skal du tenke deg godt om for det er ikke dyktige folk som ikke kan behandle en klage og håndtere et mobbeproblem da er det en dårlig skole med dårlige lærerne og ikke minst rektoren Ingunn B. Svandal som er satt til å håndtere slike problemer når det oppstår i skolen. Og de har ikke jobbet for og bedre situasjonen de har jobbet for og lage situasjonen verre for meg som er offeret.

  5. Ja det stemmer, vi var positiv til å ta inn helsesøster men det var lureri og fantestreker som ble påført her. Vi skulle aldri takket ja til det tilbudet om at jeg skulle snakke med helsesøster for det ble gjort ting helsesøster ikke hadde lov til som gjorde at jeg mistet tilliten til helsesøster og skolene. Rektor og læreren lurte inn helsesøster så hun kunne prøve å skylde på andre ting men selv så klarte hun ikke å forklare hvorfor jeg ikke hadde venner/venninner i klassen og hvorfor jeg hadde vondt i magen dagen før jeg skulle på skolen og spesielt dagen før gym.

  Det er så dumt at du bare beskylder og påstår at det er far min som driver denne bloggen, at far min driver blogg under mitt navn er helt tullete. Min far kan gjerne hjelpe med tekniske ting men da ber jeg om det selv og det er jo ikke forbudt det vel, han er jo far min tross alt. Du mener altså at når jeg blir mobba på skolen så skal far min framsnakke skolen og skyta av det flotte arberbeide de gjør som bare er å trøkka ned på elevene.

  Hvis du har unger så syns jeg synd på de hvis de blir mobba på skolen som har en far som bare fremsnakker og skryter om det arbeide de gjør. Det skulle vel si alt om deg som person.

  Liker

 5. Så det er helt i orden for deg å publisere lydopptak der man snakker om at du ble utsatt for overgrep?
  Og din far er veldig delaktig her. Man hører tydelig at det er han som tar opptakene, og da er det også han som gir deg tilgang til disse. Det er noe en far ikke burde gjort. Det gjør ingenting bedre.
  Og, ikke frekt ment men; utifra lydopptakene virker det som om Tonje er veldig svak i ulike fag. Det skriftlige på denne bloggen vitner om mye forarbeid og undersøkelser. Det vitner IKKE om arbeid som er gjort av en jente som trenger støtte i flere fag.
  Men; kanskje jeg tar feil.
  Uansett: om det verste du har blitt utsatt for er at klassekamerater ikke sier så mye til deg så har du det bedre enn mange andre. Man kan klage om man opplever vold eller konkret mobbing, men «ufine blikk» blir for difust.
  Skal skolen tvinge personer til å være med deg? Skal helsesøster knipse med fingrene og så si hvorfor noen har vondt i magen? Det er ikke slik det fungerer. Om man er positiv så vil ofte folk ta kontakt. Om man er negativ så vil folk ofte holde seg unda, og nå virker du veldig negativ og aggressiv. Tenk på elever fra skolen din som leser dette.

  Liker

 6. Runar: Lydopptakene viser bare hvordan skolen behandler klagen da de ikke har kompetanse da det gjelder indirekte mobbing.
  Du vet tydeligvis ikke hva indirekte mobbing (stille mobbing) innebærer, det ser man jo tydelig i kommentaren din. Å bli mobbet i 4 år det gjør noe med deg som person og når du nevner mine faglige vansker så er det forskjell på den gang og idag da jeg er 15 år. Det finnes noe så heter Internett for research og word som retter feil ord.

  Du skulle heller tatt deg tid til å lese bloggen da du går ut med påstander om at feilen ligger oss meg og det er min far som driver blogge og sett deg gjerne inn i hva indikerte mobbing er, søk på nettet der finner du svar.

  Liker

 7. Godt arbeid av skole, helsesøster, barnevernet og politiet. Har hørt på lydklippene, far prøver å legge skyld på skolen fordi du ikke får venner…. Skolen har gjort alt i sin makt, til å gjøre ditt skole opphold godt. Far er ikke egnet til å ta seg av barn, er min konklusjon. Han setter pigger i hodet på barna, og vrir på virkeligheten, slik at han ser godt ut…

  Liker

 8. @Arne: Det viktigste: Datteren er ikke enig med deg.
  Faren har tankefrihet og ytringsfrihet, så vel som datteren har tankefrihet og ytringsfrihet også.
  Det er datterens blogg. Det vil ikke være nok til å overbevise henne jeg antar …
  Så langt jeg forstår deg, er hovedpoenget at pappa må velge mellom ytringsfrihet og rett til familie. Menneskerettighetene virker ikke som disse. Pappa og datter har både ytringsfrihet og rett til familie samtidig, de må ikke være tvunget til å velge mellom disse to, eller du bryter med deres menneskerettigheter!

  Liker

 9. Emma: Det var et rart syn du har på en sånn sak som dette, hva vil du frem til?
  Hvem ødelegger hva? hva ødelegger faren?
  Eller skriver du det for skade en ung jente som forteller om sine opplevelser?

  Liker

 10. Med det jeg skriver tenker jeg på at jeg kan forstå at det for deg som far føles håpløst, men jeg tror desverre ikke du bidrar positivt for datteren din slik det kanskje er ment. De fleste på denne alderen har tilgang på sosiale medier og leser også sikkert Tonjes blogg, jeg tenker hvor kult er det å komme tilbake på skolen når så mye privat som lydfiler o.l ligger åpent på nett slik at hvem som helst kan identifisere dere? Jeg sier ikke at saken deres er mindre viktig, men jeg tror skadepotensialet vil være mye større nettop på grunn av slik du har valgt å løse saken offentlig.

  Liker

 11. For noe triste greier. Det er Tonje og far som vrir og vender på ting skolen sier. Skolen har gjort sin jobb. Far som har den viktigste jobben, nemmlig å være far, gjør dessverre ikke jobben sin.

  Liker

 12. Det fremstår som ganske uvirkelig når folk sitter og kommenterer og kun oppgir fornavn uten å oppgi noen nettadresse. For den som leser disse kommentarene er det umulig å si om det er samme person som skriver med flere navn eller hva som foregår her.
  Litt snodig er det at det tilsynelatende er flere personer i tråden som verken er interessert i sannheten eller menneskerettigheter. Er det virkelig så mange personer i dette landet som er helt på jordet? Eller er det bare en beruset person bak et rødvinsglass?
  At Tonje har sin egen blogg hvor hun tar opp viktige samfunnstemaer og er en stemme for andre som opplever noe lignende er jo flott! Både faren og Tonje er samfunnsengasjerte personer! Så bra!
  Skal man bukke under for mobbing? Nei! Man skal gjøre opprør mot mobbing!
  Andre ungdommer som opplever mobbing bukker under og begår selvmord. Du eller dere som kritiserer denne bloggen står i virkeligheten og applauderer alle selvmordene!

  Liker

 13. Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know
  a few of the images aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve
  tried it in two different web browsers and both show the same results.

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: