Intervjuer Kristina Nilsen Sletvold (19)

Jeg intervjuer Kristina Nilsen Sletvold (19) som har vært under barnevernets varetekt. Dette intervjuet går ut på å føre en dialog med deg som er under barnevernets tiltak. Intervjuet skal handle om hvordan en behandles av barnevernet og rettssystemet i Norge og med det så stiller jeg noen spørsmål som du må svare på men selvsagt om duFortsett å lese «Intervjuer Kristina Nilsen Sletvold (19)»