Pøblene i Sauda

Sauda

Knut Atle Seim: Leder for Nav Forvaltning Rogaland Sauda. Han får ny jobb som barnevernsleder 1. april i 2017 men blir sparket etter 10 måneder i jobben for alle overgrepene han er ansvarlig for som sjef. Han har ikke kompetanse eller utdannelse til å jobbe i barnevernet men likevel så blir han jo ansatt, det var gjennom Aina Olene Tveit han fikk jobben. Men nå blir han daglig lederredaktør i ryfylke avis. Samtidig som han er leder i Sauda Høyre parti. Driver og: Seim Tekst & Foto som fort kan komme i konflikt med ryfylke avis.

Hege Michalsen: Var tidligere sjef i barnevernet som nå er redusert til bare fagansvarlig. Når det er rettsak så har hun ikke utdannelse/kompetanse til å føre en barnevernssak, er også veldig usikker på om hun har den utdannelsen og kompetanse til å jobbe i barnevernet da hun må ansette en dyr konsulent hele tiden (Hege Braseth). Hun har fått sparken en del ganger som barnevernsjef men likevel får hun jobben igjen når alt bråket rundt henne har lagt seg, det har skjedd mer enn 3 ganger. Hun og Roger Haraldsen laget en falsk bekymringsmelding i sammen etter Solveig Steinsland og Synne Fatnes Skorpe ble meldt til fylkesmannen og fikk sparken.

Hege Braseth: Hun driver sitt eget firma på Karmøy og leier seg ut som konsulent til barnevernet. Hege Braseth er en hevngjerrig dame og kommer bare med hat utsagn og hun liker ikke å tape nemnd saker, tape hu så fortsetter hun trakassere og ødelegge familien til det ikke er mer igjen og har gjerne med seg politi da løgn som hun frembringer gjør folk veldig fortvilet.

Aina Olene Tveit: Ania er kommunalsjef i Sauda. Hun sier selv at ?barneverntjenesten har alltid det for øya og ivareta barnets beste? DET ER TULL. Barneverntjenesten er ikke der for og ivareta barnets beste, de er der for og ødelegge barnets beste og ødelegge familien til de er helt knust av smerte. Undersøker heller ikke om barnevernet følger loven som er en av hennes oppgaver. Alle enheter som er underlagt kommunalsjefen

Thomas Breivik: Thomas er politi og jobber på lensmannskontoret i Sauda og har et ansvar ovenfor alle anmeldelser som blir sendt inn men som lensmann så henlegger han alle saker som blir sendt inn uten å undersøke, da samtlige på denne siden ble anmeldt for lovbrudd. Alle som er nevnt på denne siden er gode venner av Thomas Breivik som er en selvfølge at ikke trenger noen undersøkelse om at loven ble fulgt. Thomas hadde nok en soleklar rolle i arrestasjonen og ransakingen av huset vårt da de tok alle pc er, mobiler osv? og drog ut tiden før vi fikk de igjen da han hadde en del utstyr på sitt kontor i noen måneder før det ble sendt videre, det tok over et halvt år før vi fikk utstyret tilbake. Han er og årsaken til at vi ble uthengt som kriminelle i bygda med kun 4500 innbyggere da han ikke kunne forholde seg som en lovens mann. Det er vist kjekkere å spille på jobb pc`en og heve lønninger en og gjøre jobben sin.

Solveig Steinsland: Solveig og Synne Fatnes Skorpe var saksbehandlere i barnevernet og var med 2 politi på hjemmebesøk hos oss. Solveig snakket med meg (jeg ville ikke) men jeg ble tvunget likevel. Hun ville ha det til at jeg skulle huske skolen sin versjon og at det ikke fantes mobbing på Austarheim skole. Fatter ikke at hun fikk jobb i barnevernet da hun ikke har utdanning og kompetanse. Solveig skremte ut vitne til pappa når de var hos oss for så å komme med noen grove beskyldninger som at jeg befølte pappa men da hadde vi ikke noen vitner for hun hadde de jaget avgårde.Disse to jentungene fikk smake sin egen medisin da det ble sendt bekymringsmelding til fylkesmannen da ble det mye sykdom i en periode og de måtte slutte i barnevernet. Solveig har nå begynt i ny jobb som lærer assistent hos fløgstad skole som hun heller ikke har utdannelse eller kompetanse til.

Roger Haraldsen: Roger jobber hos Sauda Vgs som miljøarbeider men har ingen utdannelse faglig og han er barndomsvenner med Hege Michalsen (Tidligere barnevernsjef) og er mye i sammen på fritiden så de samarbeider en del. Han var med på å sende falsk bekymringsmelding med grove beskyldninger på oss i samarbeid med Hege Michalsen som visstnok er sjelevennen. Han og mange andre er hjelperne til barnevernet (Hege Michalsen) og politiet (Thomas Breivik) i Sauda. Det er merkelig hvordan Sauda egentlig fungerer. Hadde dommeren hørt barne avhørene så hadde Roger blitt tatt for falsk forklaring i retten. Men dommeren hadde ikke tid til det.

Åshild Åbø Eeg: Åshild er lærer på Austarheim skole og er gift med Øyvind Åbø Eeg som er lærer på ungdomsskolen som var etter meg som en klegg. Åshild var med på alle møter på skolen og kverulerte på alt og tar ingenting alvorlig i skolen og hun har heller ikke kompetanse til å håndtere Indirekte mobbing (Skjult mobbing) i skolen

Ingunn B. Svandal: Ingunn er rektor på Austarheim skole og tidligere lærer på Risvold skole. Gift med skolesjefen Jakob Svandal i Sauda. Ingunn har ikke kompetanse til å ta et ansvar for det som skjer på skolen, skjult mobbing vet hun ikke hvordan hun skal håndtere og da er det jo litt rart at hun som rektor ikke klarer og sette seg inn i hva det innebærer men heller sender bekymringsmelding til barnevernet.   

Tone Rasmussen Birkeland: Tone er helsesøster på Austarheim skole og er gift med ordføreren i Sauda. Tone har veldig tett kontakt med barnevernet og de snakker seg veldig i mellom. I Sauda så finnes det ikke noe som heter taushetsplikt for i Sauda så snakker alle seg i mellom. Rykter sprer seg fortere enn man tror i Sauda.

Synne fatnes Skorpe: Synne var saksbehandler i Sauda Barnevern og var også med på hjemmebesøk oss hos sammen med Solveig Steinsland med  to fra politiet. Disse to jentungene fikk smake sin egen medisin da det ble sendt bekymringsmelding til fylkesmannen, da ble det mye sykdom i en periode og de måtte slutte i barnevernet.  

Merete Herheim: Merete Jobber/jobba i Barne og familieteamet og har også veldig tett kontakt med barnevernet og skole. Merete og barnevernet har jo kontor i samme bygning så det er jo vegg i vegg der også. Monica Herheim er i familie med Merete og har tidligere jobbet i barnevernet og var innblanda i vårs sak for noen år tilbake som forlangte iq test av min far av Psykolog: Anita Kvilhaug. Ble såvidt godkjent som far. Merete er også med i noe så heter MOT, på ungdomsskolen der jeg valgte å trekke meg vekk fordi jeg ikke ville være i kontakt med hun. MOT står for det motsatte av det Merete gjorde mot meg.

Wictor juul: Wictor Juul får jobben som rådmann 30. april 2013 i Sauda kommune og er Gift med Hilde Folkvord Juul som er rådgiver ved utdanningsavdelingen hos fylkesmannen. Sølvi Ona Gjul er i nær slekt med Wictor Juul og er utdanningsdirektør ved avdeling utdanning hos fylkesmannen. Klagen som ble sendt angående mobbing ble bare videresendt tilbake til rådmannen i Sauda som henla saken. Etter 4 år som rådmann har han ikke klart å følge opp  det ansvaret han har med og påse at kommunalsjef Aina Olene Tveit følger opp og påser at barnevernet følger loven, som ikke ble gjort. Det er dårligt lederskap fra en rådmann. Wictor ble nok nervøs når ingen kommunalsjefer er blitt fulgt opp av han som rådmann. Slutter i all stillhet og begynner som rådmann i Hjelmeland 01.04.2017

5 råd til deg som er blitt kidnappet av barnevernet

5 råd til deg som er kidnappet av barnevernet og plassert i fosterhjem, institusjon/barnehjem eller beredskapshjem osv… mot din egen vilje.

  1. Når du bor på fosterhjem, institusjon/barnehjem eller beredskapshjem så gjør motstand. Du ønsker ikke bo oss noen andre enn hos din egen familie. Ikke snakk med folk du ikke ønsker å snakke med, ta kontakt med en advokat om det er mulig for deg.

  2. Hvis du har blitt tatt ut av hjemmet på falske grunnlag slik som meg så gjør som meg og få det ned i media for eksempel skriv på facebook eller lag en blogg der du skriver om alt så skjer og husk å ha med navnene på alle som har gjort livet ditt tøft og vanskelig.

  3. Kan være lurt å sette mobilen på opptak hvis du kommer i kontakt med en du ikke ønsker sånn som de du bor sammen med eller barnevernet slik at du har et bevis på ka de har sagt hvis de motsier det senere. Sett på lydopptak generelt i alle møter med det offentlige. 

  4. Vær alltid bevisst på at du har en stemme oppi det hele selv når du ikke blir hørt eller respektert. Må du bare sette ned foten og høre på din egen stemme og gjøre det du selv vil.

  5. Gi faen i alt. Det er ikke du som har bestemt at du skal bo hjemmefra og du har heller ikke blitt hørt noen plass. Dritt i de reglene barnevernet kommer med for de er ikke viktige i det hele tatt. Barnevernet respekterer ikke dine ønsker og bryr seg ikke en shit om hva du sier. Når du blir tatt fra hjemmet ditt og familien din så skal du gjør motstand og du skal ikke respektere at det er sånn. Du skal bestemme over deg selv, ingen andre enn familien din skal få sette en finger på deg.

Når jeg bodde i fosterhjem så var det ingenting jeg brydde meg om annet en å komme hjem til familien min som jeg er evig glad i. Jeg blogget nesten vær dag om alt som skjedde selv om barnevernet kom med trusler om at jeg skulle legge ned bloggen hvis ikke skulle de anmelde meg. «Javel sett i gang» for de kommer uansett ingen vei med det. Hvis du har noe du lurer på angående dette innlegget eller hvis du har noe annet du lurer på så kommenter du bare så svarer jeg så fort jeg kan.

Kriminalitet i barnevernet

De siste innleggene jeg har lagt ut har jo vært et bevis på all faenskapen Sauda kommune gjør. Barnevernet I Sauda har ingen utdannelse eller kompetanse sier fylkesmannen så hvorfor de jobber i barnevernet må jo vær dagens spørsmål. Sauda kommune ansetter bare folk og tenker ikke på hva konsekvenser det kan føre til. (Hege Braseth og Hege Michalsen) ødelegger og ødelegger familie og barn men det er jo ingen som reagerer og setter en stopper for det. Knut Atle Seim er den nye sjefen i barnevernet, og i Sauda ryfylke står det at barnevernet, kommunen lover bedring. (HAHA ler høyt) Skal Knut Atle Seim gjenoppta alle gamle sakene da, det tror jeg ikke på.

Har han kompetanse eller utdannelse innenfor barnevern?? det betviles sterkt da han ikke har reagert på noen ting etter et halvt år i denne stillingen før fylkesmannen kom med sin dom over kommunen. Knut Atle Seim fikk barnevernsjef stillingen gjennom venner som styrer i kommunen, kommunalsjef helse og omsorg (Aina Olene Tveit som selv ikke har utdannelse) i Sauda kommune da han bare er høyre politiker uten noe form for kompetanse eller utdannelse innen dette fagområde, stillingen ble ikke utlyst som det skal gjøres.

Sauda kommune er akkurat som et land der en har egen statsminister (Hege Michalsen) og kan gjøre hva hun vil når som helst. Sauda barnevern/kommune har makten over alle og med en gang Hege Braseth og Hege Michalsen eller andre som styrer i kommunen sier hopp så må alle hoppe hvis ikke så er man i fare for og miste barna sine og man har tapt. Hele bloggen min er vel nok et bevis på at noen i Sauda kommune ikke er riktige i hode, så se nå å få ut fingen å gjør noe med de kriminelle i kommunen. Jeg har opplevd nok så mye at jeg sliter allerede i hverdagen på grunn av barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) og jeg vil ikke at andre skal bli utsatt for det samme som jeg og min familie blei selv om det er mange som har fått et ødelagt liv på grunn av barnevernet for de ødelegger jo familier hver dag.

Myndighetene har ikke empati eller MOT til å stoppe barnevernet. HVORFOR? Barnevernet begår jo så masse kriminelt å likevel så støtter myndighetene barnevernet. Hva er det godt for? Barnevernet tar jo sjelen ut av et barn, smisker og lokker dem til ting de ikke vil men jeg har fått nok motgang til at det ikke skjer meg igjen. Det skjedde med meg en gang da barnevernet kidnappet meg og min familie første gang, da var jeg helt nedpå og hadde ingen peiling på hva som skjedde. Vi har et sløvt barnevernssystem og jeg støtter det ikke for jeg er imot og jeg vil gjøre noe med det sånn som det er idag. Jeg vil ikke sitte på benken å ikke gjøre noenting. Jeg vil ikke se at flere og flere familier og barn blir torturert hver dag for det minner meg bare på sånn jeg og min familie ble behandlet.

Få opp øynene og sett en stopper for Sauda kommune, Aina Olene Tveit som er kommunalsjef og tror hun har styring med Sauda barnevern men har det ikke. Det sier fylkesmannen.

Hjemmebesøk, bekymringsmelding og lydopptak

Austarheim Skule sender bekymringsmelding etter klage på mobbing.
19.06.2015 Første møte med barnevern.mp3
På grunn av dette urolige møte må Sauda barnevern ha politi med på neste besøk.
24.06.2015 Barnevernet kommer hjem med politi hiver ut wenke min anstand. lydfil


Referatet 24.06.2015 til Steinsland stemmer ikke med opptaket

Ut av dette møte 24.06.2015 blir det sendt ny bekymringsmelding fra politiet.
Statistisk sentralbyrå // Pappas innlegg

Dette er tall fra Hege Michalsen som barnevernsjef.
Jeg går utfra at alle får den samme behandlingen som vi fikk i Sauda. 
Det vil si har du unger som krever litt ekstra av skolen og ikke får det, så står du på. Blir ungene mobbet i tillegg tar du opp det med skolen på austarheim skole v rektor: Ingunn B. Svandal, Åsilhd Åbø Eeg og helsesøster Tone Rasmussen Birkeland ble ikke det tolerert og sendte bekymringsmelding til sin venninne Hege Michalsen i barnevernet?… RESTEN KAN LESES NEDOVER I BLOGGEN. Da kan disse tallene umulig stemme for denne lille bygda, og på toppen av det hele har de ikke kompetanse eller utdannelse. Her må lege – barnevern – politi – undersøke hode på Hege Michalsen da tallene flyter fritt omkring.      

Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå det er vanvittige tall fra dene lille bygda.

År

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Brutto driftsutgifter funksjon 244

3436

4055

5129

6534

4501

5754

Brutto driftsutgifter funksjon 251

1410

1347

1336

1022

757

484

Brutto driftsutgifter funksjon 252

4745

5192

5320

4492

7265

7986

Netto driftsutgifter til funksjon 244, 251, 252

9001

8752

9919

10423

10797

12519

Netto driftutgifter funksjon 244

2925

3134

4144

5545

3311

4704

Netto driftsutgifter funksjon 251

1384

1344

1336

1022

757

484

Netto driftsutgifter funksjon 252

4692

4274

4439

3856

6729

7331

Barn med melding

..

..

60

56

50

60

Barn med melding 0-5 år

..

..

14

17

15

14

Barn med melding 6-12 år

..

..

21

16

15

21

Barn med melding 13-17 år

..

..

22

20

19

22

Meldinger i alt

..

..

70

63

58

73

Antall meldinger barn 0-5 år

..

..

18

21

16

18

Antall meldinger barn 6-12 år

..

..

23

16

17

26

Antall meldinger barn 13-17 år

..

..

26

23

24

26

Meldinger som gikk til undersøkelse

..

..

58

50

52

67

Meldinger med behandlingstid innen 7 dager

..

..

69

63

58

72

Barn med undersøkelse eller tiltak

114

125

135

108

90

98

Barn med undersøkelse

..

..

63

61

47

67

Undersøkelser i alt

76

81

72

71

57

79

Undersøkelser startet

..

..

58

50

52

67

Undersøkelser avsluttet

64

69

49

65

45

62

Undersøkelser som førte til tiltak

47

53

23

31

19

19

Undersøkelser henlagt etter barnevernstjenestens vurdering

..

..

18

17

21

27

Undersøkelser henlagt etter partens ønske

..

..

..

6

..

12

Undersøkelser henlagt som følge av flytting

..

..

..

11

..

4

Undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder

19

21

13

37

6

2

Undersøkelser med behandlingstid over 6 måneder

..

..

8

9

0

0

Barn med tiltak i løpet av året

86

102

108

87

70

54

Barn med bare hjelpetiltak i løpet av året

77

88

92

70

51

36

Barn med omsorgstiltak i løpet av året

9

14

16

17

19

18

Barn med tiltak institusjon i løpet av året

..

..

..

..

4

5

Barn med tiltak fosterhjem i løpet av året

..

..

15

17

23

18

Barn med tiltak beredskapshjem i løpet av året

..

..

..

4

..

4

Barn med tiltak for å styrke foreldreferdigheter i løpet av året

..

..

72

58

44

29

Barn med tiltak for å styrke barnets utvikling i løpet av året

..

..

58

56

36

35

Barn med tiltak tilsyn og kontroll i løpet av året

..

..

11

16

13

5

Barn med tiltak nettverksarbeid/samarbeid med andre tjenester i løpet av året

..

..

16

24

20

10

Barn med tiltak undersøkelse og behandling fra andre tjenester i løpet av året

..

..

..

..

..

..

Barn med tiltak bolig i løpet av året

..

..

..

..

..

..

Barn  med tiltak som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)

64

78

80

64

42

27

Barn med tiltak som er plassert av barnevernet (funksjon 252)

22

24

28

23

28

27

Barn som ikke er plassert av barnevernet med tiltak (funksjon 251, kan ha hatt funksjon 252 også)

..

..

97

83

66

50

Barn med tiltak per 31.12

63

85

65

58

43

36

Barn med hjelpetiltak per 31.12

54

74

49

42

28

20

Barn med omsorgstiltak per 31.12

9

11

16

16

15

16

Barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan

58

71

56

47

38

21

Barn med hjelpetiltak 31.12. med tiltaksplan

..

..

42

32

24

12

Barn med omsorgstiltak 31.12. med omsorgsplan

..

..

14

15

14

9

Barn med tiltak institusjon per 31.12

..

..

..

..

..

..

Barn med tiltak fosterhjem per 31.12

..

..

14

13

18

14

Barn med tiltak beredskapshjem per 31.12

..

..

..

..

..

..

Barn med tiltak for å styrke foreldreferdigheter per 31.12

..

..

42

32

18

16

Barn med tiltak for å styrke barnets utvikling per 31.12

..

..

31

32

23

21

Barn med tiltak tilsyn og kontroll per 31.12

..

..

..

15

..

5

Barn med tiltak nettverksarbeid/samarbeid med andre tjenester per 31.12

..

..

7

18

8

8

Barn med tiltak undersøkelse og behandling fra andre tjenester per 31.12

..

..

..

..

..

..

Barn med tiltak bolig per 31.12

..

..

..

..

..

..

Barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) per 31.12

..

..

49

42

20

18

Barn med tiltak som er plassert av barnevernet (funksjon 252) per 31.12

..

..

16

16

23

18

Sum stillinger i alt

5,3

5,8

7,0

5,8

6,1

6,1

Stillinger med fagutdanning

5,0

5,5

6,0

5,5

5,5

5,5

Stillinger knyttet til saksbehandling og administrasjon (funksjon 244)

..

5,8

7,0

5,3

6,1

5,6

Stillinger knyttet til tiltak fra barnevernstjenesten (funksjon 251)

..

0,0

..

0,5

..

0,5

Stillinger knyttet til tiltak fra barnevernstjenesten (funksjon 252)

..

..

..

0,0

..

0,0

Stillinger knyttet til saksbehandling og tiltak fra barnevernstjenesten (funksjon 244 unntatt støttefunksjoner, funksjon 251 og 252)

..

..

7,0

5,5

5,5

5,5

System for brukerundersøkelse i barnevernstjenesten

1

..

1

1

1

1

Benyttet brukerundersøkelse siste år

1

..

1

0

0

1

Innført internkontroll i barnevernstjenesten

1

..

1

1

1

1

Barnevernstjenesten organisert i interkommunalt samarbeid

0

..

0

0

0

0

Barnevernstjenesten organisert i NAV

0

..

0

0

0

0

Antall 0-5 år

292

318

307

303

302

312

Antall 6-12 år

..

..

368

391

397

430

Antall 13-17 år

353

334

334

302

282

272

Antall barn 0-17 år

1008

1010

1009

996

981

1014

Antall barn 0-22 år

1354

1356

1352

1324

1310

1347

Folkemengde i alt

4754

4745

4760

4756

4710

4760

MVA-refusjon drift, barnevern

84

78

112

114

95

504

MVA-refusjon investering, barnevern

0

0

0

..

..

..

Sauda barnevern/kommunen uten styring

Nå har fylkesmannen laga ein rapport med undersøkingssaken i Sauda barnevern og kommunen sitt arbeid og der fant de masse som var galt akkurat som jeg har sagt. Barnevernet i Sauda er ikke riktige i hode, ingen av dem er det Hege Braseth, Hege Michalsen, Synne fatnes skorpe, Solveig Steinsland, Roger Haraldsen, Åshild Åbø Eeg, Tone Rasmussen Birkeland, Tomas Breivik, Ingunn B. Svandal og Knut atle Seim. Det er ikke bare de lovene og reglene de har brutt men andre lover også som tydeligvis ikke står i det dokument med fylkesmannen. Jeg må bare få meddele at Hege Braseth fortsatt jobber i Sauda barnevern for de er slått seg i sammen Suldal kommune, for i sist innlegg skrev jeg at Hege Braseth var ansatt i barnevernet i Suldal men det er bare det at Sauda og Suldal har slått seg sammen. Hege Braseth vet å utnytter disse feilene i kommunen og pengene bytter konto med påskudd om at det er (til barns beste) standerord i barnevern.

Det er helt umulig at det finnes så mye dårlige foreldre på en og samme plass som disse damene vil ha det til (Hege Braseth og Hege Michalsen) ser vi på statistikken så er det helt vanvittig hvor mange unger som er blitt tatt ut av sine hjem i Sauda. Hege Michalsen har blitt sparket fra stillingen som barnevernsjef tre ganger tidligere for grove feil men kommer stadig tilbake som sjef når det er roet seg igjen, men gjør de samme feilene igjen og må gå som sjef igjen, kaller seg nå fagansvarlig i barnevernet som fylkesmannen sier ikke er noen stilling i barnevernet. Hege Michalsen (tidligere sjef) Knut Atle Seim (barnevernsjef) Aina Olene Tveit (Kommunalsjef) vil ikke ta ansvar over økonomi eller regler lover.

Når ingen tar ansvar kan Hege Braseth, Hege Michalsen herje og gjøre som de vil uten og dokumentere noenting som helst, det som blir skrevet av disse damene er sine egne synsinger og meninger om familier som ikke har rot i virkeligheten. Så mange dårlige familier finnes ikke før disse damene har vært inne i hjemmene med trusler og politiet på slep som det ikke er grunnlag for (feil bruk av ressurser igjen)

Kompetanse.
Fylkesmannen ser det er mangel på kompetanse blant ansatte, tidligere barnevernsjef Hege Michalsen har ingen kompetanse eller utdannelse som sjef (og kaller seg fagansvarlig!!), man kan da ikke forvente at hun skal dele ut dette til ansatte som da kan se at hun ikke er kompetent til denne stillingen som hun harhadde. Det at det er mangel på kompetanse speiles igjen i styringen av barnevernet i Sauda. Alle saker skulle derfor vært gjenåpnet og gjennomgått på nytt av fylkesmannen, barn tilbakeført og de ansvarlige stilt for retten for uvettig bruk av skattepengene til folk og løyet i nemndaretten. Kan ikke være slik at slike folk fra barnevern er fritatt for loven når det lyves i nemnda og rettssaler og det videre er godt dokumentert fra foreldre at det er fabrikkerte beviser som legges frem fra venner av Hege Michalsen. Dokumentet fra fylkesmannen viser og tydelig at det er begått feil over flere år da ansatte ikke har utdannelse eller kompetanse til og gjøre jobben de er satt til.

Oppfordrer alle som er blitt fratatt sine barn i Sauda om og forlange sine saker gjenopptatt men ikke av de samme ufaglerte tantene uten kompetanse eller konsulenter som har et annet formål i sånne saker (å bli rikere på andres bekostning) og ikke minst saksøke kommunen for ødelagt liv og familier. Og husk få med iq testeren som de bruker for og trampe deg lenger ned som ikke sier noenting om deg som mor eller far.  

Det er stillingskrig i Sauda barnevern.
Knut Atle Seim (barnevernsjef) og Hege Michalsen (tidligere sjef)
Ansatte vet ikke hvem som er sjef lenger og kan ikke utføre jobben sin for de har ikke kompetanse eller utdannelse til og bruke sund fornuft engang.

Sauda barnevern/kommune har ingen styring. Dette skriver fylkesmannen.
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMRO/Helse%20og%20sosial/Arrangementsdokument/rapport%20sauda.pdf

Som offentlig ansatte må dere tåle berettiget kritikk som alle andre offentlig ansatte som gjør noe galt. Eller er det slik at alle barnevernsansatte er hevet over loven og kan ikke stilles til ansvar (immunitet) for all uretten som blir begått (KRIMINALITET – LYVE I RETTEN – TRAKASSERE – FABRIKERE BEVISER – OVERGREP – OSV?.)  

Frode Omdahl sitt bilde.

Et rop om HJELP

Vi lever i et samfunn der vi har et barnevern som er skadelig for alle som blir rammet av det. Barnevernet drar hjem til familier og forteller hvordan man skal oppdra sitt eget barn som om foreldre ikke er klar over det. De ansatte i barnevernet som kommer hjem til familier har kanskje ikke barn selv en gang, så å komme hjem til familier og fortelle hvordan de skal oppdra sitt eget barn. Det er bare tull.

Barnevernet sier ofte at «Vi er her for barnets beste»  NEI det er ikke sant. Barnevernet er her for å ødelegge barn og familier og håper vel på at man skal få en slags tillit til dem for da blir det enklere for barnevernet og ta bort barna i hjemmet og vil kanskje lokke med chips og sjokolade for og få et nærmere bånd til at barnevernet bare kan snakke dritt om våres egne foreldre og snakke godt om hvor bra fosterforeldre eller institusjoner er bare for og prøve ødelegge familien.
Barnevernet tar barn ut av hjemmet uten noe som helst grunnlag for det. Barn og unge trenger å vær oss dem man elsker mest av alt i verden og det er foreldrene. Barnevernet kidnapper barn med å ta et barn ut av sitt hjem mot sin vilje og bruker tvang. Barnevernet bortfører barna de kidnapper og kan tvinge de på andre måter også. Barnevernet kan lokke et barn til å ta imot godteri eller andre ting som er ønskelig bare for at barnevernet skal få det som de vil og lykkes med jobben og det er menneskehandel.

Folkemord begått av barnevernet i dag, når barnevernet ødelegger og torturerer familie og barn og det blir såpass voldelig at man ser alt svart hvit og kanskje begynner og selvskader seg selv og gjør lagt være ting da mener jeg barnevernet begår folkemord mot barn og familie. Barnevernet mishandler familier som å gå ut med grove trusler og krenker familier eller barn og det kan fort gjort påføre helseskader som kan prege den enkelte hele livet.Ingen barn og unge/familier blir hørt og lyttet til i dagens samfunn og det er så egoistisk. Her står mange 1000 barn og roper om hjelp men ingen tar fatt i problemet, det bare ligger der.  De som er satt til å styre dette landet kan faen meg få ut fingeren å reagere for dette gjelder faktisk liv og død. Ha litt medfølelse for faen.

Og ærlig talt er ikke Solveig Horne til noe hjelp, jeg har sendt inn 2 brev til hun samtidig så har jeg sendt inn til det kongelig hoff og statsminister Erna Solberg for at alle skal lese det. Enten så får jeg bare standard brev tilbake eller så sender Horne kopi til Fylkesmannen men det er jo heller ikke noe tak i fylkesmannen for han har ingen rettigheter eller makt til å gjøre noe som helst så ingenting fungerer jo, så står vi igjen med et system/samfunn som fungerer utrolig dårlig.

Mobberen kom tilbake

Okey det er ei jente i livet mitt som jeg ikke kan fordra. Hun er en av de verste mobberne i Sauda. Jeg blir bare så irritert over henne for hun er en av de mest manipulerende og egoistiske personene jeg har kjent. Hun ødelegger alt for og sette meg i dårlig lys og vil at jeg skal føle meg som verst av alt i verden bare for at hun skal ha et supert liv selv, så er det vel det som skal til for at hun skal føle seg lykkelig nok. Det har seg sånn at folk fra Sauda legger meg til 24/7 enten på snapchat, Facebook eller Instagram og jeg tenker sånn «Hva er det de vil Gjør de dette bare for og krenke meg, og fortelle at det jeg skriver om på bloggen og det jeg har opplevd ikke stemmer i det hele tatt» for hvis det er det de er ute etter så bare dra dere langt vekk og plag (Hege Braseth og Hege Michalsen) heller for jeg tror ærlig talt at de trenger det for og føle på smerten.

Jeg tror det ligger mer bak enn det ser ut som for jeg tror at det har noe med (Hege Braseth og Hege Michalsen) at Saudafolk legge meg til på snapchat, Facebook og instagram, før de henla saken så var det ingen Saudafolk som la meg til på noen sosiale medier så jeg tror det har noe med (Hege Braseth og Hege Michalsen) da at de snakker seg imellom.

Så grunnen for at jeg tar opp dette med hun jenta som jeg ikke kan fordra er for at hun plaget meg mest av alle de som mobbet i Sauda. 6. Januar så hadde jeg venninna mi på besøk og vi la noe ut på Snapchat om at folk skulle adde oss liksom. Hu jenta jeg snakker om hu adda meg på snapchat da og jeg visste ikke at det var hun men jeg hadde selvfølgelig mine anelser så jeg sjekket det ut for jeg var litt usikker så det var henne fra Sauda. Jeg hadde blokka hu fra før men hu har visst laga en ny konto. Men i såfall så var jeg veldig irritert for jeg bare orker ikke de løgnene og påstandene hun kommer med hele tiden. Vi snakket i chat og jeg spurte:

«hvem er du og hvor bor du»

Hun sa hvorfor er du så opptatt av det.

«Jeg vet hvem du er»

Det siste jeg skrev var  «Hvis det er en ting jeg vet så er det at du gjør alt for og ødelegge alt så bare hold deg unna for faen».

Hun sa dette: Eg prøvde ikke å ødelegge noe for deg, eg e glad for at du har venner noen som e glad i deg etter alt som skjedde så unnskyld skal ligge unna.
 

tror du, du kan bare komme her og gjøre som du vil, javel alle kan være venner med alle men det er slettes ikke det du er ute etter. Det vet vi begge to så jeg vet ikke hvem du prøver å lure her men du lurer hvertfall ikke meg med den jævla sjarmen din så stikk og slutt å ødelegge sånn for meg.

Du har jo tidligere kommentert her på bloggen anonymt. Jeg kjenner igjen måten du skriver på. Å være anonym når man skriver som deg og skal prøve å beskytte seg selv for og være en egoist er et lavmål.

Hun prøver å ta fra meg alle vennene mine Stavanger og har har tidligere lykkes med det i Sauda. Hun prøvde å ta fra meg hver eneste venn jeg hadde i Sauda og noen ganger lykkes hun med det, andre ganger ikke. Jeg er så drittlei av opplegget hennes at nå får det faen meg slutte nå får hun ikke ta fra meg mer. Til deg Sauda jente: Skaff deg et liv å slutt å fucke opp andres liv, som du har ødelagt fra før av med mobbing. Du er en jævla overfladisk bitch, du får nok mange venner som er lette og påvirke men alikevel har sine egne tanker om hvordan du oppfører deg. Men samma det, hele Sauda er jo en gjeng med Bitcher så slapp av du er ikke den eneste. Det er jo helt klart at barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) som er de største Bitchene og taperne i Sauda, du lærer vel helt klart av dem.
Det var alt for dette innlegget og gjerne del det videre!
Toonje.blogg.no

GODT NYTTÅR

Jeg er først og fremst glad for at barnevernet i Sauda (Hege Braseth og Hege Michalsen) ikke har gått til ny sak. Og ingen som prøver å trenge seg inn dørene for og spre dritt, løgn og påstander de kan skrive om som de kan bruke mot oss. Du som er rammet av barnevernet, husk å vær ops på at alt du sier og gjør kan bli brukt mot deg senere av barnevernet, om du er ung eller gammel betyr ingen ting, alt kan brukes av barnevernet i en ond sammenheng.

Jeg HATER barnevernet og de har bare med å brenna til hælvete for det gjør slettes ikke meg noe (Hege Braseth og Hege Michalsen). Jeg har opplevd så mye vondt og dritt de siste årene at jeg sliter i hverdagen. Jeg sliter med å få sove konsentrere meg på skolen og jeg har lite motivasjon for å gå på skolen også og jeg orker liksom ikke ha det sånn. Det er noen dager der jeg bare vil legge meg ned å bare ligger der hele dagen for jeg er så jævlig sliten. Og det er nok for jeg har vært på skolen og har ingen motivasjon og har alle de fuckings tankene inni meg men jeg prøver jo likevel så når jeg kommer hjem så er det bare at jeg har lyst å legge meg ned å ikke gjøre noe. De tankene her går igjen og igjen og spesielt etter den første kidnappingen så skjedde i Sauda og den andre kidnappingen så skjedde nå nylig i April. Det er de traumene som slår inn mot hjerte mitt hele tiden og tankene som går igjen og igjen.

Jeg gråter mange tårer og pusten slår meg ut. Det er ikke lett å leve et normalt liv når barnevernet er over nakken på oss dag og natt. Jeg føler meg utrygg redd og usikker i håp om at dette ikke vil skje med oss en gang til for det hadde jeg rett og slett ikke klart, vi hadde ikke klart det men likevel så står vi sammen og kjemper oss gjennom smerten alle sammen. Det er (Hege Braseth og Hege Michalsen) og hele Sauda selvfølgelig som har ødelagt våre liv og hvis vi som er rammet av barnevernet hadde hatt rettigheter for å beskytte oss selv og vår familie så hadde vi fått erstatning for all den faenskapen som (Hege Braseth og Hege Michalsen)  har laget i stand. Vi hadde saksøkt Sauda kommune for lengst hvis vi hadde hatt de rettighetene vi elles skulle hatt krav på men nå er det sånn at vi lever i et dritt land som ikke ser helheten i hva barnevernet begår mot barn og familie hverdag nemlig overgrep som skjer daglig. Vi har folk som styrer dette landet med null respekt for oss alle som er rammet av barnevernet.

Synne fatnes skorpe og Solveig steinsland er de som kom hjem til oss. Laget masse påstander og løgn om oss som ikke var sant i det hele tatt. Synne Fatnes Skorpe og Solveig Steinsland kommer hjem til oss og tror de eier oss og bare kan gjøre som de vil. De kommer faen hjem til oss med politi på dørene? Det er ikke greit. Vi er ikke kriminelle, det er motsatt. Hege Braseth, Hege Michalsen, Synne fatnes, Solveig Steinsland, Ingunn B. Svandal, Åshild Åbø Eeg, Tone Rasmussen Birkeland, Merete Herheim og Tomas Breivik. Det er de som gjør kriminelle handlinger her og som er overgriperen, på barn og familier. Synne Fatnes Skorpe og Solveig steinsland og Hege braseth og Hege Michalsen lager massevis av rykter på oss som ikke er sanne bare for og sette oss i dårlig lys fordi vi er en sånn familie de ikke liker og er bare interessert i å ta hevn og ødelegge oss fordi jeg ble mobbet på skolen. for i Sauda finnes ikke mobbing på skolene. Synne Fatnes Skorpe og Solveig Steinsland kommer hjem og sier jeg ikke hadde vært utsatt for mobbing i skolen og samtidig mobber de min far for utseendet, vi klaget det inn til fylkesmannen men de sa bare barnevernet ikke mente noe med det.

Politiet i Sauda er helt ubrukelige. Det helt umulig å anmelde noe som helst i Sauda kommune Tomas Breivik henlegger alt og skyver det under teppet. Politiet i Sauda lensmannskontor er voldelige og kan gjøre hva som helst for og gjemmer seg bak lover og regler. Hele Sauda lukker øynene for sannheten og vil mye heller leve på løgn enn og se sannheten i øynene. Politiet drar oss og andre folk ned og er stygge i kjeften mot uskyldige mennesker. (Tomas Breivik) lensmannskontor.

Idag er det år 2018 og jeg har så veldig lyst å si godt nyttår og må 2018 blir et mye bedre år for alle oss som er rammet av barnevernet eller har vært rammet av barnevernet.Mitt år 2017 har vært et helvete, grusomt og forferdelig år må jeg få lovt å si. Jeg har ikke noe tro på at 2018 kommer til å bli et så mye bedre år men det viktigste for meg er å være sammen med min kjære familie og at vi får fred. Jeg vil bringe dere hell å lykke i håp om at dere også skal få fred fra barnevernet for dere alle som har vært rammet eller er rammet av barnevernet nå.

Vi blogges, toonje.blogg.no

Svarbrevet fra barne og likestillingsministeren

med måten fylkesmannen har håndtert saken din på, sender vi en kopi av brevet ditt til
Statens Helsetilsyn. Det er Statens helsetilsyn som passer på at fylkesmannen gjør sine
tilsynsoppgaver etter loven. Helsetilsynet skal da gå inn i saken og vurdere om fylkesmannen
har gjort jobben sin etter loven.
Vi håper at du blir hørt på og opplever at dine synspunkter er viktige i din sak.
Med hilsen

Hilde Bautz-Holter Geving (e.f.)
seniorrådgiver

Olympia Twenewaa Ahenkorah
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

Som dere ser så har jeg fått svarbrev av barn og likestillingsministeren. For det første så er de vanvittige gode til å skjule seg bak sannheten, det vet jeg godt jeg kjenner meg selv med de erfaringene jeg har.

I brevet så står det: «Dine synspunkter er viktig for departementet i vårt arbeid med å utvikle barnevernet, på lik linje med barn og unge som er glad for den hjelpen de har fått fra barnevernet». Det ser ikke sånn ut, at det er så viktig for de med mine synspunkter eller andres synspunkter heller, som er rammet av barnevernet. Barn og likestilingsministeren gjør jo ingen verdens ting for å bidra med noe som helst oppi alt dette kaoset som barnevernet lager i stand. De er jo ikke med på å skape et trygt samfunn/system oppi dette når de bare driter i barn og unge som roper om hjelp for det finnes faktisk flere måter om et rop om hjelp. Det er ganske komplisert dette, jeg vet det men det er egentlig ikke så vanskelig å forstå hvis du bare tar deg tid til å skjønne hvordan vi som er rammet av barnevernet lever idag for det er et vanvittig hælvete.

I brevet står det også at «Norge har signert barnekonvensjonen som forplikter staten til å beskytte barn fra vold og overgrep». Men hva faen? Når man er rammet av det jævla barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) så er det overgrep i stor grad og reine torturen mot barn og familie.  Barnevernet skal høre på det jeg synes og legge vekt på det jeg sier og det er noe de ikke ha gjort i det hele tatt (Hege Braseth og Hege Michalsen). De har prøvd å ødelegger meg og min familie og de har gjort livet mitt til et hælvete.

Det står i brevet at «Barne og likestillingsminister Solveig Horne er opptatt av at barn og foreldre får god hjelp og støtte i hjemmet, for unngå omsorgsovertakelse». Særlig som om hun er opptatt av det når hun ikke engang kan bidra med noenting. Barn og unge skriver inn til barn og likestilingsministeren hver dag men får bare standardbrev tilbake om at dette går videre til fylkesmannen men fylkesmannen har jo ingen rettigheter til å gjøre noe så vi kommer ingen vei. Vi får ikke gjort noenting og barnevernet kan bare leve fritt i løgn og ødelegge barn og familie uten at de får staff men vi som er rammet av barnevernet får staff så det holder i lange baner. Barnevernet stopper aldri med kriminaliteten sin og vil bare fortsette å ødelegge flere og flere familier (Hege Braseth og Hege Michalsen).

Å det er klart jeg er misfornøyd med den jobben du gjør Solveig Horne og fylkesmannen i rogaland som ikke har noen rettigheter eller makt til å gjøre noe med det fuckings barnevernet i Sauda (Hege Braseth og Hege Michalsen). Barnevernet er svindlere og kriminelle overgripere som vil oss bare vondt. Vi må passe oss og være forsiktige når vi har et sånn system som ikke fungerer. Når de som styrer dette landet ikke kan reagere og se at familie og barn har det vondt på grunn av at barnevernet gjør så mye skade og faenskap (Hege Braseth og Hege Michalsen).

Brev til barne og likestilingsministeren

Jeg skreiv et brev til barn og likestilingsministeren Solveig Horne blant annet om min egen sak og de må faen meg reagera. Jeg snakker for meg selv og alle de familiene og barna som er rammet av dette faenskapet barnevernet begår hver eneste dag. Ha litt medfølelse for faen og HJELP oss alle som blir rammet og slått ned av barnevernet. Dette gjelder liv å død, jeg og vi alle kjemper hver eneste dag og vi slår hos fast når jeg/vi er uenige om ting for jeg/vi kjemper for vår egne liv og jeg/vi kjemper for å ha det godt i et fryktelig samfunn og et jævlig dårlig system. Så gjerne les dette brevet som jeg skreiv til barne og likestillingsministeren.

                                           Brev til barne og likestilingsministeren Solveig Horne

Dette brevet er fra en desperat jente på 15 år. Jeg skreiv et tidligere brev til deg når jeg bodde i fosterhjem i Veggli som ligger i Buskerud der stod det blant annet hvordan jeg hadde det og hva som hadde skjedd med meg og min familie osv?.. Jeg skriver et nytt brev til deg for mange grunner 1. Det brevet jeg sendte til deg forrige gang og jeg fikk et standardbrev tilbake. Du sendte brevet mitt videre til fylkesmannen i Stavanger som skulle opprette en tilsynssak men jeg må si det at det tar jævlig lang tid før det skjer noe som helst. Jeg var på møte med fylkesmannen i Oktober i forbindelse med den tilsynssaken og der han stilte meg og broren min 18 spørsmål og det samme skulle han gjøre med flere ungdommer som hadde med Sauda barnevern å gjøre.

Jeg spurte om noen spørsmål selv og det var blant annet: Skal ikke barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) få straff for dette? Fylkesmannen sa at de ikke hadde rettigheter til å gi de noen som helst form for straff ikke en gang å si fyfy kan de gjøre. De kan bare gi beskjed om at sånn og sånn kan de gjøre det bedre i fremtiden (retningslinjer). Jeg skulle på et møte til med fylkesmannen angående den tilsynssaken der jeg skulle fortelle om hele historien min, men det tar jo minst 1 år før det skjer noe og tilogmed da skjer det ingenting for det har seg jo sånn at de har jo ingen rettigheter eller makt til å gjøre noe.

Sauda kommune/barnevern er kriminelle. (Hege Braseth og Hege Michalsen) følger ikke reglene eller lovene men de får ikke straff for det. De får bare ennå en stjerne i boka for hvert barn de kidnapper fra sine kjære hjem og det er på falske grunnlag. Vi som blir rammet av barnevernet har ikke rettigheter til og forsvare hos selv. Og du Solveig Horne som er barne og likestillingsminister burde se helheten i hva barnevernet gjør hver eneste dag mot barn og familie. Våkn opp dere som er satt til å styre dette landet og se helheten i alt det faenskapet barnevernet gjør hver eneste dag mot barn og familie. Vis oss at dere ikke bare har en høy stilling og fet lommebok, men også et godt hjerte og en klok hjerne. Få opp øynene nå da, jeg ber dere. Her står flere barn og unge og skriver til deg Solveig Horne men du sender bare standardbrev tilbake og tar en kopi til fylkesmannen i kommunen man bor i og så er det hans jobb og ta det derfra men hva gjør det en forskjell når han ikke har noen rettigheter eller nok makt til å gjøre noe med det.

Barn og unge fra hele verden gjør hærverk på institusjoner, rømmer fra fosterhjem, institusjoner osv? Men kan dere ikke se at det er et rop om hjelp når man ikke blir hørt noen plass så må man jo gjøre et eller annet for og få oppmerksomhet ved å gjøre hærverk det kan være til stor grad eller liten grad men uansett så er det et rop om HJELP.   

Men folk havner i ungdomsfengsel og langt verre ting, og hva faen har de fortjent dette ved en sånn staff?  Media skriver og skriver om unge folk som kommer fra barneverninstitusjoner om at de har brent ned en institusjon eller knivstukket folk på gaten men media skriver ikke hvorfor disse personene gjør dette. Når man har barnevernet på nakken så fører det til at man blander seg inn i dårlige miljøer på gaten eller langt verre ting som å stjele osv og det er ikke dermed sagt at det er foreldrene sin skyld at de har havnet opp i sånne problemer. Det er jo barnevernet som er det hele problemet her. Barnevernet gjemmer seg bak lover og regler og tror de bare kan hoppe videre akkurat som ingenting har skjedd.  

Det menes og si at Norge er et av verdens tryggeste land nja tror du skal tenke litt på det. Jeg føler meg hvertfall ikke trygg da barnevernet har gjort så samme skade på både meg og familien min og langt flere barn og familier også. Barnevernet kidnapper barn ut av hjemmet, barnevernet driver med menneskehandel med barn, barnevernet driver med mishandling av familie og barn. Barnevernet gjør overgrep mot familier og barn hver eneste dag og dere som sitter og styrer dette landet ser bare på  og tror at det er noe lek men det er det faktisk ikke for det gjelder liv og død. Jeg snakker for meg selv og alle familier og barn som er rammet av barnevernet.

Jeg har lest på nettet om taterne familie og det har jo ikke endret seg noe særlig fra den tid til idag. Samfunnet vi lever i dag er forferdelig. Barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) driver med kjøp og salg av barn og unge. De beriker seg på barn og unge og tjener godt på det, Hege Braseth tjener veldig godt på det.  La barnevernet stå til ansvar for all faenskap de har påført meg og min familie og alle andre som er rammet av barnevernet.

Jeg håper at dette ga deg et sterkt inntrykk at nå må det gjøres noe her BARNEVERNET VIL VI HA FULLSTENDIG FJERNET Jeg er jo ikke overbevist om at samfunnet og systemet vil endre seg på noe vis men ta dette brevet med deg videre og ha litt medfølelse for faen.

FÅ OPP ØYNENE og fjern barnevernet for godt. Det er mitt eneste juleønske.

En bok om livshistorien min

Begynnelsen på noe nytt som å skrive en bok om livshistorien min. Jeg vil skrive en bok om livshistorien min med alt som har skjedd med mobbing og alt med barnevernet opp gjennom åra fra begynnelsen til slutten. Jeg vil skrive bok om min livshistorie for jeg føler kanskje ikke at bloggen er nok på en måte, folk fra hele landet går jo på butikken da vil det kanskje være større sjanse for at noen vil lese den boka i stedet for og gå på nettet å lese seg fram til tusenvis av bloggere. Det er ikke bare derfor jeg vil skrive bok om livshistorien min men også fordi jeg har en voldsom sterk vilje i dette. Jeg vil gjøre noe med samfunnet og jeg tror jo ikke at bare av å skrive en bok om livshistorien min kan endre samfunnet sånn den er idag men en start er en start.

Jeg har bare en så sterk vilje i meg med alt dette jeg har blitt utsatt for, og opplevd syke ting med mobbing og de hælvetes folka i barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) til at jeg har lyst å skrive en bok om livshistorien min og det er en god ide syns jeg for da når historien min ut til mange andre folk som får lyst å lese livshistorien min. Jeg vet ikke helt da hvordan jeg skal gå frem for og få gitt ut bok? Jeg vet såpass at jeg må skrive ned historien min først men hva skjer etterpå da?

Dette er veldig viktig for meg for ved å skrive en bok akkurat som ved bloggen så får jeg ut aggresjon, sinne og frustrasjon og jeg får uttrykke meg på den måten jeg vil. Jeg får fortelle mine opplevelser og det er viktig at de personene som gjør/har gjort alt faenskapen blir navngitt og blir skrevet om det de gjør i sitt arbeid (Hege Braseth og Hege Michalsen) gjør så masse pur faenskap at nå holder det. Jeg har tenkt en god stund på det med å skrive bok om livshistorien min og nå er tiden inne til at jeg faktisk burde gjøre det mener jeg.

Vi blogges, toonje.blogg.no

 

Hjelpeløs

Hege Michalsen https://www.facebook.com/hege.michalsen var tidligere skjef i Sauda barnevern men som nå bare er en liten saksbehandler og Hege Braseth har fått jobb i suldal barnevern som konsulent så hun kan gå å ødelegge flere familier og behandle familier som dritt.

Jeg blir minnet og tenker på det hver dag. Den dagen jeg gråt i flere timer i strekk og det var fortsatt utydelig på hva som hadde skjedd. Jeg og brødrene mine var på skolen i første time og vi visste ingenting og pappa visste heller ingenting så vi gjorde det som vi pleide å gjøre hver morgen og hadde ingen anelse om hva som ventet oss denne dagen. Men plutselig i første time så kom læreren min og hentet meg og broren min rett ut av timen vi måtte ta på sko og jakke for det hun sa var at vi måtte opp på helsekontoret, hun sa ingenting mer. Barnevernet er i samme bygning som helsekontoret/legevakten. Da vi kom frem til helsekontoret så sto det en del folk der og ventet på oss med bil da fikk jeg mine anelser om hva som foregikk. Jeg hadde ikke peiling på hva som skulle skje eller hva som ventet oss. Jeg var redd og usikker på hvordan dette ville gå for jeg visste jo allerede da at barnevernet var noe dritt og at Hege Braseth og Hege Michalsen er noen jævla idioter.

Jeg ringte til pappa mange ganger men som ikke tok tlf og med det samme jeg ringte så følte jeg meg omringet av barnevernet og hun Merete Herheim https://www.facebook.com/merete.herheim som jobber i barn og familie team. Jeg følte meg rett og slett helt hjelpeløs der jeg sto. Det som var problemet her var at pappa også hadde blitt kidnappet og han ble kjørt til Haugesund så jeg kunne ikke få tak i han. Merete Herheim sa at hvis du blir med inn i bilen så kan du få snakke med pappa og diskuterte med meg om det så jeg ble med inn i bilen for og få snakke med pappa men selvfølgelig var det bare noe hun fant på og løy om for og få meg med inn i bilen. Og attergang så måtte jeg tro på det, hvorfor? jeg visste jo at de idiotene var noen løgnere og bedragere. Jeg ville bare vekk, jeg ville bort tenkte jeg fordi jeg ville være med familien min og ikke i hendene på kriminelle folk. Da vi var framme på barnehuset etter en lang kjøretur med de jævlige idiotene Hege Braseth og Merete Herheim og en annen som ble innleid for å kidnappe oss. Jeg og brødrene mine måtte i avhør som var veldig ubehagelig når barnevernet kidnapper oss på falske grunnlag. Vi måtte også på legesjekk som var ubehagelig det også for hva er hensikten med det?

Vi var på barnehuset til 10 på kvelden og senere fikk jeg panikk og var bare helt borte ut av verden for jeg fikk ikke tak i pappa da heller. Og jeg ble bare så redd fordi ingen av oss visste noe om hva som skjedde eller skulle skje med oss. Barnevernet fortalte ingenting. Men etter en stund kom politiet og tok alle mobilene våre og beredskapshjemmet kom og hentet oss og jeg og brødrene mine ble plassert på ulike steder i Stavanger så da ble vi skilt vekk fra hverandre. Vi fikk mobilene tilbake dagen etter men da var mobilen min tappet for strøm og jeg hadde jo ikke laderen med meg for jeg visste ikke at vi skulle bli kidnappet den dagen og vi fikk heller ikke hente de tingene vi trengte. Alt skjedde bare så fort så det var ganske forvirrende. Jeg fikk snakket med pappa til slutt da spurte jeg om hva som hadde skjedd og hvorfor dette hadde skjedd. Etter vi hadde vært på beredskapshjemmet nesten 2 uker så hadde pappa og han eldste broren min vært i nemnda og vi vant saken så da kunne vi komme hjem til familien vår og vi var samlet alle sammen igjen. Vi var på kvadrat før vi reiste da fortalte pappa hos alt sammen at det kom 3 politi med uten uniform hjem til oss og de kom bare rett inn dørene.

Pappa satt i sofaen og merket ingenting da stod det 3 politi foran han og tok han med inn i bilen. Det lå en pistol på gulvet i gangen, åh gud vetta faen hvorfor det ligger en pistol på gulvet i gangen. Altså vi er jo ikke kriminelle men det er jo det barnevernet Hege Braseth og Hege Michalsen vil at folk skal tro om oss. Det stod jo politibiler utenfor huset vårt en hel dag så hva tenker folk når de går forbi jo de vil tenke masse dritt om oss som ikke er sant. Det er jo Barnevernet Hege Braseth og Hege Michalsen som er kriminelle her bare se på hvor mye skade og kriminelt de har gjort allerede men de blir jo ikke tatt på noe slags måtte fordi de har så uendelig med makt at de kan lyve og si hva enn de vil uten å bli tatt for det. Det er jo ikke rettferdig system. Pappa ble plassert i en fengselscelle men kom ut dagen etter da hadde han fått kontakt med advokaten. Når vi kom hjem så var alt borte alle pc, mobiler, harddisker og alle dagbøkene mine var borte vekk fordi politiet hadde ransaket huset vårt. Vi fikk ikke tingene våre tilbake før det hadde gått et halvt år. Og gjett hvem som stod bak kidnappingen og alt det som skjedde den måneden der jo det var Hege Michalsen og vennen Roger Haraldsen https://www.facebook.com/roger.haraldsen1 som hadde laget en falsk grov bekymringsmelding på oss. Roger haraldsen var lærer på VGs og var læreren til eldste broren min.

Etter dette gikk det mange rykter i den lille bygda. Det stod jo politibiler utenfor huset vårt en hel dag. Vi er jo ikke kriminelle. Etter denne traumatiske opplevelsen og alt så skjedde før der igjen hadde vi ikke lyst å bo i Sauda lenger for det var så mange falske folk.

(Hege Michalsen og Hege Braseth) er noen jævla idioter. De drittsekkene kan bare brenna til hælvete.

Vi blogges, toonje.blogg.no

 

Mobbing på Austarheim skole i Sauda

Ingunn B. Svandal er rektor https://www.facebook.com/ingunn.b.svandal ved Austarheim skole og er gift med Jakob Svandal som er skolesjef i Sauda kommune. Og Lærer Åshild Åbø Eeg https://www.facebook.com/ashildae?ref=br_rs  og er gift med lærer Øyvind Amlid Eeg på ungdomsskolen https://www.facebook.com/oaaml var lærer på skolen og de var ikke i stand til å takle mobbingen på skolen og vi var på mange møter og de hadde en truede kroppsadferd, jeg turte jo ikke si noe annet enn det de ville høre. Jeg var redd og hadde ikke lyst å dra på skolen. Rektor Ingunn B. Svandal kom opp med en ide med å bringe inn helsesøster Tone Rassmusen Birkeland https://www.facebook.com/tone.r.birkeland som skulle undersøke forholdene med medelevene om hvorfor jeg ikke hadde venninner i klassen. Helsesøster tok meg med på en lang biltur uten samtykke fra min far det var på denne bilturen Helsesøster Tone Rasmussen Birkeland lurte meg ved å si at hun hadde taushetsplikt jeg spurte henne om hun skulle si det videre om det vi hadde snakket om men da sa hun at hun lovet hun ikke skulle si noe og at hun hadde taushetsplikt men det hun ikke sa var at hun også har opplysningsplikt som overgår taushetsplikten. Det jeg fortalte til henne var at jeg synes lærer Åshild Åbø Egg hadde blitt strengere etter at de mottok klagen på stille mobbing.

Etter bilturen så jeg Helsesøster Tone Rasmussen Birkeland gå inn til lærerkontoret i gangen og når jeg var på vei til klasserommet så jeg lærer Åshild Åbø Egg gikk inn på lærerkontoret i gangen. Dagen etter så ble jeg innkalt til et møte med rektor Ingunn B. Svandal og læreren Åshild Åbø Eeg og de fortalte meg og spurte meg ut akkurat på samme måte som helsesøster Tone Rasmussen Birkeland gjorde det var da jeg fant ut at hun hadde brutt taushetsplikten og jeg mistet tilliten til helsesøster som jeg stolte på. Rektoren og læreren hadde en truende adferd på det møtet, jeg var alene på skolen og jeg var redd og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Etter den dagen så var jeg ikke helt meg selv fordi jeg hadde vondt i magen og og hadde ikke noe lyst å dra på skolen dagen etter.  

Vi sendte inn en klage på skolen da Rektoren ikke ville ta hånd om mobbingen og ta dette på alvor. Når skolen ikke ville reagere så sendte vi den videre til fylkesmannen, fylkesmannen sender det i retur til rådmannen Wictor Juul  https://www.facebook.com/wictor.juul og han hennlegger alt for mobbing finnes ikke i hans kommune. Etter dette slutter han som rådmann i Sauda og jobber nå som rådmann i nabokommunen. Så sendte vi en kopi til ordføreren men han er da gift med helsesøster Tone Rasmussen Birkeland. Rådmann Wictor Juul er gift med Hilde Folkvord Juul som er rådgiver ved utdanningsavdelingen hos fylkesmannen. Så her er det mange inhabile folk.

Helsesøster Tone Rasmussen Birkeland ringer til pappa og sier at grunnen for at jeg, Tonje har vondt i magen er: når jeg  ser en tom ølboks på bordet hjemme så forbinder jeg det med moren min og ser tilbake i tid. Dette er helt tåpelig av helsesøster å påstå sånne ting og hun hadde heller ikke spurt meg om det faktisk var grunnen for at jeg fikk vondt i magen. Jeg hadde vondt i magen i et helt år og spesielt de dagene rett før vi skulle ha gym time på skolen. Jeg hatet gym og gruet meg hver dag for å ha gym. Etterpå mente Helsesøster Tone Birkeland Rasmussen at hun hadde løst hele saken og sendte bekymringsmelding til barnevernet. Rektor Ingunn B. Svandal gjorde det samme men hun truet først med det.

DEL GJERNE VIDERE

Vi blogges, toonje.blogg.no

Hva trenger man fylkesmannen til

Dette er et stort samfunn med mange maktsyke folk (Hege Braseth og Hege Michalsen) og vi har ikke de rettighetene vi egentlig skulle hatt krav på. Det er utrolig dumt for vi som er/blir rammet av barnevernet vi blir ikke hørt og vi får heller ikke erstatning når barnevernet drar familier ned og ødelegge et barns liv (Hege Braseth og Hege Michalsen). Barn og unge fra hele Norge skriver inn til barne og likestillingsminister Solveig Horne men hva får vi igjen for det. Jo hun sender det bare videre til fylkesmannen i kommunen man bor i. Så tar de seg av resten ved å drikke kaffe på kontoret og prate med hverandre hele dagen. Fylkesmannen forteller barnevernet at sånn og sånn kan de gjøre det bedre i fremtiden men HALLO ser dere ikke hvordan samfunnet er nå? Forstår dere ikke at barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) gir faen i hva fylkesmannen sier, barnevernet bryr seg jo ikke om det. Det er er helt fryktelig der ute i den virkelige verden for dere som sitter å styrer dette landet klarer jo ikke å se helheten i dette og lever bare i deres egen fantasiverden.

Det er trist at dere som sitter å styrer dette landet ikke kan se helheten i dette og at dere ikke tar barn og unge på alvor og alle de barna som gjør hærverk og tenner på et eller annet osv.. kan dere for faen ikke se at det er et rop om hjelp.  Vi barn og unge må jo gjøre et eller annet for å bli hørt her i dette fucka samfunnet men selv ikke da så blir vi ikke tatt på alvor og vi blir heller ikke hørt på noen som helst måte. Vi får bare enda en straff for at sannheten ikke skal komme frem i lyset. Det er ingen grunn for å gi barn og unge straff for at vi prøver å åpne øynene på de så ikke ser det allerede og vi er også mennesker, vi har også følelser akkurat som alle andre og vi fortjener og ha et trygt og herlig liv sammen med familien vår. (Jeg) Familier og barn vil ikke være i klørne på de drittsekkene som gjør livene våre til et hælvete.

Norge er ikke en av verdens tryggeste land. Familier og barn føler seg ikke trygge fordi barnevernet har så sinnsykt med makt. Familier rømmer landet rundt for de ikke vil bli fratatt sine barn og barnevernet tar barn på falske grunnlag akkurat som barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen)  gjorde med meg og min familie. Barnevernet gjør så mye skade, og familie og barn må lide hver eneste dag for at de som styrer dette landet ikke kan ta fatt i dette å virkelig se helheten i hva barnevern begår for de driver jo med kidnapping, menneskehandel, folkemord og mishandling og det er rein fakta. Få opp øynene og få fingen ut før barnevernet begår mer faenskap og ødelegger ennå mer for familier og barn.

Sånn seriøst jeg tror ikke samfunnet vil endre seg på noe slags måte for vi har hatt barnevern mye lenger tilbake tid og det er stort sett likt som i dag og hvis de som styrer dette landet ikke klarte å se helheten i hva barnevernet begår så tror jeg ikke de vil se det i fremtiden heller. Jeg har ikke troen på samfunnet eller systemet men jeg har troen på meg selv og at jeg skal klare det jeg vil. 


Vi blogges, toonje.blogg.no

Vi vil ikke ha drittpakker til jul

Javel nå er vi snart i desember og det er alltid sånne dager som dette som er mest slitsomt i forholdt til det som jeg og familien har opplevd. Det som er så kjipt er at vi har alltid hatt en dårlig julaften på grunn av at vi får beskjed rett før jul om at barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) går til ny sak. I 2015 ble vi utsatt for det alvorlige angrepet av barnevernet i Sauda. Vi har vært angrepet av barnevernet hele livet men noen tider var værre enn andre. (Det er så mye og fortelle) Barnevernet er hjernevasking og torturering.  I 2016 så lagde barnevernet drittpakker både før og etter jul. Utrolig nok så har vi opplevd drittpaker til jul vær eneste gang fra(Hege Braseth og Hege Michalsen)

Nå som vi er snart i desember kommer alle tankene og opplevelsene frem ordentlig og det blir ikke trivelig. Hvorfor må alltid barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) gjøre et eller annet som gjør at vi ikke får en trivelig julaften, 17.mai, påske, sommer og ferier. Hvorfor ødelegger de absolutt alt for oss? hvorfor får ikke vi leve på den måten vi selv har lyst til, det er vårt liv så la oss være i fred og begynn å tenk på deres egen fremtid som får konsekvenser for alt faenskap dere har påført meg og min familie.

Det som er litt sånn typisk da syns jeg er at jeg tror at alt kommer til å gå bra og at det ikke kommer til å skje noe. At barnevernet ikke kommer på døra, går til ny sak eller at jeg/vi ikke blir kidnappet på nytt men så skjer jo akkurat det motsatte at barnevernet kommer på døra, går til ny sak og barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen kidnapper oss på nytt. Jeg hater det så nå har jeg sluttet å tro på det fordi alltid så skjer det akkurat det motsatte av det jeg ikke vil skal skje.

Dere ødelegger livet mitt. (Hege Braseth og Hege Michalsen) slipper kanskje unna med  sånn samfunnet fungerer i dag. Men de slipper ikke unna meg. Jeg er ikke så lettlurt så visse andre er.

Jeg la ut et innlegg for ikke så lenge siden ?drittpakker til jul? bare trykk på linken under

                    http://toonje.blogg.no/1501251436_drittpakker_til_jul.html

Vi blogges, toonje.blogg.no

Brev fra meg til meg

Brev fra meg til meg —>

Kjære Tonje

Dette fortjener du virkelig ikke. Du fortjener å bli behandlet med respekt og folk som lytter på det du har og si og som respekterer alle dine behov. Barnevernet gjør ikke det, de bryr seg ikke, de hører ikke på deg for alt som betyr noe for de er å gjøre livet til et hælvete for deg og ødelegger alt du har og som har noe betydning for deg. Familien din er det viktigste du har og og du er glad i dem og de er glad i deg og sånn har det alltid vært og det har ikke vært noen problemer i din familie. Alt er perfekt NEI det stemmer ikke for ingenting er perfekt men det er det barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) mener at Alt skal være perfekt men hvorfor det? Perfekt er kjedelig. Man trenger ikke ha en Perfekt familie for og ha det bra og ha et godt liv. Tonje, du har det bra og du har det godt hos familien din og ingen skal noen gang få ta deg fra familien din igjen og ødelegge mer av livet ditt. Barnevernet hold dere langt unna (Hege Braseth og Hege Michalsen) for dere er noen falske drittsekker som burde komme seg lagt ned til hælvete og aldri bli sett igjen.

Du er lei, sliten og du orker ikke mer. Jeg skjønner det men ikke vær det for du skal få lov til å være glad nå.  Barnevernet skal ikke få skade deg mer eller nærme seg for da får de med meg å gjøre (Hege Braseth og Hege Michalsen). Vær en glad jente for det kler deg best, men jeg vet. Ikke si det en gang. Du vil ikke leve, det vil ikke jeg heller men det må vi bare for du kan ikke gi deg nå som du har kommet så langt og jeg vet det er tungt og slitsomt når du ikke får tatt de djevlene (Hege Braseth og Hege Michalsen) på noen slags måte eller den måten du ønsker.  Når du blir angrepet av barnevernet så skulle du hatt rettigheter til og forsvare deg og din familie og du skulle hatt rettshjelp på det. Du er sterk som faen og ingen greier å ødelegge selvtilliten din du har ikke så god selvtillit på andre områder men akkurat dette med barnevernet og de traumatiske opplevelsene med barnevernet har du god selvtillit på.

Du er den jenta som tar fatt i ting og du gir ikke opp samme hva. Jeg tror du tar mer fatt i ting enn det regjeringen/staten gjør fordi de gjør jo INGENTING, de bare driter i alle de barna og familiene som må lide for det barnevernet gjør. De skal jammen meg få til ansvar for all faenskap de gjør for de skal ikke få slippe unna (Hege Braseth og Hege Michalsen) De er bare så jævlig egoister og falske drittsekker.

Det er ikke familier eller foreldrene som det er noe galt men det er barnevernet det er noe galt med og det må feile de noe helt sinnsykt oppi det hode de har for å bryte lovene og reglene og bare ta barn fra deres hjem uten noen grunn. Barnevernet bare går å tar og tar barn og de mishandler familier og barn på det groveste så hvis du sitter her å leser på min blogg og mener at det er familier og foreldre det er noe galt med så tenk deg grundig om for det stemmer ikke. Det er barnevernet det er noe fryktelig galt med og barnevernet skulle blitt fjernet med en gang.

Dette var et lite brev fra meg til meg som jeg hadde lyst å skrive.

Vi blogges, toonje.blogg.no

Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet

Drømmen om å få barnevernet fullstendig fjernet vil alltid være et tema (Hege Braseth og Hege Michalsen). Har ikke opplevd noe verre enn barnevernet for barnevernet er det verste man kan oppleve i et land som dette. Barnevernet gjør meg redd og usikker på meg selv. Barnevernet tvinger meg og tar meg mot min vilje ?Barnets beste? er ikke å ta barn ut av hjemmet og det er ikke å tvinge de med på noe som de absolutt ikke vil være en del av. Det er ikke ?Barnets beste? å komme med trusler til familien og ?barnets beste? ligger jo i ordet barnevern så jeg skjønner ikke hvorfor det heter barnevern når det burde hete Barne-ødelegger for det sier seg selv det. (Hege Braseth og Hege Michalsen)

Barnevernet gjør det vondt å leve for jeg får vondt inni meg hver dag både på grunn av det jeg har vært utsatt for selv og alle de barna som lider og blir utsatt for all faenskapen barnevernet gjør nå. Jeg godtar ikke sånn verden fungerer nå/jeg godtar ikke sånn systemet i barnevernet er i dag. Jeg tror alle kan vær med å bidra her det er bare det at ingen vil, ingen vil ta ansvar for det barnevernet har satt i gang og staten vil jo ikke betale en haug med penger for og legge det ned eller lage et annet system. Men hva med alle de barna og familiene som har blitt utsatt for grove ting under barnevernet og hva med alle de barna og familiene som blir utsatt for det akkurat nå. Skal ikke de ha noen rettigheter eller rettshjelp for all skaden som barnevernet har påført og jeg vet at en sånn skade ikke reparerer de skadene som har blitt gjort på det barnet/ familien men man burde få erstatning for det.

Jeg har ingen rettigheter eller rettshjelp fordi systemet ikke fungerer slik det burde gjort. Jeg og familien min ble utsatt for ekstreme gove ting i barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) men hva får vi igjen for det egt, enda mer ekstreme grove ting vi må oppleve på nytt og på nytt.

 

FUCK OFF skaff dere et liv sier jeg bare Sauda kommune/Sauda barnevern (Hege Braseth og Hege Michalsen).  Hege Michalsen du tror at du vet alt og kan alt. Du mobber andre for utsendte det er ikke voksent men selvfølgelig jeg burde jo vist at du ikke har lært noenting på skolen så kanskje du skal gå noen år om igjen. Du kidnapper barn og ødelegger familier og gjør livene våre til hælvete og etterpå tror du at alt er så bra og fint. Hege Braseth du er en kopi av Hege Michalsen så spør du meg så er dere begge djevlene her som burde komme seg til hælvte med en gang. Dere begge kunne vært i slekt med Adolf hitler for og si det sånn.

Tone Rasmussen Birkeland, Åshild Åbø Eeg og Ingunn B Svandal skaff dere en jobb som passer bedre til personligheten deres for skole er det hvertfall ikke. Tone Rasmussen Birkeland hvorfor står du der som en voksen og ler meg rett opp i tryne og mobbe andre. Ingunn B Svandal hvorfor i hælvete er du rektor på Austarheim Skole i Sauda når du ikke klarer å løse mobbeproblemer

Roger Haraldsen ta deg sammen og kutt all kontakt med Hege Michalsen for det er tydelig at hun gir deg dårlig innflytelse.

Wictor juul hvorfor jobber du i det hele tatt som rådmann når du ikke takler å være ansvarlig nok til å ta den jobben på alvor, du kan heller være vaskehjelp for der trenger du ikke ta jobben så alvorlig.  

Solveig Steinsland og Synne fatnes skorpe det er rart dere var ansatt i barnevernet med alle de personlige problemene dere hadde, er det ikke bedre å bli lagt inn på psykiatrien eller noe sånt da. Der får dere gratis hjelp, hvor flott er ikke det.

Thomas Breivik politi er ikke noe for deg så gå å skaff deg en litt mer ordentlig jobb så du ikke trenger å sitte inne på stasjonen hele dagen og slite ut alle dine ansatte. Gå tilbake til fotballbanen så du kan sparke ballen hardt i tryne på Hege Braseth og Hege Michalsen for jeg tror de trenger å kjenne på hvordan det er å ha det vondt og bare brekk noen bein så de kjenner det ekstra godt i hele kroppen.

Merete Herheim du jobber jo i MOT så hvorfor har du ikke MOT til å bry deg om andre.

Per Otto Sørensen og Astrid Sollid Sørensen Fuck det beredskapshjemmet for det er ikke verd å hjelpe barnevernet når dere bidrar med menneskehandel/barnehanel. Barnehandel fører til at et barn kan føle seg lite verdt. Per Otto Sørensen jeg synes du skal gå til de som er like gamle som deg for det er ekkelt hvis du går på mindreårige for jeg følte virkelig at du gjorde det og det var bare ekkelt og skremmende. Astrid Sollid Sørnsen ikke vær så stor i kjeften for du blir ikke bedre av den grunn.

I Sauda bygd er det mye folk som er korrupte og har nære bånd til hverandre som blir inhabile i for eksempel barnevernsaker/politisaker/ nav som rotter seg i sammen for og ta familier som de ikke liker.

Vi blogges, toonje.blogg.no

Jeg får vondt inni meg fordi jeg må ha det sånn

Jeg får vondt inni meg hver dag og det er et hælvete og jeg vil ikke ha det sånn men hva kan jeg gjøre? Jeg har jo ingen rettigheter og jeg har ikke rett på å forsvare meg selv og min familie en gang og det er veldig trist og vondt, men det er godt jeg har bloggen som jeg kan få utrykke meg på hva slags måte jeg vil og få skrive hele min historie ut til dere som også kanskje har det fuckings barnevernet inni bilde. Det jeg vil oppnå med denne bloggen er å få flere til skjønne hva barnevernet gjør med barn og familie og jeg startet jo med å blogge for jeg var så himla forvirra og jeg var så forbanna dritt lei og det er helt ubeskrivelig hvor jævlig jeg har hatt det selv om jeg ikke har barnevernet på nakken lenger så er det helt jævlig ennå.

Jeg vil bare sprekke av tårer, ord og aggresjon. Jeg vet ikke lenger hvordan jeg skal få ta knekken på det fuckings barnevernet i Sauda (Hege Braseth og Hege Michalsen) når vi ikke en gang har noen rettigheter og er rettsløse. Sauda barnevernet kan jo bare holde på til det uendelige når ingen gidder å ta dette på alvor (StatenSauda Kommune) og ikke kan ta tak i dette. Fylkesmannen kan ikke gjøre en dritt, det eneste de kan gjøre er å bare og fortelle de at sånn kan dere gjøre det bedre i fremtiden. Ka faen? Barnevernet driter jo faen meg i alt så det hjelper ikke hva fylkesmannen sier. Jeg er drittlei av alt faenskapen barnevernet gjør og jeg er desperat etter at dette skal ta slutt NÅ! Hvem vet hvor mange barn og familie i Norge de har ødelagt. Så uansett som jeg alltid har sagt så skal Sauda kommune/Sauda barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) stå til ansvar for alt faenskap de har påført meg og min familie.

Jeg hater alt jeg har gått gjennom og jeg har opplevd de verste ting, men det værste er at vi ble rammet av barnevernet og nå vil jeg være preget av det hele livet selv om vi ikke har barnevernet på nakken nå lenger så sliter det på ennå, men ikke like mye som det gjorde når vi hadde barnevernet på nakken, men det gjør fortsatt vondt, jeg har mareritt og dette sliter på i hverdagen også som jeg nevnte litt lenger oppe i innlegget. (Hege Braseth og Hege Michalsen) Barnevernet er en farlig skilde som vi må passe oss godt for så ikke snu deg tilbake når du tror alt er bra for de kommer bare rasende fra alle sider og vinkler for og gjøre livet ditt til et hælvete og enda verre. Barnevernet gir traumatiske opplevelser, de ga meg traumatiske opplevelser og nå vil det prege meg hele livet mitt. Når man har blitt rammet av barnevernet da er det allerede for sent å fikse opp i alle feilene som de har begått for vonde traumatiske opplevelse sitter fast inni deg hele livet og jeg vil aldri kunne ha et liv som før.

Jeg tenker å starte en demonstrasjon mot barnevernet her i Stavanger, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få det til så kan noen bidra med noe positivt til at jeg kan lage en demonstrasjon? Jeg må skaffe nok folk og masse annet men Rune Fardal har sagt at han kan bidra med noe og det er jo kjempe bra. Hvis du vil bidra med noe så er det kjempeflott bare send meg en melding på Facebook.

Kontaktes på Facebook: https://www.facebook.com/public/Tonje-Omdahl

Vi blogges.toonje.blogg.no

Fylkesmannen og tilsynssak

Hei dere, først nå vil jeg fortelle at jeg var på møte med fylkesmannen Torsdag i forrige uke i forbindelse med tilsynssaken. Fylkesmannen ville stille meg og broren min 18 spørsmål som omhandler Sauda barnevern. Jeg stilte selv noen spørsmål til de utenom og det var blant annet ?skal ikke barnevernet få straff for dette? Da sa de at de ikke hadde rettigheter til å gi de noen som helst form for straff ikke en gang å si fyfy. De kan bare gi beskjed om at sånn og sånn kan de gjøre det bedre i fremtiden (retningslinjer)

Det er ganske dumt at ingen kan gjøre noe med systemet i barnevernet bare for at de har så mye makt. Barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen i Sauda) vil jo bare fortsette å gjøre mer skade på familie og barn for må ikke tro at de hører på hva fylkesmannen ber dem om å gjøre når de ikke engang kan si fyfy.

Barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) følger ikke lovene og reglene men de får ikke straff for det, hvorfor? Jeg takler ikke at barnevernet i Sauda (Hege Braseth og Hege Michalsen) går rundt der og tror at de er noe og går rundt å skal gjøre så mye skade på familie og barn de bare kan. Og når vi som blir rammet av dette faenskapet så har vi ingen rettigheter for og gjøre noe som helst da er vi rettsløs.

Nå har Hege Braseth fått jobb i Suldal barnevern som konsulent for og gjøre mer skade på familier for det var vel ikke mer familier i Sauda og gjøre skade på. Det er Knut Atle M. Seim som er sjef i Sauda barnevern nå og ikke Hege Michalsen som er blitt en liten saksbehandler.

Da barnevernleder Hege Michalsen ikke ser eller reagerer på sine saksbehandleres oppførsel og væremåte ble det sendt inn bekymringsmelding på saksbehandlere Synne Fatnes Skorpe og Solveig Steinsland til fylkesmannen, etter det ble de redusert til assistenter og sluttet etter noen uker, men fylkesmannen gikk ikke gjennom sakene de hadde hatt befatning med da det er begått alvorlige feil fra disse to, og mange familier har mistet sine kjære og blitt ødelagt opp igjennom årene.

Barnevernet gir familie og barn traumatiske opplevelser, opplevelser vi aldri vil glemme, opplevelser som vil påvirke hele livet vårt og som gjør at vi blir syke og blir usikker på oss selv. Barnevernet truer hele barndommen min og mange andres og vi får ikke gjort noe som helst med det fordi barnevernet har for mye makt. Barnevernet river familier fra hverandre som får en familie og barn til og føle seg utrygg og livredd. (Hege Braseth og Hege Michalsen)

Vi blogges, toonje.blogg.no

Mobbing/trakassering

Hei. Idag så jeg på denne filmen som heter SPIJT og det handler om en gutt som blir mobbet på skolen akkurat som meg men jeg ble jo mobbet fysisk og pysisk på hundvåg opp til 3-4 kl mens i Sauda på Austarheim skole ble jeg mobbet mer i sånn stille mobbing.

Jeg synes du skal ta deg tid til å se denne filmen fordi det er jo noe som angår hos alle og som vi kanskje ikke legger så mye merke til i hverdagen eller at vi ikke gidder å gjøre noe i det hele tatt. Grunnen for at jeg oppfordrer deg til å se denne filmen er fordi jeg synes poenget med filmen kommer veldig godt fram og hva som kan føre til mobbing og trakassering. Så hvis du mobber eller trakasserer en person du ikke liker eller jeg vet ikke jeg men tenk deg om før du gjør noe slik for det kan få konsekvenser i en eller annen grad. Denne filmen kunne vi faktisk sett på skolen også.

Du finner filmen på Netflix og jeg håper virkelig du vil forstå hvor alvorlig det er å bli utsatt for mobbing og hvis du ser eller hører noen som blir mobba/trakassert så ta tak i det og ikke bare la det gå av seg selv. 

Traileren: https://www.youtube.com/watch?v=ZkYN8S-rkKs

Vi blogges, toonje.blogg.no

Trakassering/mishandling

Barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) kidnapper barn, tar barn mot sin vilje og torturerer og mishandler til de knekker sammen og heldigvis for det så så holdt jeg meg oppe selv om det var vanskelig og slitsomt. Barnevernet er så truende og farlig at jeg anbefaler deg å holde deg så langt unna dem som mulig (Hege Braseth og Hege Michalsen)

John Alvheims TI BUD:

Ti bud til dem som kommer i barnevernets søkelys:

1. Hold kjeft, alt du sier kommer til å brukes mot deg.

2. Ta straks kontakt med en advokat.

3. Skaff deg en psykolog selv om du er frisk – du kan få behov for det.

4. Ta ikke imot hjelp, det blir tolket som at du ikke klarer deg selv.

5. Ta ikke imot tilbud om plass på mødrehjem. Det er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkningssentral.

6. Forlang skriftlig motivering til alle beslutninger som du utsettes for.

7. Påklag alle beslutninger.

8. Ta ikke imot tilbud om plassering i fosterhjem. Du får ikke barnet tilbake.

9. Husk at når barnevernet prater om hjelpetiltak så mener de som regel omsorgsovertakelse eller overvåkning.

10. Behøver du hjelp, bruk venner og slektninger – eller klar deg selv.

 

Barnevernet driver med menneskehandel (Hege Braseth og Hege Michalsen) med å kidnappe og ta barn ut av hjemmet og plassere i fosterhjem, beredskapshjem og institusjon for og tjene penger (Hege Braseth konsulentfirma) og får en stjerne i boka (Hege Michalsen tidligere barnevernsjef)

Det kan se likt ut at barnevernet og hitler er i slekt med hverandre når begge parter driver med folkemord og ødelegger mennesker/barn og familier. Barn blir helt ødelagt og knust sånn som barnevernet holder på og fucke opp familier og tar barn ut av hjemmet, trakasserer osv..

Barn og familie blir mishandla av barnevernet. (Hege Braseth og Hege Michalsen) de skader og prøver å kontrollere barn og familie.

Vi blogges, toonje.blogg.no

Skammelig av barnevernet

Barnevernet i Sauda (Hege Braseth og Hege Michalsen) har ennå ikke meget seg til å melde flyttemelding tilbake hjemme med de konsekvensene det får for meg så blir all post sendt til Lindøy først som jeg skreiv i det forrige innlegget: Flyttemeling.

De har like så ikke meget seg å dekke utgiftene familien hadde med besøk i veggli. Det er mange måneder siden jeg ble tvangs kidnappet til Veggli, føles ikke lenge siden for jeg kan huske det som om det var i går men uansett så var det i Mai familien var på besøk og da er det lenge siden barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) skulle dekke disse utgiftene men har ennå ikke gjort det.

Som dere sikkert vet så har jeg jo sendt inn det brevet til barn og likestillingsministeren og jeg fikk et brev tilbake for et par måneder siden og fylkesmannen skulle opprette en tilsynssak som jeg har da skrevet i et par innlegg og det vet dere. men det går nok så treigt og tar alt for lang tid med fylkesmannen og føler at jeg ikke kommer noen vei med det. jeg fikk vite at det var opprettet en tilsynssak rett før tingretten.

Vi blogges, toonje.blogg.no

Jeg var på intervju på Family Channel i Bergen

Okey så nå har jeg vært i Bergen og filmet inn videoopptak på Family Channel og da reiste jeg med Fjordline båten til Bergen så kjørte jeg opp til studio med Rune Fardal og det var en god følelse og fortelle min historie om barnevernet og hvordan Sauda (Hege Braseth og Hege Michalsen) har holdt på å ødelagt og trakassert meg og min familie. Jeg skriver jo blogg også som er en fordel når de i barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) holder på sånn, det de gjør er rett og slett å teoretisere familien min. Jeg legger video/opptaket under så hvis du ikke har sett den ennå så kan du se den her og gjerne del og spre den med alle du kjenner. Tusen takk

Vi blogges, toonje.blogg

video:Tonje ble mobbet på skolen som ikke... - Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway

Flyttemeling

Da jeg var på Lindøy og fikk flytte hjem tilbake til pappa i Juli i påvente av tingretten som skulle være i August der barnevernet (Hege Braseth) skulle fortelle at de trekker saken mot meg men barnevernet (Hege Braseth) har ennå ikke fått meget seg til å melde flytting tilbake til hjemme med de konsekvensene det får for meg så blir all post sendt til Lindøy først.

Dere lesere tenker vel at det kan min pappa gjøre noe med men systemet fungerer ikke slik da det kun er de som bor under samme tak min far kan bytte adresse på. Man skulle tro at profesjonelle folk som Hege Braseth visste dette men her gjør hun seg veldig dum og vanskelig.

Vet dere hvorfor barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) tapte i 3 rettssaker.
Jo fordi de baserer alt på løgn og fantasier og Hege Braseth med sitt konsulentfirma har så lyst å vinne for og få flere saker fra barnevernet Sauda.

Toonje.blogg.no

Kidnapping del 2 (Hitler tendenser)

Dette innlegget er om kidnapping del 2.

Noen måneder etter nemnda saken så fikk vi en mail om at nå har Sauda barnevern Hege Braseth og Hege Michalsen funnet en plass. Det var en fucka mail å ta inn over seg og jeg klarte ikke å skjønne at det virkelig skulle skje en gang til. Det stod at de hadde funnet en plass i veggli som ligge i Buskerud og jeg begynte å gråte og jeg søkte det opp på google for å finne ut hvor det lå. Jeg satt i bilen med pappa fordi jeg skulle sove hos venninna mi fordi det var helg og det var så jævlig dritt. Jeg gråt og gråt og prøvde å holde tårene inne men det klarte jeg ikke. Vi hadde bare 1 uke på oss før jeg ble tatt/kidnappet og jeg ville ikke dra fra familien min, stavanger og vennene mine.

Jeg var bare helt utslått og gruet meg sånn og jeg synes det er så feil å ta meg uten mitt samtykke. Det er jeg som skal leve mitt liv, ha det bra og jeg skal ikke la andre få leve livet mitt for meg for det klarer jeg helt fint selv men jeg fikk jo ikke leve mitt eget liv som jeg ville. Jeg ville være hjemme med familien min fordi det var der jeg følte meg trygg og har det bra. Jeg synes at det er ufattelig frekt og fuckt at jeg ikke får bestemme hva som er det beste for meg. Oppi alt dette så følte jeg for å starte blogg og skrive om min historie og her sitter jeg og jeg følte meg også ganske så hjelpesløs, hele familien følte seg hjelpeløse og vi har alltid følt hos nedtrykt og trakassert av Sauda barnevern Hege Braseth og Hege Michalsen med sin venn Thomas Breivik (politi) de hengte oss ut i bygda som gjorde at vi måtte flykte derfra.

Når dagen kom så våknet jeg med en klump i magen og hadde vondt i hode og hele pakka. Jeg måtte vær klar til kl 12 for da kom de drittsekkene Hege Braseth og Knut Atle Seim (nåværende barnevernsjef i Sauda) Jeg ville ikke pakke noen ting iogmed at jeg ikke vil dette her men jeg tok med meg ryggsekken og pakket ned pc, pc lader og tok med meg mobil og sånt men jeg tok ikke med noen klær fordi jeg hadde bare de klærne jeg hadde på meg når de kidnappet meg Hege Braseth og Hege Michalsen. Jeg ville ikke ta med noen ting fordi det var ikke dette jeg ville, jeg ville være hjemme med familien min og de kunne ikke forvente at jeg skulle ta med ting når jeg selv ikke ville dette. Jeg var helt ødelagt og følte meg ganske trist og jeg savnet familien min med en gang.

Dette var et mareritt og jeg fikk bare samvær med familien min en gang i måneden så var det grusomt langt unna hjemme så det tok 8 timer og kjøre. Når jeg kom frem ville jeg bare slå opp pcen og få nettet og komme meg på skype så jeg kunne skype med familien og vennene mine. Jeg ville ikke ha noe som helst kontakt med Per Otto Sørensen og Astrid Sollid Sørensen (fosterforeldrene) eller noen andre, bare familie og venner.

Jeg følte meg så isolert på den lille plassen Veggli og jeg følte meg så alene og hadde ingen og vær med eller å snakke med face til face med så det var ganske så dritt. Jeg hater Sauda barnevern Hege Braseth og Hege Michalsen er som Hitler. Jeg var ganske sliten over å være så langt vekke fra familie og venner og det miljøet jeg er vandt til. Jeg var trist vær eneste dag og savnet familien min. Det var både skummelt og skremmende og være der i Veggli helt alene men samtidig så var jeg sterk og holdt på mine ord og tanker for det eneste jeg ville var hjem til familien min igjen.

Vi blogges, toonje.blogg.no

Kidnapping del 1

I dette innlegget vil jeg beskrive del 1 av hvordan jeg følte meg når jeg og familien min ble utsatt for en del ting av Sauda barnevern Hege Braseth og Hege Michalsen. Det var 2016 da vi bodde i Sauda og barnevernet Hege Braseth og Hege Michalsen tok oss ut av skolen og kjørte oss til Stavanger fort og gale (kidnapping).Jeg var livredd og det var en en jævlig vond opplevelse. Jeg kan huske at jeg var redd og usikker på meg selv og hadde tanker og følelse om at jeg ikke ville leve mer siden jeg var så redd og jeg bare visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg ville bare hjem til familien min men alle sammen ble jo kidnappet og det var bare et mareritt. Det var skummelt og ekkelt å bli kidnappet og det var bare en helt sinnsyk opplevelse. Jeg gråt hele tiden og det eneste jeg tenkte var og få familien min tilbake og komme hjem igjen.

Det ekleste og skumleste jeg kan huske er når vi ble kjørt til barnehuset men på kvelden fikk jeg helt panikk fordi jeg fikk ikke tak i pappa, jeg prøvde å ringe til pappa men ingen svarte og da ble jeg kjempe redd og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg fikk bare helt panikk og hjerte begynte å slå hardere og hardere og jeg gråt livet av meg. Jeg hadde aldri opplevd den følelsen før og det var bare ekkelt og ubehagelig. Jeg lå på gulvet inntil en vegg da og prøvde å få tak i pappa men jeg hadde bare noen % igjen med strøm på mobilen og jeg hadde ikke laderen med og jeg gråt og gråt. Jeg sklei nedover veggen som om livet var helt ødelagt og jeg fikk så vidt puste og jeg gråt og gråt. Familien og livet er jo ødelagt nå for etter så mange år med barnevernet i Sauda Hege Braseth og Hege Michalsen har holdt på å hengt over nakken på oss og ikke lat og være i fred. De har absolutt ødelagt alt for faen.

Etter denne forferdelige hendelsen så var jeg tilogmed redd for og gå på skolen og for og gå ut fordi jeg var redd for at de kom å kidnappet oss en gang til. Og jeg var redd for å delta i noe som heter MOT på skolen for det var en som het Merete Herheim som var leder i MOT og jobber også i barn-fam. team, som var med på kidnappingen.

Det kommer en del 2 om ikke lenge så følg med. Poenget med dette innlegget var å beskrive hvordan jeg følte meg når jeg ble utsatt for dette og hvordan det påvirket meg. Jeg hadde masse tanker og følelser når dette skjedde så jeg ville bare fortelle hvor fælt og skummelt det var og bli kidnappet på falsk grunnlag som Hege Micalsen stod bak.

Jeg har skrevet om denne historien lenger nede i bloggen da vi ble kidnappet alle sammen sammen så hvis du vil lese det så må du nesten bla ned å se om du kan finne det. Hadde satt stor pris på om du gjorde det.

Vi blogges, toonje.blogg.no

 

Tar aldri slutt

Dette tar aldri slutt, faen altså nå fikk vi flere brev i postkassen fra barnevernet dette visste vi jo at skulle skje men det bare går så fryktelig inn på meg at de bare fortsetter og fortsetter. Jeg blir bare så jævlig forbanna sint hver gang det hælvetes barnevernet kommer på døra/trakasserer hos eller vi får et brev i postkassen. Det er Hege Braseth i Sauda barnevern som har sendt en ny bekymringsmelding til barnevernet i Stavanger om det samme hele tiden. Nå har Sauda barnevern tapt i 3 saker (to i nemda en i tingretten) Hege Braseth og Hege Michalsen og enda så vil de faen meg ikke gi seg. De kommer til å holde på til vi er 18 år, jeg bare vet det.

Jeg blir bare så lei av at det ikke kan ta slutt. Jeg og familien min vil være i fred fra det hælvetes barnevernet. Jeg vil ikke ha noe med de å gjøre, jeg vil leve mitt liv sammen med min familie uten de fuckings folka i barnevernet. Brenn ned det hælvetes barnevernet.
Når barnevernet holder på sånn så går det utover skole og helsa og søvn osv.. I brevet stod det at de skulle gå til undersøkelse, ikke faen. Jeg vil ikke ha de på dørene, jeg vil ikke ha de inn og jeg vil ikke ha noen som helst dialog fordi de ødelegger livet mitt og familien fordi mitt liv og min familie har blitt ødelagt nok. De har vært tusen ganger på dørene før nemnda saken i Februar på grunn av ordrer fra barnevernet i Sauda Hege Braseth og Hege Michalsen.

Jeg var på møtet med advokaten på Fredag angående det med den tilsynssaken med fylkesmannen. Nå har advokaten sendt det skrive til fylkesmannen så får jeg håpe at de vil ha et møte med meg også sånn at de hører på begge parter og ikke bare en. Da tok jeg opp at nå har Hege Braseth sendt en bekymringsmelding til barnevernet i Stavanger og at de går til undersøkelse. Hvis noen ikke er klar over det så sliter det på alt sammen. Men de skal ikke få slippe inn fordi jeg og ingen andre i familien har lyst å ha noe som helst med de å gjøre, det har me aldri hatt og skal aldri i livet ha det heller. Barnevernet kan dra seg langt til hælvete og aldri komme tilbake, de er bare en hau med løgnere og de er drittsekker som driver med barnemishandling, barnehandel og tortur mot barn og familie. Dette må vi få en slutt på.

Toonje.blogg.no

Takk for støtten og hjelpen

Hey idag vil jeg så gjerne skrive et takke innlegg for en som har hjulpet meg masse gjennom dette. Jeg vil så gjerne takke  deg Prof. Marianne Skånland for å ha hjulpet meg gjennom en så tøff tid men jeg klarte å stå opp og være sterk for jeg vet at jeg har folk rundt meg som støtter og bryr seg om meg og ikke bare det men jeg klarte å stå opp og være sterk fordi jeg vet at sannheten vil komme frem til slutt hvis man bare kjemper seg gjennom det så hardt at det ingenting man heller vil enn være sammen med familien og uten det fuckings barnevernet som driver mishandling og tortur mot familier og barn. Jeg vil takke deg for at du har skrevet støttende kommentarer og skrevet ting som jeg ikke visste fra før av og det har vært til stor hjelp. Prof. Marianne Skånland tusen takk for alt støtten og hjelpen jeg har fått av deg når jeg trengte det som mest, jeg står i gjeld til deg.

Jeg vil også takke alle andre som har skrevet støttende kommentarer på bloggen. Det har vært til stor hjelp det også ❤ Jeg vil fortsette med det jeg gjør for barnevernet/Sauda barnevern (Hege Braseth og Hege Michalsen) skal ikke få slippe unna, absolutt ikke. De skal stå til ansvar for alt faenskap de har gjort.

Det kommer innlegg fremover men vet ikke når så følg med videre takk og gjerne ta deg en titt innom hjemmesiden til Prof. Marianne Skånland der finner du masse bra. Link til hjemmesiden: http://www.mhskanland.net/

Toonje.blogg.no

 

Sauda barnevern

Hey jeg er en jente på 15 år.

Det er en stund siden jeg har blogga/skrevet innlegg og grunnen for det er jo fordi at det er ikke så mye mer å blogge om oppi dette her styret med barnevernet. Men jeg hadde jo sendt e-post til barn og likestillingsministeren i sommer når jeg ble kidnappet og ble plassert i fosterhjem i buskerud i veggli. Du vet selv du som har vært oppi alt det styre med barnevernet, vet hvor vondt det er og bli kidnappet og bli tatt fra hjemmet.

Jeg sendte inn den e-posten til barn og likestillingsministeren og jeg og Advokaten har vært på møter og snakket litt om det. Og hun skulle sende inn et skriv men jeg synes at alt tar så lang tid og jeg orke ikke å vente lenger fordi det tar livet av meg. Pluss jeg orke rett å slett ikke å stå og se på at barnevernet i Sauda Hege Braseth og Hege Michalsen går fritt enda de burde sitte inne bak lås og slå. Jeg vet ikke hva jeg skal gjør nå? Vi skulle jo saksøke Sauda kommune/Sauda barnevern men det vil få en prislapp på kr: 500 000,- som jeg ikke har. Det snakkes mye om fri rettshjelp men det dekker jo ingenting så det vil si det samme som at jeg er rettsløs. Det vil si at barnevernet Hege Braseth og Hege Michalsen kan  mishandle, mobbe og trakassere akkurat så mye de vil uten at det får noen konsekvenser. Barn har ingen rettigheter eller kan forsvare seg når det gjelder barnevern i Norge.
Barnevernet kan tilogmed få foreldre arrestert uten at det er noen grunn til det

Jeg vil bare si litt om hvordan det går på skolen og det går sånn sett okey. Jeg kan si at jeg sliter litt med konsentrasjonen fordi alt jeg tenker på er det som har skjedd og alt som jeg har fått til men som jeg ikke kommer noe vei med. Og  jeg føler ikke helt at jeg har kommet på plass i skolen ennå.

Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre? Jeg kommer ingen vei med noe som helst fordi systemet fungerer bare så jævlig dårlig. Jeg har både skrevet inn til journalister men det er ingen som er villig til å ta inn saken min, jeg har skrevet inn til forskjellige folk som sitter i regjeringen og jeg har skrevet inn til barn og likestilingsministeren. Jeg har prøvd alt men fortsatt kommer jeg ingen vei. Jeg vil ikke gi opp og jeg skal stå på videre uansett hva som venter meg. Du som er med å kjemper imot barnevernet del dette innlegget

Fuck barnevernet, de kan faen meg brenna
Fuck barnevernet, de ødelegge hjemma
Fuck barnevernet, dåkke hjelpe faen ingen
De står bare der å vise pekefingeren

Toonje.blogg.no

 

Trivsel på skolen

Hey, Nå har skolen begynt igjen etter 2 måneder sommerferie og jeg må si meg det at jeg kunne hatt en måned til med sommerferie både fordi jeg syns at jeg ikke fikk tilbringe ordentlig tid med familien i begynnelsen på sommeren fordi da måtte jeg nemlig sove på Lindøy noe som jeg ikke ville i det hele tatt men det har jeg jo skrevet før som dere vet.

Skolen har begynt og det er vanskelig og det vil det nok sannsynligvis alltid vær. Barnevernet har ødelagt mye av skolegangen min og jeg har fått et dårlig forhold til hele skolen og jeg klarer ikke stole på noen. Alle de som jeg trodde var til å stole på kan jeg ikke  stole på nå. Jeg trives ikke på skolen lenger, alt har blitt ødelagt og knust.

Jeg sliter med hodepine på grunn av alle tankene i hode og det hjelper ikke så mye å ta en paracet fordi paraceten kan ikke fikse tankene som svever rundt i hode hver dag. Tankene jeg har i hode omhandler barnevernet og hvordan de har behandlet meg, det jeg har opplevd og alt det de har gjort mot meg og familien min. Jeg får hodepine av alle disse tankene og tankene forsvinner ikke uansett hva jeg gjør.

Det er også vanskelig å konsentrere seg ordentlig på grunn av alle de tankene og jeg vil helst konsentrere meg om den ene tingen som har ødelagt meg mest og fått meg i vanskeligheter.  Jeg klarer absolutt ikke gi slipp på denne saken fordi barnevernet Hege Braseth og Hege Michaelsen skal få stå for ansvar for alt faenskap de har gjort mot meg og min familie. Jeg vil ikke ha den følelsen at barnevernet i Sauda Hege Braseth og Hege Michaelsen kan gå fritt å ødelegge hvem sitt liv de vil uten å bli stoppet. Jeg blir helt kvalm og må spy å kaste opp på grunn av at de ikke lar oss være i fred noen gang.

Jeg trives ikke på skolen lenger det er som om alt er knust og ødelagt og at det er krøllet til en stor ball som jeg ikke klarer å løse opp eller å finne en vei ut av, jeg klarer ikke fikse det  fordi barnevernet Hege Braseth og Hege Michaelsen har gjort så mye galt og ødelagt så mye at det ikke er mulig en gang. Jeg tror aldri jeg/vi kommer til å få fred fra det fucka barnevernet før vi fyller minst 18 år, barnevernet kommer nok til å henge over hode på oss og gir seg ikke før vi fyller 18. De pønsker nok på et eller annet bak de mørkeste skyene på himmelen for å ødelegge for oss ennå mer.

Toonje.blogg.no

Tingretten

Igår var jeg i tingretten og kommuneadvokaten snakket masse tull og påsto at pappaen min sto bak min blogg det trodde også Kannik skole tidligere i nemnd – retten og det er irriterende når de kommer med sånne falske påstander da dette er kun min blogg alene. Jeg uttrykke meg på forskjellige måter gjennom bloggen ettersom jeg har opplevd såpass mye vondt og fælt.

Snakket litt med advokaten min og det ser ut som det blir vanskelig å saksøke Sauda kommune for det vil få en prislapp på kr: 500 000,- som jeg ikke har. Det snakkes mye om fri rettshjelp men det dekker jo ingenting så det vil si det samme som jeg er rettsløs. Det vil si at barnevernet kan mishandle gjøre og si akkurat det di vil uten at det får noen konsekvenser. For barn har ingen rettigheter når det gjelder barnevern i Norge.

Det er dumt Hege Braseth og Hege Michelsen ved Sauda barnevern kan slippe unna med alt faenskap de har gjort. Jeg klarer ikke tanken på at de ikke får straff for dette, jeg vet at det er opprettet tilsynssak fra fylkesmannen men det blir jo bare en pekefinger som fy fy sånn kan dere ikke gjøre. Jeg er utrolig misfornøyd med sånn systemet fungerer for det er helt håpløst når de kan ødelegge mitt liv uten å bli rettsforfulgt etter på.

Det er og mistanke om at Hege Braseth konsulent har vært en stor aktør rundt glassjenta sin sak på grunn av at hun leier seg ut til barnevern og er fra Karmøy og har gjort mye av det samme i min sak.

Se bare på glassjenta hva som skjedde der: http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?f=210&t=8494 og på ukas nyheter der en ungdom brente ned en barneverninstitusjon (Barnehjem): http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article1228568.ece

Dette viser jo hvor dårlig barnevernet/ nemnda/ fylkesmannen er til å lytte på barn og ungdom. Jeg kjenner på meg selv at dette kunne vært meg for jeg ble ikke hørt noen plass så hadde de ikke trekt saken så hadde jeg blitt værende på dette stedet og det kunne ha fått fatale konsekvenser, så jeg har medlidenhet med alle disse ungdommene som opplever og blir utsatt for dette. Det går fullstendig gale når barnevernet er inne i bilde og man blir helt ødelagt og maktesløs. Det er dumt at de som styrer dette landet ikke ser hva nåværende barnevern/konsulent bruk fører til.

Det er skremmende hva barnevern klarer og presse barn og ungdom til og gjøre.
Vi blogges, toonje.blogg.no

Barnevernet har henlagt saken og tror at alt er bra

En oppdatering

Jeg har blogga lite i det siste men jeg skal altså finne tider til å blogge mer for det er viktig for meg, det er viktig å få frem historien min og få frem hva Sauda barnevern Hege Braseth og Hege Michaelsen har gjort mot min familie. Jeg sier det igjen for de som opplever slike ting sånn så meg for eksempel så få det ned en eller annen plass. Prøv å ta kontakt med en journalist men det er vel nokså vanskelig, har prøvd flere ganger men jeg fortsetter å prøve fordi jeg vil ikke gi opp.

Prøv å send e-poster med historien din til folk som sitter langt oppe i regjeringen osv.. prøv alt, bare ikke gi opp. Sånn som jeg har opplevd så vil jeg gjøre absolutt alt for at barnevernet i Sauda Hege Braseth og Hege Michaelsen skal få sin straff for alt faenskapen de har gjort mot meg og min familie og jeg holder jo akkurat på med det nå. Jeg skriver jo blogg og sender e-post med min historie inn til alle medier fordi dette er utrolig viktig for meg. Jeg skal ikke la Sauda barnevern Hege Braseth og Hege Michaelsen få slippe unna med alt faenskapen de har gjort. Jeg skal kjempe og stå på helt til de har fått en på nakken.

Det som skjer videre nå er at vi skal opp i tingretten Torsdag så kommer men det er bare sånn formelle ting, det skal ikke være noe vitner til stede eller noe sånt siden barnevernet har jo trukket saken fordi de ser at de kommer til å tape uansett. Men da skal vi altså i tingretten på Torsdagen. Jeg kunne velge om å la være å bli med eller å bli med men jeg valgte altså å bli med fordi jeg kjenner på meg at det vil være absolutt riktig å være til stede. Jeg vil få med meg alt så skjer i min sak og dessuten er jeg 15 år nå så da kan jeg altså være med uansett. Jeg føler at det er viktig at jeg er med på Torsdag. Jeg er med å kjemper og vil være sterk, sterkere enn solen som skinner de sterke solstrålene.

Jeg sendte en e-post til barn og likestillingsministeren for noen månder siden om min historie rundt dette her da. Jeg var i Veggli på den tiden Æsj jeg får faktisk grævlig med frysninger av ordet (Veggli) ekkelt. Jeg sendte faktisk flere e-poster da, både til statsministeren og kongen men har ikke fått svar enda men jeg fikk et brev i posten fra barne og likestillingsministeren og der sto det jo bare stander svar i det brevet.. Men i forrige uke så skjedde det noe da fikk jeg vite av advokaten min at det var noen som hadde sendt inn klage til fylkesmannen og alle lurte jo på hvem som hadde sendt det inn. Vi trodde det var advokaten til pappa fordi han også hadde sendt inn klage til fylkesmannen men så var det visst bare den e-posten som jeg sendte inn til barn og likestilingsminsteren som ble videresendt til fylkesmannen som har fattet tilsynssak mot Sauda barnevern og det viste jo ikke jeg fordi det var lenge etter at jeg fikk brev fra barn og likestillingsministeren.

Nå har de opprettet en undersøkelse sak, om barnevernet i Sauda har brutt loven. Jeg kommer til å stå på mitt hele tiden de har brutt loven og jeg mener at de skal og må stå til ansvar for alt faenskapen de har gjort, Det er ikke riktig hvis de klarer å slippe unna straff for dette. Fylkesmannen ser over alle papirene som Sauda barnevern kommer med og det er jo masse som står på de papirene som ikke stemmer i det hele tatt. De vil helt sikkert høre min versjon av saken også og da kommer jeg til å ta opp det som startet det hele at barnevernet kom inn i bilde når jeg ble mobbet på skolen men de støttet heller skolen i stedet for og undersøke skolen.

To måneder før jeg sluttet i 7 klasse sendte vi inn en klage til fylkesmannen på grunn av mobbing på Austarheim Skole og rektor Ingunn B. Svandal ville ikke følge det opp men den ble sendt tilbake til Sauda kommune og ble behandla og henlagt av rådmannen Wictor Juul (Rådmannen i Sauda kommune har to familiemedlemmer som jobber i utdanningsavdelingen på ledernivå hos fylkesmannen) Vi sendte også en anmeldelse på skolen som ble henlagt av Tomas Breivik som er en god barndomsvenn av Hege Michaelsen daværende sjef i barnevernet men som nå er en liten saksbehandler. Det er mange som er korrupte og inhabile i Sauda kommune.

Vi blogges, toonje.blogg.no

Austarheim Skole – mobbe Skole

Jeg hadde det ikke bra på skolen fra 4 til 7 klasse og jeg følte meg dritt hver eneste dag jeg skulle på skolen, hver gang jeg gikk til skolen følte jeg meg hjelpeløs og vær gang jeg gikk hjem fra skolen var jeg nedstemt på grunn av alt det som skjedde på skolen. Jeg hadde vondt i magen og kvalm og følte meg dårlig av dette, jeg ville ikke være på skolen for det var jo bare et hælvete.

Det var Rektor på Austarheim Skole: Rektor Ingunn B. Svandal sitt ansvar å stanse mobbingen men det gjorde hun ikke fordi hun ikke klarte å takle det så da fortsatte jo mobbingen bare. Jeg sa flere ganger at jeg ikke hadde det bra på skolen både til rektor og lærer: Åshild Åbø Eeg men de gjorde ingen ting med det så jeg satt der på pinebenken og følte meg hjelpeløs.

Vi hadde mange møter på skolen men når vi ikke nådde fram med det så sendte vi inn en klage til fylkesmannen der det sto blant annet: Skolesjefen i Sauda er gift med rektor Ingunn B. Svandal og er inhabil, fylkesmannen sender allikevel klagen videre til Sauda kommune, nå skal rådmann Wictor Juul i Sauda kommune behandle saken som i sin tur henla hele saken med beskjed til barnevernet. det viste seg senere at han har helehalve familien sin i jobb hos fylkesmannen i utdanningsavdelingen.

Barnevernet ved Solveig Stensland og Synne Fatnes Skorpe og to fra politiet kom hjem til oss. Politiet var vel med for og skremme oss, Solveig Stensland hadde enesamtale med meg på soverommet der jeg forteller om mobbingen på Austarheim Skole, da får jeg beskjed om at jeg husker feil så forteller Solveig hva hun vil jeg skal huske (Mobbing skjedde ikke) skolen sin versjon. Pappa sende en ny klage til fylkesmannen og Solveig Stensland og Synne Fatnes Skorpe får sparken i barnevernet, da leier barnevernsjef Hege Michalsen inn Hege Braseth (konsulent fra Karmøy)  

Etter alt dette så har skjedd på Austarheim skole med mobbing og alt det som barnevernet har gjort med min familie så er jeg veldig skolelei. Skolen har blitt kjedelig og jeg får ikke noe lyst til å gå på skolen i det hele tatt lenger. Jeg opplever skolen som et mareritt og alt føles bare unødvendig. Skolen er ikke gøy lenger men det er sikkert ikke meningen at skolen skal være så gøy heller men man skal hvertfall trives og ha det godt men det gjør jeg ikke lenger fordi ting har blitt som det har blitt og jeg må har opplevd en masse ting som har vært og er et hælvete.

Vi blogges, toonje.blogg.no

Drittpakker til jul!

NÅR KATTEN ER BORTE, DANSER MUSENE PÅ BORDET!

Når katten er borte, danser musene på bordet. Slik er det nesten hver gang­ ihvertfall når barnevernet treffer akuttvedtak. Her skal jeg fortelle en fersk historie for en etter hvert sliten far.

Et barnevernkontor benyttet jula til å lage drittpakker om familievold til ham, ja både før og etter jul som var, og helt frem til denne uka som vi nå har i februar 2016.

De mente han hadde vist «motvilje til å samarbeide med vår tjeneste», og at han hadde en merkelig «fremtoning» og et «avvisende kroppspråk» ­ og noen ganger også hadde vist «sinnafjes» i kontakten med de barnevernansatte.

Med dette som bakgrunn, samt en utenforstående sakkyndig utredning som hadde konkludert med at han kunne håndterte barna veldig greit, ble det «tilfeldigvis» sendt melding fra en ufaglært miljørarbeider og helsesøster på skolen hvor barna gikk. De to hadde foretatt intervju av barna i fjor høst, og mente barna kunne ha fortalt om mulig omsorgssvikt.

Barnevernet anså meldingene som svært alvorlige, og de konkluderte med en gang med at barna tok alvorlig skade av å forbli hos sin far, endatil for hver dag som gikk.

Som følge av dette valgte barnevernkontoret å kontakte politiet og barnehuset. I følge barnevernet, diskuterte og planla de offentlige etatene deretter den «vanskelige» faren videre. Dette gjorde de i hele to og en halv måned, frem til han ble arrestert en mørk kveld i forrige uke.

Til alt overmål ble arrestasjonen begrunnet med anmeldelse fra nettopp barneverntjenesten, og de to nevnte bekymringsmeldingene fra skolen.

Uttrykket om de dansende musene er illustrerende, for da benyttet tilfeldigvis barnevernet samtidig anledningen til å ta barna ut av hjemmet og plassere dem i beredskapshjem.

Det hører med til historien, at barnas mor som barna ikke ønsket kontakt med, dukket opp for sin del akkurat samtidig ­ og benyttet anledningen til å støtte barneverntjenesten i nettopp det her.

Far ble imidlertid løslatt straks det ble lyst igjen, og krevde da straks barna tilbakeført til deres trygge hjem.

Idag fikk han endelig svar på sin klage til Fylkesnemnda hvor saken ble behandlet for noen dager siden, og det fremgikk at han fikk medhold i akkurat det.

God helg til hele familien fra oss!

Advokat Trond Wåland i Advokatfirmaet Sylte AS bistod far i saken (sak FRO­ 2016/284).

Dette gjør barnevernet i Sauda fordi jeg ble mobbet på skolen.

Jeg ble mobbet på skolen i 4 klasse når vi bodde på Hundvåg, Barnevernet var med på alle møtene og syntes alt skolen gjorde var bra uten å stille spørsmål, det endte opp med drapstrusler så vi måtte flytte. Vi kjøpte hus i Sauda, jeg begynte i 4 klasse på Austerheim Skole, jeg hadde allerede en last da. Jeg fikk en venninne på den tiden etter et år var det slutt. Alle jeg prøvde å få kontakt med sa de ikke hadde tid eller bortforklarte det, noen svarte ikke eller hev med øyene andre fikk beskjed om og ikke være med meg for da fikk de dårlige karakterer.

Kort sagt stille mobbing det varte fram til slutten av 7 klasse, da sendte pappa klage til skolen Rektor Ingunn B. Svandal taklet ikke det og sende bekymringsmelding til barnevernet og to saksbehandlere Synne Fatnes Skorpe og Solveig Steinsland kom hjem til oss med politi. Solveig sa til meg at jeg ikke hadde vært utsatt for mobbing men ville jeg skulle huske skolen sin versjon om at det ikke finnes mobbing i Sauda hele 4-5 ganger var de på døren med politi og trusler, det var rundt juletida. Pappa sendte da en klage til fylkesmannen som igjen gjorde at de fikk sparken, etter det kom hevnen rett etter jul.

Vi unger ble tatt i skoletiden pappa satt i fengsel men de måtte slippe han fri. Etter noen uker i beredskapshjem kunne vi reise hjem vi vant i nemnda. Legger ut det som står på advokaten sin side. Etter at dette skjedde så kunne vi ikke handle en gang uten å bli beglodd av alle vi følte oss kriminelle. Vi solgte huset for en billig penge for og komme oss vekk.

Vi leier nå i Stavanger men det stoppet ikke der. Julen som var 2016 går barnevernet til ny sak, ja som du ser har vi noen grusomme julefeiringer  hos oss alltid en trussel hengende over oss.Nemnda vinner pappa bare delvis jeg blir tatt men ikke mine brødre. i tida som følger så anker Pappa for meg til tingretten mens bv anker for og ta mine brødre og. Jeg blir plassert i Veggli 8 timer kjøretur fra Stavanger det kan leses lenger nede på bloggen. Etter hvert som tiden går så trekker barnevernet seg en måned før tingretten nå.

Hvorfor blir jeg straffet?

Vi blogges, toonje.blogg.no

 

Dette skjer når jeg blir mobbet på skolen

Nå skal jeg forklare hvordan et barnevern tenker (Sauda Barnevern, Hege Braseth og Hege Michaelsen). Barnevernet plasserte meg i veggli i første omgang og det var veldig langt vekke fra både familie og venner og det miljøet som jeg er vant til. De plasserte meg så langt vekke fordi de vil at jeg skal glemme min egen familie og heller fokusere på de jeg skulle bo hos. Sauda barnevern Hege braseth og Hege michaelsen snakker og skryter veldig av fosterhjemmet og hvor bra perulv og stankelbein i veggli er for meg, og rakker ned på min pappa/min familie. Barnevernet vil oss alt vondt og gjør alt for å ødelegge familien min men vi er så sterke og holder sammen og gir hos ikke, til slutt er det vi som slår dem ned i bakken for alt faenskapen de har gjort oss.

De kan absolutt ikke gjøre det godt igjen. De vil selv aldri kunne gjøre opp for seg ved å oppleve noe så forferdelig med mindre de opplever det samme gjennom sine egne barn. Barnevernet (Hege Braseth og Hege Michaelsen tenker ikke på barnets beste i det hele tatt, de tenker bare på penger og saker de kan vinne.

De henlegge saken for de ser at de kommer til å tape i tingretten og Hege braseth har sikkert ikke råd til å tape saken for da får hun ikke flere oppdrag for kommunen. Hele dette halvåret har bare vært et eneste stort rot på grunn av sånn bv holder på å torturere oss osv..  Hvorfor de gjør alt dette for å se henlegge saken og trekke seg tilbake er rart. Vi skulle vinne denne saken og barnevernet skulle tape men i grunn å bunn så har de jo allerede tapt for lenge siden, de har alltid hatt en dårlige sak fordi alt går i hevn og løgn.

Jeg og min familie har mistet hus og hjem og er nå utslitt. jeg har mistet mye skolegang som en følge av dette.  Er veldig utslitt og trøtt ettersom jeg har opplevd så mye ubehagelig, vondt og trist. Det er tungt og ha det sånn. Å mistet så mye skolegang er veldig kjipt for jeg har gått glipp av så masse.

Vi blogges, toonje.blogg.no

Ubehagelig opplevelser rundt helsesøster

Hei og god Lørdagskveld mine fine lesere ❤

Jeg vil fortelle om en ubehagelig opplevelse for da jeg gikk på Austarheim Skole i drittbygda Sauda så ble jeg utsatt for skjult mobbing som jeg skreiv i det forrige innlegget og noen innlegg før der igjen. Jeg skreiv også at jeg gikk på mange møter, både uten pappa og med og jeg synes det var ubehagelig og ha møter med de uten pappa fordi jeg synes at rektor: Ingunn Svandal og lærer: Åshild Åbø Eeg presset meg til å snakke når jeg ikke ville det og de hadde en truende adferd som gjorde at jeg ble redd og ikke hadde lyst å ha møter med dem.

Jeg hadde også en del møter alene med Helsesøster: Tone Rasmussen Birkeland angående mobbingen som foregikk trodde jeg og jeg trodde jeg kunne stole på hun men det kunne jeg slettes ikke. Helsesøster: Tone Rasmussen Birkeland har taushetsplikt og skulle ikke si noe videre med mindre det er nødvendig, altså fare for liv eller helse mi og det var ikke fare for noen ting. Helsesøster fortalte alt til Rektor: Ingunn Svandal og lærer: Åshild Åbø Eeg og etterpå måtte jeg inn på et møte med dem og det ville jeg ikke for to mot en det er urettferdig. Jeg følte meg presset og nedtrykt så det var skremmende nok som det var.

Helsesøster: Tone Rasmussen Birkeland skreiv også et brev der det sto at når jeg ser ei øl på bordet hjemme så forbinder jeg det med moren min sitt alkoholproblem og det er ikke sant fordi det har jeg aldri sagt og det har jeg aldri følt. Jeg blir ikke redd når jeg ser en øl på bordet fordi pappa drikker aldri mer enn et par øl, voksne må få drikke og kose seg litt av og til akkurat sånn som vi ungdommer gjør. Jeg synes ikke det er greit å skrive sånt ihvertfall ikke uten å snakke med meg om det. Helsesøster: Tone Rasmussen Birkeland skriver og sier ting som ikke stemmer i det hele tatt, hun lyver til meg og ler av meg. Helsesøster tror hun vet alt om ting og tror at hun vet bedre en min familie, hva mine behov er og hva jeg trenger.

Helsesøster: Tone Rasmussen Birkeland tok meg med på en biltur i skoletiden uten at hun hadde gitt beskjed til pappa og det er noe jeg synes hun burde ha informert om. Det var både ubehagelig og skremmende for hun var jo en fremmed for meg men jeg trodde jo at jeg kunne stole på hun men etter denne bilturen og da hun hadde brutt taushetsplikten enda hun sa det selv at dette sier jeg ikke videre til noen fordi jeg har taushetsplikt. Helsesøster: Tone Rasmussen Birkeland er og kan ikke stoles på. Hun lyver og tråkker meg langt ned, ler og er faen meg så falsk. Ingen kan forsvare sånne rasshull som Barnevernkosnulent: Hege Braseth og saksbehandler: Hege Mikalsen, Helsesøster: Tone Rasmussen Birkeland.

Vi blogges, toonje.blogg.no


TIL BARNEVERNET SAUDA

Stille mobbing

Heisann. idag må jeg si at det er utrolig fint vær og herligt ute, jeg/familien var i byen en stund på sånn gladmat festival og det var bare kos det altså se 🙂

Bodde i Sauda da når dette skjedde og jeg synes det er viktig å få frem og at det blir gjort noe med men hos meg ble det ikke gjort noe med og det ble ikke tatt på alvor. Det er noe med denne skjulte mobbingen som foregikk på Austarheim skule.

Jeg var i et godt vennskap forhold med hun det gjaldt, sånn sett men etter hvert som tiden gikk så fant jeg ut en del ting og hvordan hun holdt på. Jeg gikk bare i 5 kl når jeg fant det ut og jeg likte ikke måten hun behandlet meg på, hun skulle alltid sjefe og bestemme og hun prøvde konstatert å ta kontroll over meg. Jeg hadde en annen venninne også og jeg invitere henne til bursdagen min  en gang men da sa hun kontrollfreaken at hvis du inviterer henne så gidder ikke jeg å komme, hvis du er venner med hun så gidder ikke jeg være din venn osv.. Når jeg ble litt eldre som i 6 kl så ble vi uvenner og helt siden det så har jeg aldri snakket til henne eller ville tatt kontakt.

Når vi dro på sånn klasse tur i 6 kl så prøvde jeg å finne meg noen jeg kunne sitte med og være med men hun prøvde å ta fra meg det også og når vi ble eldre som i 7 kl da vi skulle på leirskole med klassen. Det var et mareritt fordi jeg kom selveste på rom med fienden/kontrollfreaken og vi var 4stk på rommet, det var helt jævlig. Hun baksnakket meg til de andre på rommet og sa masse stygt. Ble rakket ned på av hun hele tiden og hun prøvde på alt. Hun prøvde å ødelegge meg og ta alt fra meg, hun var og er bare et stort ego..

Vi hadde mange møter angående denne skjulte mobbingen på Austarheim skole og ikke bare med hun kontrollfreaken for det var ikke bare hun som gjorde skoledagene min til et helvete. Jeg snakker om dette for det irriterer meg at ingen tok tak i det eller gjorde noe med det selv da jeg ga beskjed flere ganger. Rektor ved Austarheim skole: Ingunn Svandal tok slettes ikke dette på alvor og prøvde ikke eller gjorde ingenting med det for hun taklet det ikke. Hun sendte da en bekymringsmelding til Bv og da kom de hjem til oss og vi fikk nok med dem å gjøre og etter det har livene våre ikke vært lett og det har vært et hælvete å leve med Bv på nakken. Sauda kommune er en fucka dritt bygd og det er slettes ikke noe sted for barn å bo.

Når jeg begynte på Sauda ungdomskolen så skjedde det en del ikke bare med de folka som gjorde skoledagen min ekkel og vond men det kom også folk som gjorde skoledagen min enda verre, voksne folk som jobbet der, og noen som kom innom for alle kjenner alle og snakker sammen tett og tett. Men uansett hun kontrollfreaken fortsatte bare å rakke ned på meg og baksnakke meg. Hun prøvde å ta alle venninnene jeg fikk god kontakt med og sa ting til de om meg som gir et dårlig inntrykk og de får dårligere karakterer av å være med meg. Hun skulle ha all makt og klarte å manipulere venninnene mine som jeg klarte å få. Hun ville få meg til å miste alle venninnene mine å ha alle for seg selv. Jeg sa ifra men lærerne de bare tar dem med ut på gangen å snakke litt med dem så tror de at alt er over men det er ikke det for de bare fortsetter.

Lærere, rektor på skolen må vel ha mer vett i skallen enn det der, det hjelper ikke bare å ta dem med ut på gangen så slutter de.

Hun kontrollfreaken har gjort mye for å ødelegge for meg og hun ville sette meg i dårlig lys alltid.

Sauda kommune er en jævla dritt fucka kommune der alle går i veien å ødelegger og skal gjøre livet til et hælvete for alle. Sauda kommune er en sinnsykt dårlig og har et veldig dårlig miljø sånn egentlig. Det er ikke et bra sted å bo for noen.

Et unntak: Bare fordi en lærer eller en rektor snakke med dem som mobber, erter osv så betyr det slettes ikke at mobbere slutter å mobbe. Det hjelper ikke bare å snakke med personen det gjelder, man må jo kunne ta ordentlig tak i det og ta dette på alvor. Altså folk slutter ikke å mobbe og erte og sånne ting bare for at læreren tar dem med ut på gangen å snakker pent til dem, dem slutter jo ikke for det.

Jeg ville dele dette med dere fordi jeg synes det er viktig og få frem og det er viktig å gjøre noe med det hvis det er noen som opplever slike ting for det er så et hælvete å bli rakket ned på i flere år av den samme personen og flere personer uten at noen vil gjøre noe med det.
Vi blogges, tonje.blogg.no

Mange tanker

Barnevernet har ødelagt skolegangen min å det er ikke noe jeg roper yeey for. Helt siden barnevernet i Sauda kom inn i bilde så har jeg ikke klart å konsentrere meg på skolen, jeg tenker masse når jeg er på skolen og det er litt på grunn av det var på skolen vi ble tatt (kidnappet). Jeg klarer ikke å konsentrere meg når så mye i livet mitt har skjedd og jeg klarer ikke å gjøre 100 ting på en gang altså jeg klarer ikke å ha alle disse tankene inni hode mens jeg må på skolen men det har jo blitt bedre nå siden jeg er kommet hjem.

Når sommeren er slutt så begynner jeg jo allerede i 10 kl. Det er flott det men det betyr mer arbeid og konsentrasjon. Men jeg får nesten bare ta det som det kommer og det er barnevernet i Sauda( Hege Braseth og Hege Michaelsen) sin skyld så jeg håper når jeg saksøker dem så får vi alle erstating for alt det fanskap de har gjort. Jeg er ferdig med å stole på folk, bare de nærmeste stoler jeg på nå. Jeg vil heller ikke ha fast forhold med noen voksne men bare de jeg kjenner.

Jeg synes at det er vanskelig å lære i timen når alle disse tankene dukker opp hele tiden. Det er vanskelig å konsentrere og følge med i timen når det eneste jeg tenker på er hva Hege Braseth og Hege Michaelsen har gjort og hva de vil gjøre i fremtiden etter som de har ødelagt mye av mitt og familiens liv allerede. Dette er både frustrerende og leit at jeg har fått skolegangen min ødelagt av barnevernet i Sauda (Hege Braseth og Hege Michaelsen).

Vi blogges, toonje.blogg.no

 

Endelig hjemma

Hei. Jeg kom hjem på Torsdagen, har vært hjemme siden det og det skal jeg fortsette å være for jeg skal nemlig ikke tilbake til Lindøy ALDRI igjen heldigvis. Endelig har jeg kommet meg helt hjem og det har jeg ventet på kjempe lenge. Jeg har savnet så masse, jeg har savnet å sove i min egen seng og stå opp til en hærlig dag og mye mer men det skulle tatt år å ramse opp alt. Nå kan jeg endelig slappe av litt og nyte at jeg har kommet hjem til familien min igjen.

Barnevernet i Sauda (Hege Braseth og Hege Michaelsen) har trukket seg fra saken og det er en kjempegod nyhet for da trenger jeg ikke vente til tingretten med å komme hjem for nå er jeg jo hjemme. Men det som er litt typisk av de er at de vil lage en avtale rett etter de har trukket seg, mer enn det vet jeg ikke men jeg skal oppdatere så ofte jeg kan.  Nå er jeg hjemme igjen og har sommerferie, det er slettes ikke værst det men det som er litt dumt er at jeg føle meg ikke fri fra det forbanna barnevernet men det kommer jeg til å gjøre når de slutter å henge over nakken på oss hele tiden og slutte å plage oss.

Jeg slipper og ha noe med Barnevernet/Lindøy nå som barnevernet har trukket seg fra saken og uansett ka de folka i barnevernet (Hege Braseth og Hege Michaelsen) kommer med i den avtalen så er det et NEI fra meg garantert. Jeg vil ikke ha noenting med et fucka barnevern å gjøre og jeg er ikke et barnevernsbarn. Jeg er Tonje og har en familie som betyr alt i verden og uten dem så hadde jeg ikke vært den jeg er i dag for det er dem som har formet meg til den jeg er idag og det er jeg både glad og stolt over.

Nå vil jeg saksøke og anmelde Sauda Kommune, jeg skal på et møte med advokaten om ikke så lenge. Da skal jeg ta opp dette igjen fordi jeg har tatt dette opp med å saksøke Sauda kommune flere ganger men nå skulle vi fokusere på tingretten men nå har jo de trukket seg ikke sant så da blir det å ta opp dette med saksøking av Sauda kommune igjen. Etter alt det Barnevernet har gjort Hege Braseth og Hege Michaelsen brudd  på emk artikkel 8 så har de ingenting de skulle sagt. Hege Braseth og Hege Michaelsen burde fått sin straff for lenge siden men det er jo ingen så åpner opp øynene og ser var de idiotene virkelig holder på med. Ødelegger familien min, ødelegger skolegangen min, trakasserer oss, mobbing, kommer med trusler og gjør overgrep mot meg om min familie og sånn gjør barnevernet over alt i verden. Når skal de som styrer dette landet ta grep og stoppe dette her?

Ha en god sommer videre så blogges vi i morgen ❤

 

Døgnrytmen

Hei dere ❤
Hvordan står det til?

Som dere sikkert vet så har jeg snudd døgnrytmen på hode som jeg har skrevet i noen innlegg og det vil si at jeg får ikke til å sove før i 5-6 tiden på natten, Jeg står opp kl 14.00  Det er ikke koselig å ligge oppe hele natten og føle seg lys våken og ikke trøtt i det hele tatt. Det lage litt problemer også for eksempel når jeg er på overnatting hos venninner da de er trøtte og vil sove og jeg derimot må være oppe til 5-6 tiden for og få søvnen min.

Jeg har kommet hjem til pappa igjen og det skal jeg fortelle i et annet innlegg men uansett nå er jeg endelig hjemme hos familien min og vet at jeg kan være meg selv og ha det litt morro og kose meg for en gang skyld på lenge.

Døgnrytmen min kommer vi til å snu på hode igjen sånn at det er den vanlige meg. Og sånn som jeg hadde døgnrytmen min før alt dette skjedde med at Hege Braseth og Hege Michaelsen kidnappet meg 6. april. Døgnrytmen min kommer til å bli fin igjen etter noen uker vil jeg tro. Da kan jeg endelig stå opp til en normal tid og legge meg når jeg er trøtt, det blir herligt.

Nå sitter jeg i sengen min og slapper litt av og gjør litt av hvert, tenkte kanskje å se en film eller finne en serie på Netflix eller Viaplay. Etterpå tenkte jeg å ta meg en tur ut og få meg litt frisk luft, det er jo så fint vær med sol og alt ting 😀  Hvis du har lyst at jeg skal ta en titt innom bloggen din så gjerne legg igjen en kommentar og takk for at du tok deg tid til å lese ❤ La igjen et bilde, vet ikke hvorfor men så har du noe å se på hvertfall 😀

 

Lover og regler

Jeg har en god grunn for og skrive navnene på bloggen og det er helt lov og jeg har ikke brutt noen lover. Disse personene jeg skriver på bloggen er offetlige personer, de jobber i offentlige stillinger og har skadet meg og min familie og det er grunn til å ta dette opp og diskutere. Det er en del så tror at jeg bryter loven av å legge navnene ut på bloggen og det stemmer da overhode ikke. Loven sier noe annet som jeg henviser til lenger nede.

Det en person gjør i sitt arbeid, er ikke privat, og kan kritiseres offentlig, når det har et godtagbart formål (f.eks som viktig informasjon, viktig debatt). Det de derimot gjør privat, deres familieliv, fritidsbeskjeftigelser osv, er derimot beskyttet som privatliv.

Det har vært en del saker for noen år siden, hvor det offentlige ville straffe og forby nærmest enhver offentliggjøring av konkret kritikk av barnevernet i enkeltsaker. Til og med enkle navnelister i forskjellige barneverns-tilknyttede yrkesgrupper, lister uten noe mer enn overskriften «Disse personene kan vi ikke anbefale», ville myndighetene stoppe. Det kom de ingen vei med: Slik ytringsfrihet er beskyttet av Artikkel 10 i Europakonvensjonen.

Et eksempel på ytringsfrihet som vant igjennom: Personvernnemnda PVN-2007-05 http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2007_5.htm

Min erfaring med barnevern / konsulent

Barnevernet er ikke til å stole på  i det hele tatt kanskje du ikke vet det siden du ikke har opplevd slike ting før men hør på meg please.

Barnevernet sier de jobber for barnets beste så tror jo alle på dem, folk tenker ikke selv fordi de tror alt godt om barnevernet. Et eksempel: Barnevernet leier inn konsulenter for og gjøre jobben for seg, en konsulent er ikke ute etter barn/families beste da de er mer opptatt av å vinne saken for barnevernet for å kunne få flere saker da det er snakk om mye penger.

De fleste familier vet ikke om dette og taper sin sak på grunn av løgner som blir fremsatt av konsulenten for og vinne sin sak for barnevernet. (Stol aldri på barnevern som trekker inn konsulenter for og gjøre jobben) Konsulenter kan lett skjule seg bak lover og regler og siden barnevernet har så mye makt så kan de gjøre hva de vil med hvem de vil. Hege Braseth (Konsulent) og Hege Michaelsen ved Sauda kommune. Det kan få store konsekvenser for alle familier det rammer og ikke minst for barna.

Det er skummelt å se at barnevernet kan gå rundt å gjøre akkurat som de vil uten grenser for alle tror jo at barnevernet er så bra men få opp øynene og se hva barnevernet egentlig gjør mot barn og familie. Jeg vil ikke lide mer på grunn av det barnevernet gjør (Hege Braseth og Hege Michaelsen) og jeg vil heller ikke at noen andre skal lide for jeg vet hvor vondt og jævlig det er. Vi er i et land der alle skal føle seg trygge, vel jeg føler meg ikke akkurat så trygg med barnevernet på nakken hele tiden.

Jeg er temmelig overrasket over at de som styrer dette landet bare lar barnevernet holde på enda det står masse kritikk på nettet om barnevernet. I Dagens samfunn så gjør jo barnevernet akkurat som det passer dem og for dem så handler det jo bare om penger penger penger og vinne saken for enhver pris men hva med familier og barna som må lide for dette for det er jo de som blir rammet mest.  

Barnevernet vil bare familier og barn skal oppleve det verste og ikke ha et normalt liv, de vil rett og slett ødelegge deg helt, og det er en grusom opplevelse. Jeg vil ha barnevernet i Sauda sperret inne gjerne på et asyl (Hege Braseth og Hege Michaelsen) grunnen til det er en vanvittig behandling av min sak: (jeg ble mobbet på skolen) de ville ikke høre hva jeg fortalte. Jeg vil også ha alle andre barnevern fjernet men spesielt Sauda barnevern. Det er fælt at systemet i barnevernet fungerer sånn og at det er så mange liv og familier som blir ødelagt på grunn av det og heldigvis så står meg og min familie oppreist enda og det skal vi alltid gjøre.

Våkn opp, dere som er satt til å styre dette landet. Dropp dyre lange middager og vær med oss og kjemp. Vis oss at dere ikke bare har en høy stilling og fet lommebok, men også et godt hjerte og en klok hjerne. Våkn opp! Jeg ber dere – for meg og alle barna der ute som må lide, det haster.

Dyreparken

Hei. Har du hatt en fin helg?

Jeg var i Kristiansand dyrepark i går med en venninne og vi hadde det kjekt og koste hos med den tiden vi hadde.  Vi reiste 06:28 fra Stavanger og ankom Moi tog-stasjon  08.05, det gikk sånn buss for tog fra Stavanger og til Moi fordi de fikser opp toglinjene og da kunne vi ikke ta tog direkte fra Stavanger og til Kristiansand. Vi gikk inn på toget og fant plassene vi skulle sitte på og heldigvis for det så var det stikkontakt der så jeg/vi kunne lade mobilene. Sånn sett så var det jo ikke lang reise bort men føltes lenger tilbake 😀 Hehe

Da vi ankom Kristiansand med tog kl 09:46 så måtte vi jo finne busser som gikk til dyreparken og vi hadde jo som sagt litt problemer med det men vi fant ut av det til slutt heldigvis. Vi fikk litt hjelp da for vi spurte litt rundt, vet det at jeg eller vi ikke er så vant med busser og sånt i Kristiansand så det var litt fram og tilbake men vi kom oss på bussen til slutt men det tok jo litt tid før vi var i dyreparken.

Når jeg/vi kom til inngangen til dyreparken så ga jeg bare papir og så var vi inne og vi gikk først til Miriams Forheksede Hus 😀 Haha, så skremt jeg ble. Vi tok den minst 3 ganger først og rett før vi skulle dra så tok vi den en del ganger til altså. Så var det bare å gå til tømmerrenna som vi ble klissvåt av og den tok vi også en del ganger før vi dro videre til Sjiraffene, antilopene og sebra så dro vi videre inn igjønna for og se på surikatene og de var jo bare så skjønne at jeg måtte bare ta bilde så gikk vi tilbake igjen for og se etter Kardemomme By og jeg må bare si jeg har så sykt mange fine minner fra da jeg var liten da jeg var i teater i Stavanger, forestillingen het nemlig: Kardemomme By og minner fra da vi var i dyreparken når meg og brødrene mine var små.

Vi fikk jo se et show i Kardemommeby men jeg glemte faktisk å filme det jaja men det kjekkeste er jo at jeg var der og jeg fikk jo heldigvis filmet andre ting men det var en film som ble slettet av en eller annen grunn. Vi var jo i Kardemommeby en ganske lang stund og med det samme så fikk jeg klippet meg litt hos barberer Sørensen. Vi dro videre til bobbanen og herregud så lang kø det var, det tok jo flere år før vi fikk kjørt den men vi fikk kjørt til slutt og den var så gøy.

Vi gikk ned til den sorte dame for vi tenkte vi kunne kjøre på andre siden ved Kjuttaviga for og spise på Kjuttaviga Vertshus – ekte italiensk mat. Jeg tok meg en tallerken med en del poteter, nam nam og pasta og littegrann jordbær 🙂 Så tok jeg meg 2 glass med Coca cola og det var absolutt digg og få kjøle seg ned litt når det var så varmt ute 22 grader. Ja altså vi gjorde mer enn bare det jeg har skrevet nå, vi var på Kaptein Sabeltann Show og gikk litt rundt i bodene og så litt så da ville jeg prøve meg på å vinne en stor sjokolade men tror jeg bare kan glemme det der.

Vi gikk fra dyreparken 18:00 og da tok vi den samme bussen som vi kjørte til dyreparken, M1 bussen som den heter og kjørte til Kristiansand sentrum så måtte vi gå til tog-stasjonen og det var jo ikke så lenge å vente for vi kom 19:57 og toget kom 19:05. På toget kjøpte jeg en pølse og må innrømme det at det koster dyrt med bare en pølse liksom. Resten av tog turen satt jeg på mobilen spilte spill og satt å så på film men umulig det når vi kjører inn i de tunnelene hele tiden men gikk bedre på bussen igjen for vi måtte jo ta bussen fra Moi og inn til Stavanger.

Jeg legger ut noen bilder fra dyreparken og det ble kanskje ikke så bra bilde men hvis du heller har lyst å sjekke ut instagramen min for flere bilder eller videoer fra dyreparken så ta deg en titt, det står en lenke på bloggen hvis du går på toonje. Hva er det kjekkeste du pleier å gjøre i dyreparken? Skriv en kommentar.. Ellers så ønsker jeg deg en fin søndag videre så blogges vi, toonje.blogg.no ❤


 

 

 

 

Tiden går sent

Tiden går sent, aldri har tiden gått så sent noen gang. Tiden går sent fordi jeg har det selv vondt og lengter etter noen jeg er ekstremt glad i, tiden går ikke fortere fordi den går så fort vi vil ha det til selv. Det er lenge og vente når det føles ut som 100 år og 100 år er lenge og vente i seg selv.

Hvis du ser på dette bilde nedenfor, litt forvirrende men hvis du ser på det lenge nok og fokuserer så kan det føles ut som om du blir dratt med inn i tiden eller bare tenk deg det. At du blir dratt inn i tiden og siden tiden går så sent så blir du dratt lenger og lenger inn og til slutt vet du ikke hvor du står hen. Det er jo slettes ikke enkelt for noen av oss som opplever slike vonde ting men til de av dere som opplever slik som meg at barnevernet tuller med feil familie så stå frem med historiene deres og ikke vær redd for og dele.

Jeg vet hvor jeg står hen men det er vanskelig og følge med, tenke positivt og ha et bra liv sånn som ting har blitt nå så er ingenting lett. Jeg ser alt negativt med livet og livet er ikke en lek lenger det er vondt og leve hver dag. Livet føltes bedre når jeg var og er hjemme hos hos pappa og brødrene mine for da føles alt så mye enklere men med barnevernet på nakken hele tiden så er det et hælvete.

Tiden går veldig sent for de fleste tipper jeg når de venter på noe godt skal skje men i dette tilfellet så går det ekstra sent og i tillegg så må jeg lide for en straff jeg kunne ha sluppet hvis det ikke hadde vært for det fuckings barnevernet i Sauda som bare er nødt til å ødelegge alt, familien min og alt vi hadde. Hvis det ikke hadde vært for Austrheim skole (Ingunn B. Svandal, Tone Rasmussen Birkeland og Åshild Åbe) i Sauda så hadde ikke jeg sittet her i dag straffet for noe som det skulle vært gjort noe med.

Jeg har så uendelig mye å si til dere men det er ikke alltid like enkelt å sette ord på hva jeg virkelig tenker og føler men hittil så tror jeg at jeg har fått det til. Håper du skjønte noe av dette innlegget og hvis ikke så er det bare til og kommentere eller om du har noen spørsmål så kommenterer du.
Håpe du får en bra uke så blogges vi, toonje.blogg.no


 

Ingunn Svandal: Rektor ved Austrheim skole i Sauda
Tone Rasmussen Birkeland: Helsesøster ved Austerheim skole i Sauda
Åshild Åbø Eeg: Lærer ved Austerheim skole i Sauda

Tårene er saltvann

Disse tårene som renner nedover kinnene mine, de er ekte. De er bare saltvann som lengter å få komme hjem til familien permanent og få slippe ut fra det hælvete for hælvete er jo BARNEVERNET. Nei jeg vil ikke kjenne min vonde smerte som kniper langt inn i hjerte, jeg vil ikke kjenne mitt liv slik det er nå. Jeg vil ikke klare finne gleden i livet om dette fortsetter eller jeg vil ikke klare noe som helst om dette fortsetter, jeg vil ikke klare å stå på mine egne bein. Jeg kjenner bare livet mitt som et tungt og slitsomt liv og ingenting godt. Det vil si mye for meg om jeg fikk komme hjem permanent og hvis vi fikk fred fra barnevernet en gang for alle og at barnevernet i Sauda Hege Braseth og Hege Michaelsen fikk sin straff. Det vil bety mye for meg og jeg ville følt meg mye tryggere hvis de var bak lås og slå.

Selv om ting er ekstremt vondt så gir jeg absolutt ikke opp, jeg og min familie skal kjempe for og få meg helt hjem. Det er sånn cirka en måned til tingretten skal være og da skal familien min vinne den tingretten. Og vi skal saksøke Sauda kommune for de må, de skal få sin straff. Det er på grunn av familien/pappa og brødrene mine at jeg klarer dette her, at jeg klarer og holde meg oppegående.

God kveld fine leserne mine ❤
Vi blogges, toonje.blogg.no

Mine tanker i hverdagen

Hei fine leserne mine ❤

Nå ligge jeg som sagt bare hjemme i senga mi hos pappa og jeg skal ligge her til Mandag. For vi fikk inn en sånn avtale med Lindøy at jeg kan ligge her fra Torsdag til Mandag men jeg må jo bort på Lindøy på Mandag og være der til Torsdag men jeg dra fortsatt tidlig om morgen hjem til pappa og må dra igjen om kvelden. Jeg har mange ønsker men bare et spesielt ønske som jeg vil aller best i hele verden skal gå i oppfyllelse og det er jo som jeg har sagt i tidligere innlegg at jeg vil hjem og bo hjemme permanent uten det forbanna barnevernet i Sauda, Hege Braseth og Hege Michaelsen som skal gå over nakken på oss hele tiden. I grunn å bunn så har vi ingenting med barnevernet å gjøre men likevel så sitter vi fast i et sånt hælvete.

Som jeg skreiv lenger oppe så ligge jeg i sengen nå fordi jeg er sliten og ikke er helt på topp. Jeg har bare så mange tanker og følelser som ligger å kribler inni meg og det er jo slettes ingen god følelse. Tankene som omhandler barnevernet, jeg har jo tanker vær dag om det så det er ikke noe nytt men føler meg noen ganger helt ekstremt dårlig mens andre ganger bare dårlig og  det går jo opp og ned eget. Noen ganger så blir jeg bare helt utslitt av alle disse tankene så barnevernet i sauda lager i stand Hege Braseth og Hege Michaelsen. Det barnevernet gjør er å lage masse vondt og lage mange tusen problemer for familien.

Ingen av dagene mine har noen som helst glede i seg for jeg vet at dagene er så forferdelig vonde. Ingen av dagene har glede i seg for jeg vet det er noe i livet mitt som ikke er på plass. Det er klart jeg kan gjøre ting som jeg kanskje smiler av men det betyr ikke at jeg har glede i hverdagen, at jeg har glede i livet for livet er slettes ikke verdt å leve sånn som jeg har det. Gleden i livet hadde falt på plass igjen om jeg fikk komme hjem og bo hjemme permanent uten barnevernet, barnevernet i sauda som ødelegger hver minste ting.

Denne dagen idag er sånn at jeg bare vil slappe av og prøve og ta det med ro. Prøve og ha andre tanker enn de som bare gjør meg vondt og sliter meg helt ut. Jeg vil bare være sammen med familien min, pappa og brødrene mine. Vi skal lage pannekaker idag så det blir digg og kos.

Jeg håper uansett at du får en herlig Søndag og har kost deg litt i helgen ❤
Vi blogges, toonje.blogg.no

 

Selvmordstanker

Hei lenge siden, har ikke skrevet et innlegg på en stund nå og er jo litt fordi jeg er sliten og trøtt osv.. Idag så har jeg lyst å ta opp et tema som er litt vanskelig å snakke om og som jeg ikke liker å nevne, tenke på eller ha følelser om det men likevel så har jeg det. Jeg tar opp dette tema fordi jeg føler det er på tide å få slippe det også litt ut. Tema er selvmord og det er jo mange unge jenter/gutter som sliter med for eksempel selvmordstanker eller andre ting innenfor dette tema og det er veldig trist at det er så mange.

Jeg vil ærlig og redelig ikke ta mitt eget liv, ikke ennå hvertfall. Men etter alt det jeg og min familie har vært gjennom så er det slettes ikke noe enkelt å tenke positivt i dette som pågår. Men det jeg vet og er helt sikker på er at vi skal i det minste ta denne kampen med storm og vinne i tingretten sånn at jeg får komme hjem igjen. Jeg vil bare ikke leve et liv med faenskap, hælvete og folk som Hege Braseth og Hege Michaelsen som skal fucke opp livet mitt og familien min. Jeg vil bare leve et normalt liv okay.

Jeg får og har veldig ofte selvmordstanker og det er noe som pågår hele tiden spesielt etter at barnevernet i Sauda Hege Braseth og Hege Michaelsen kom inn i bildet og gjorde livene våre til hælvete og fucker opp alt hele tiden. Selvmordstankene kommer helst når jeg er på Lindøy og på nettene hvor enn jeg ligger om det er en oss venninne eller noe sånt og det er en veldig stor plage og skremmende og bare få selvmordstanker. Det er skremmende for jeg kjenner det veldig godt overalt i kroppen men aller mest i hjerte. Hadde jeg bodd hjemme permanent nå og at vi ikke hadde barnevernet i nakken så hadde ting vært bra men nå er det ikke sånn. Nå er jo livet et hælvete og hvor lenge kommer det til å være sånn mon tro?

Å leve på denne måten i flere år er vanskelig med virkelig tøffe perioder. Det er både skuffende og trist at vi må leve et liv under maktsyke folk som Hege Braseth og Hege Michaelsen. Vi orker det ikke men vi har jo ingen valg og da sliter det på. Hele familien blir utslitte og dårlige når Hege braseth og Hege Michaelsen ved Sauda kommune holder på å trykke oss ned hele tiden.

Selvmordstankene går jo ut på at jeg er så sliten, trøtt og vil bare ha fred fra barnevernet i Sauda men det får jeg jo aldri så da vil jeg bare slukne som et lys og når ting er bra igjen så slår vi på lyset igjen eller gjøre det enklere med å bare slukne som en stjerne og aldri våkne. Vetche ka som funke best jeg? Jeg vil bare at meg og min familie skal få være i fred for engang skyld og leve et normalt liv sammen og gjøre det vi får glede av i stedet for og være ulykkelig hver dag på grunn av Hege Braseth og Hege Michaelsen ved Sauda kommune. Når jeg får disse selvmordstankene så føler jeg ganske store nedtur og jeg greier slettes ikke styre disse tankene for de kommer enten om jeg vil det eller ei. Det er jo dumt for jeg vil ikke ha det sånn.

Når man har for mange problemer som man må takle så kan det bli alt for mye og i slike stunder får jeg tanker om å ta mitt eget liv. Det er slettes ikke verdt å leve et slikt liv jeg lever idag. Jeg synes det er sinnsykt ubehagelig og snakke om dette tema for det gjør veldig vondt og jeg liker det ikke. Jeg liker bare ikke følelsen men idag så tar jeg det faktisk opp her på bloggen. Vil jeg ta mitt eget liv – ja, eller nei det er litt komplisert men jeg vil jo helst beholde det men det gjør bare så vondt å leve et slikt liv. Men familien min er alt og jeg er glad i dem og dem er glad i meg og vi skal aldri miste hverandre uansett hva som skjer. I min familie er vi 4 KLØVERE og 4 KLØVERE holder alltid sammen og står fast på det vi mener og gir hos ikke uansett hva. Vi gir aldri opp og skal kjempe og kjempe for sannheten og det som er rett.

Vi blogges, toonje.blogg.no

Mine tanker

Hvordan jeg har det:

Jeg har det jo slettes ikke bra og det er jo på grunn av alt dette så skjer og som jeg har sagt mange ganger og skrevet i tidligere innlegg så vil jeg hjem og bli der for alltid. Jeg hører til hjemme hos pappa og brødrene mine, jeg hører til der jeg virkelig føler meg trygg og kan være meg selv. Jeg hører virkelig ikke til i et ungdomshjem/fosterhjem/beredskapshjem osv.. fordi jeg egentlig ikke er et barnevernsbarn.

Jeg skal ikke være et barnevernsbarn men barnevernet i Sauda (Hege Braseth og Hege Michaelsen gjør dette på falskt grunnlag og gjør dette bare for og ta hevn på oss. Det har jeg jo skrevet i et tidligere innlegg da men får det opp nå også. Jeg bare takler ikke sånne situasjoner der ting gjøres på feil måte og alle rundt ser Sauda barnevern Hege Brasset og Hege Michaelsen som gode folk men tro om igjen for de er faen meg så falske så det går an være.

Det er bare så sinnsykt feil at jeg må sitte her på Lindøy på et ungdomshjem på falske grunnlag bare fordi noen her (Hege Braseth og Hege Michelsen vil ødelegge så mange liv/familier så mulig bare for og få oppmerksomhet og bli rik og berømt men det er faktisk ikke sånn det skal fungere. Barn og unge skal ikke sitte å ha det vondt bare på grunn av noen idioter som skjuler seg bak loven. Systemet er så feil idag og noen burde seriøst gjøre noe snart.


Tankene mine:
Tankene mine surrer rundt i hode som mange tusen brikker som prøver å finne en løsning på alt men når det ikke er noen løsning så hva skal man gjøre? Når jeg sitter fast og ikke greie og komme meg løs fra dette hælvete så hva skal man gjøre? Når jeg må vente sek, min, timer, dager og måneder før vi skal opp i tingretten og kjempe for at jeg skal komme hjem og kjempe for og få slutt på dette hælvete.

Når det føles som man må vente i 1 år før noen ting begynner å skje da altså tar det for lang tid og hode eksplodere liksom og tankene mine driver bare og surrer som mange tusen brikker eller maur som  prøver og finne en vei ut eller en vei inn. Alt går jo under det samme altså tankene mine er jo bare om det som skjer og alt det de drittsekkene i Sauda gjør. Det eneste som betyr noe for meg og som jeg holder fast på og kjemper og kjemper for er at JEG VIL HJEM NÅÅ.


Følelsene mine:
Følelsene de kommer hver dag og noen ganger er det nye og skremmende følelser mens andre ganger er det de samme hver dag og det gjør vondt gang på gang. Som de fleste ganger greier jeg å styre tankene og følelsene men spesielt denne situasjonen så greier jeg ikke det for hele denne situasjonen gjør noe med meg blant annet at jeg blir både lei meg, trist og sur og det er ikke uvanlig det men det får meg på tanker og følelser som jeg ikke burde ha med meg. Alt annet i verden eksisterer ikke for meg lenger utenom familien min for det er dem jeg er glad i og vil alltid holde fast i uten å slippe taket.

Det føles bare så tungt og dumt her uten familien selv om jeg tar båten over til stavanger tidlig på morgenen og går hjem til pappa og brødrene mine så er det jo slettes ikke det samme som å bo hjem fast. Det er merkelig å ikke ha familien like nær meg som det alltid har vært at jeg liksom må sove på en helt fremmed plass uten familien min. Jeg kjemper denne kampen med min familie for rettferdighet, for og få meg hjem og få slutt på alt dette tøyse som barnevernet i sauda Hege Braseth og Hege Michaelsen har stelt istand. Det er grusomt og leve på en slik måte du aner ikke.

Det er slettes ikke noe annet i verden for meg enn at jeg vil hjem. Det var det jeg hadde på hjertet idag som jeg ville få frem og fortelle så tusen takk for at du gidder å ta deg tid til å lese og skriv gjerne en kommentar hvis du lurer på noe men ikke som anonym ja jeg vet det er mange der ute som vil være anonyme men jeg svarer dessverre ikke på anonyme brukere så lenge. Å beklager for at innlegget ble litt rotet men få nå være sånn.

Ha en fin Søndag og så blogges vi, toonje.blogg.no

 

Jeg vil hjem

Nå er sommeren her og det er greit det men jeg er fortsatt trist, tunge dager og slitsomt og gå gjennom hverdagene og vite at jeg fortsatt sitter i et trangt svart fucka hull. Som jeg har sagt så lengter jeg hjem og vil hjem til familien min, pappa og brødrene mine. Jeg savner og være hjemme selv når jeg sover hjemme noen dager så er det ikke det samme som å bo hjemme fast at jeg ikke trenger å forholde meg til noen andre enn pappa. Jeg forholde meg ikke til noen uansett unntatt pappa for hvorfor skal jeg egentlig det. Det er jo hos pappa jeg vil bo hos så da forholde jeg meg bare til det jeg kjemper for og står for, hjerte mitt forteller meg at det er viktig og kjempe for noe man tror sterkt på og jeg tror sterkt på min sak og min familie. Det er ingenting bedre i livet mitt enn familien min, pappa og brødrene mine.

Jeg så ikke for meg at denne sommeren skulle bli den samme som sist i 2016, jeg forventet egentlig at vi skulle få være i fred denne sommeren fra det hælvetes barnevernet i Sauda (Hege Braseth og Hege Michaelsen) men neida denne sommeren måtte bli den verste i mitt liv. Jeg synes at det er grusomt at vi aldri får fred fra det fucka barnevernet i Sauda Hege Braseth og Hege Michaelsen. Jeg skulle ønske at jeg fikk en fine sommer med bare familien min uten barnevernet og uten noen ting, at det bare skulle være meg, pappa og brødrene mine. At barnevernet bare kunne dra seg langt til hælvete og aldri kommet tilbake til jorden igjen, kunne de bare hatt det så fælt så det går ann i hælvete.

Jeg bare er så drittlei, sur, irritert og sint altså jeg eksploderer snart selv jeg har gjort det noen ganger nå. Når jeg eksploderer så går verden under eller nei forresten så er verden gått under allerede, jeg er jo helt knust og ødelagt og det har barnevernet i Sauda (Hege Braseth og Hege Michaelsen fått til med sine gode hjelpere. Vil hjem hjem hjem til min kjære familie som jeg lengter sånn etter.

Jeg synes at det er en helt sinnsykt opplevelse at barnevernet kan anklage og lage falske bekymringsmeldinger på familien min som er helt fullstendig uskyldig. Altså når barnevernet anklager og lager falske grove beskyldninger på noe som overgrep og slåing så er det og gå langt over streken. At Hege Braseth og Hege Michaelsen kan holde på sånn uten og bli tatt for det en gang det er helt sprøtt.. Vi måtte oppleve så mye vondt bare for at  Hege Michaelsen og en fra VGs som het Roger Haraldsen lagde falske grove bekymringsmeldinger på oss for hevn. Vi måtte gå igjennom så masse vondt sånn som meg og brødrene mine ble kidnappet på Sauda ungdomsskole i februar 2016 og ble kjørt til Stavanger barnehus og det var et mareritt, jeg visste ikke hva som skjedde og jeg var helt i sjokk. Pappa ble kidnappet av 3 politi som kom hjem til oss og vi visste ingenting og vi skjønte ingenting det var både skummelt og skremmende alt sammen. Det verste var at pappa ble satt i fengsel uten grunn men bare for en dag men fortsatt helt grusomt. Tenk å bli beskyldt for noe sånt, komme med grove anklager/beskyldninger det er helt sprøtt. Hege Braseth og Hege Michaelsen skal slettes ikke få slippe unna med det de har gjort og det de vil gjøre mot meg og min familie.

Jeg vil aldri glemme det meg og familien min har blitt utsatt for i Sauda kommune. Det vil alltid sitte inni meg som noe vondt og vil aldri gå vekk. Barnevernet har så mye makt, du aner ikke. De kan ødelegge og knuse deg fullstendig og det gjør utrolig vondt men hvis det skjer prøv å holde deg på beina sånn som meg. Du får ha en fin sommer og kose deg så mye du kan så får jeg og min familie kjempe videre og stå på med alt vi har og vinne i tingretten.

Vi blogges, toonje.blogg.no

 

Saksøke kommunen

Dette er noe jeg har tenkt og villet lenge i over 1 år og det samme har familien min villet og jeg ønsker bare å få det gjort. Jeg vil saksøke Sauda barnevern eller Sauda kommune da siden det er flere folk og ikke bare i barnevernet men også folk fra alle kanter som har gjort livet til et hælvete for oss alle i familien så derfor blir det vel Sauda kommune. Jeg vil gå til det punktet med å saksøke sauda kommune/sauda barnevern (Hege Braseth og Hege Michaelsen for alt det hælvete de har gjort/og gjør mot meg og min familie.

Sauda barnevern Hege Braseth og Hege Michaelsen har både truet, kommet med trusler, mobbet pappa for utseende, kommet med falske grove anklager og trakassert oss. De har gjort livet helt fucka for hos alle men de skal hvertfall ikke få fucka opp voksenlivet mitt. Nå er det på tide å sette opp rettferdige grenser for hva barnevernet kan gjøre og ikke gjøre og dette her så barnevernet i Sauda gjør Hege Braseth og Hege Michaelsen er faen meg ikke rettferdige. Jeg synes rett og slett at det er nok grunn til å saksøke sauda kommune/barnevernet (Hege Braseth og Hege Michaelsen for alt de har gjort og alt de gjør, for alt vi har måtte gå igjennom. Det har vært slitsomt og det er slitsomt og leve på denne måten altså hvorfor i huleste kan vi ikke bare få fred fra det hælvetes barnevernet. Jeg er bare så drita lei av leve på denne måten, være trøtt fordi jeg ikke får sove på nettene for at jeg tenker så ufattelig mye på grunn av det barnevernet gjør Hege Braseth og Hege Michaelsen. Å tenke at det er sånn verden er, at verden ikke har mer å tilby enn bare dritt.

Bare se det på denne måten, hvis du krøller et papir og rette det opp igjen så synes det på papiret. Og det samme om man har blitt mobbet eller blitt utsatt for noe jævlig vondt så sitter det inni deg for alltid og det er ikke så lett som å bare gå til en lege, det blir ikke bedre for det. Det er noe som er og vil bli inni deg for alltid som man vil huske resten av livet. Og det gjør vondt både innvendig og utvendig.

Jeg kan bare ikke beskrive hvor vondt dette her er, for det gjør mer vondt enn det ser ut som. Det gjør vondt inni meg hele tiden og det er ikke noe som går vekk. Føler at det er noe som mangler og det som virkelig mangler er at jeg får komme hjem til familien igjen for det er der jeg hører til og føler meg tryggest sammen med pappa og brødrene mine. Av og til så har jeg bare lyst til og dø fordi jeg er så jævlig sliten og trøtt av alt sammen og jeg har bare lyst til og skrike høyt jævla drittsekker. Jeg har bare lyst å rive av hode på det jævla helvetes barnevernet i Sauda Hege Braseth og Hege Michaelsen. Faen, jeg skjønne virkelig ikke at mennesker kan behandle andre mennesker på denne måten. Skjønner heller ikke hvorfor systemet i barnevernet skal være så jævla dritt, det ødelegger barn og unge helt. Blir helt knust og ødelagt. Jævla fuckings folk må ta ansvar for det de gjør selv og ikke skylde det på alle andre.

Ha en god sommer forresten.
Vi blogges, toonje.blogg.no

Fredag og helg

Hei. Hadde du en fin Fredag?

Det hadde hvertfall jeg i forhold til når jeg var i veggli hos Perulv og Stankelbein men når jeg er i Stavanger/Lindøy så sover jeg jo hos pappa men bare i helgen da, det er kjipt at jeg ikke får sove i ukedager eller jeg vil jo selvfølgelig bare komme hjem til pappa og brødrene mine med en gang uten å være plaga av det hælvetes barnevernet Sauda (Hege Braseth og Hege Michaelsen) Men i går så sov jeg hvertfall hos pappa og det er mye koseligere det enn å sove på Lindøy der jeg er oppe hele natten og ikke får til og sove en dritt men hos pappa er det ikke sånn. Hos pappa får jeg sove hvertfall litt i og med at barnevernet henger og klenger på hos hele tiden så er det ikke lett å sove noen plass men jeg får sove noen timer da. Jeg er så sykt sliten og trøtt ettersom jeg ikke har sovet på nettene på flere måneder, så letter det litt at jeg får sove i noen timer hvert fall for hvis ikke så hadde jeg gått rett i gulvet, hadde vært dårlig, hodepine, svimmelhet og sånne ting men nå har jeg bare litt hodepine og svimmelhet av og til i og med at jeg ikke får sove noen ting på Lindøy, ligger bare oppe hele natten. Men heldigvis så får jeg kommet meg på båten tidlig om morgen til Stavanger så går jeg hjem til pappa og sover i min deilige seng. Men båten kunne kommet mye tidligere sånn i halv 4 tiden for det er ganske så slitsomt å sitte oppe hele natten uten å få sove en dritt men nytter tiden til og skrive her på bloggen og sånne ting. Har savnet den deilige luften så kommer inn vinduet om natten og katten som vil kose, savner å sove på mitt eget rom. Jeg kan være meg selv hjemme hos pappa og brødrene mine og slappe av så mye jeg vil for jeg vet da at jeg i det minste er trygg og har noen som jeg stoler 110% og kan spørre om hva enn jeg lurer på.

Jeg sov hos venninna mi fra i går til i dag for venner er også viktig å beholde og bygge opp vennskapet selv om det ikke er så lett nå som barnevernet er i bilde og jeg må være på Lindøy i ukedagene så kjenner jeg veldig stort press. Jeg vil være med familien så ofte jeg kan og så mye som mulig for jeg savner dem sånn og jeg har lyst å bo hjemme men så må jeg også prioritere venner for det er viktig. Venner er viktig å ha når man for eksempel er i en sånn situasjon som dette, kan den vennen støtte deg og hjelpe deg i den vanskelige perioden men det er jo heller ikke så ekkelt for den vennen, kanskje man ikke vet helt hva man skal si til sånne ting men uansett så er det viktig med venner og jeg prøver så godt jeg kan og holde vennskapet på plass og være mye med familien for jeg er så glad i dem og savner dem helt jævlig mye. Alt dette så barnevernet i Sauda har gjort Hege Braseth og Hege Michaelsen lager et stort press og mange problemer for meg, problemer som jeg ikke har hatt før og problemer som blir større og utfordrende. Det er jo ikke noe gøy å tenke på at man lever et slikt liv, et liv der man må være forsiktig og må ha folk i livet som egentlig ikke har noen grunn for og være der og sånne frekke djevler avskyr jeg, hater det.

Poenget her er at alt og alle ting hadde vært mye lettere om jeg bodde hjemme hos pappa og brødrene mine og at barnevernet i Sauda Hege Braseth og Hege Michaelsen dro til hælvete eller djevelen under bakken og aldri trakasserer oss eller plaga oss igjen. De skulle fått sin straff for lenge siden men i stedet så er de her uten grunn og ødelegger barns liv og familier, og setter de på tortur benken.
Vi blogges, toonje.blogg.no

 

Advarsel mot Barnevernet

Statlig legalisert menneskehandel med nasjonens borgere. Barnevernet er milliardindustri for systemets rotter som livnærer seg på maktmisbruk mot nasjonens borgere. Disse aktørene tvinger splitter familier og slekt med fullt overlegg.

Advarsel mot barnevernet
Slipp aldri disse skadedyrene inn døra de, snakk aldri med barnevernere alt du sier blir brukt imot deg. Det du ikke sier eller gjør bruker barnevernet også imot deg. Møt aldri opp på barnevernskontoret. Snakk aldri med advokater som barnevernet oppnevner for det blir brukt mot deg. Barnevernet skriver falske rapporter om deg og dine, kommunen betaler for de falske rapportene av skattepengene våre. Den norske staten bruker dine skatte og avgifts penger imot deg for å ta fra deg barna dine  og på tvinger deg tiltak du ikke trenger. Barnevernere er forskrudde i topplokket, barnevernet i Sauda Hege Braseth og Hege Michaelsen. Norge har ingen rettsstat.

Barnevern i flertall driver med maktmisbruk og barnekidnapping (Sauda barnevern, Hege Braseth og Hege Michaelsen) Det er mange rasshull som tjener penger på nasjonens unger som da gjerne er venner av barnevernet, det er fosterforeldre som er systemets rotter. Barneverns Folk er skadedyr, de er rasistiske og de driver med rasisme overfor sine medmennesker, de driver med diskriminering av sine medmennesker og tråkker på sine medmennesker og barnevernet misbruker makt og midler for og holde seg selv i et korrupt rettssystem i virksomhet. Barnevernet behandler mennesker som valper, for dem så er det og flytte på unger er det samme som å flytte på penger. For min del så kunne Sauda barnevern dratt ( Hege Braseth og Hege Michaelsen ) på en øde øy med bare søppel og dritt.

Vi blogges, toonje.blogg no og forresten ha en god helg.

 

Sliten og tung inni meg

Nå er jeg helt sliten og tung inni meg, har jo vært det en stund da og det er jo fordi jeg ikke får sove på nettene på Lindøydritten og jeg fikk ikke sove i Veggli hos det fuckings folka  Perulv og Stankelbein heller og det sliter meg veldig ut at jeg ikke har fått sove på nettene på måneder. Jeg har jo snudd hele døgnrytmen på hode nå. Sånn som det er nå så sover jeg ingenting på Lindøydritten og jeg er oppe hele natten skriver litt og får liksom bare tiden til og prøve og gå fort sånn at jeg kan reise til Stavanger så tidlig som mulig når båten går. Så går jeg hjem og sover i noen timer og det må jeg nesten for jeg må ha søvn, det må jeg altså. Jeg er utslitt nok som det er.

I Går for eksempel så hadde jeg både vondt i hode og var svimmel helt til jeg fikk litt søvn hjemme. Jeg var så svimmel og vondt i hode at jeg gråt og jeg satt meg bare ned i gangen når jeg kom hjem og tok en pause så fikk jeg noen tabletter og vann så gikk jeg rett i seng for jeg var så sliten og tung inni meg. Det er veldig tungt og ikke få sove på nettene og hvertfall i lengre tid pluss at du har alle de tankene på deg.. Det er ekstremt grusomt og ikke bo hjemme for det lager liksom mange problemer for meg og det føles ut som om jeg mister alt og at jeg ikke klarer dette men vettu hva jeg skal klare dette selv om dette er ekstremt vondt alt sammen. Jeg skal klare, jeg skal absolutt kjempe for det jeg står for nemlig å få komme hjem til familien min og jeg skal absolutt ta de som har gjort alt til et helvete og ødelagt familien min, de skal ikke få slippe unna med det det de gjør. (Hege Braseth og Hege Michaelsen)

Det er også jævlig tungt og slitsomt og ha alle disse tankene og følelsene inni meg men det er jo barnevernet i Sauda sin feil Hege Braseth og Hege Michaelsen. Alle tankene inni meg er som tunge skyer som er tankefulle og greier ikke og gjøre noe med disse tankene og det er kjempe slitsomt og gå med disse tanker hver dag. Venter hver dag på og få komme hjem til familien min for og være sammen med dem og bare komme meg i sengen for og sove og det som er herlig er at det er min seng og bare min så er det ingen som kommer og går i den.  De skal faen meg stå til rette for alt det de har påført min familie og alt det me har måtta vært gjennom/opplevd så skal de ikke få slippe unna med det. Det må gjøres noe med.

Jeg er bare så drittlei av absolutt alt og av og til blir det litt for mye for meg, jeg orker faktisk ikke at barnevernet skal henge og klenge sånn på familien min. Vi må jo få leve som normale mennesker vi også og ikke bare ha dårlige dager men sånn så det er nå så har Barnevernet i Sauda Hege Braseth og Hege Michaelsen ødelagt mye for hos. Både Jul 2015-2016 og 2017,  Påsken 2016 og 2017,  17.mai 2016 og 2017,  sommeren 2016 og 2017 så det har vært kjempe tragisk at de har ødelagt så mye og de har jo ikke bare ødelagt det men også mye mer..  Jeg bare orke ikke mer av det hælvetes barnevernet.. kan de ikke bare gi seg og  dra seg lagt ut til hælvete eller til djevelen ned i bakken. Orke ikke å få flere ferier ødelagt av Barnevernet i Sauda Hege Braseth og Hege Michaelsen, jeg blir faktisk kvalm når jeg skriver Hege Braseth og Hege Michaelsen men det er bra og få frem hva de to idiotene har gjort for noe.

Sånn så jeg ser det er ikke Sauda en god bygd, det er en drittbygd. Man får liksom ikke løst noen ting der inne i den drittbygda. Vi kom ingen vei med den klagen som vi sendte til Austerheim skole mot den mobbingen der Rektor: Ingun S. svandal og Lærer: Ashild Åbø Egg og Helsesøster: Tone Rasmussen ikke gjorde en god jobb. De bare sendte bekymringsmelding til barnevernet så fikk vi nok med dem å gjøre og det ser jo ut som de fikk det som de ville. Har fortalt dette i tidligere innlegg som du sikkert har lest men uansett så er det mange andre i Sauda også som har blitt utsatt for det med mobbing der rektor ikke har gjort en dritt for og stoppe eller prøvd og stoppe, det er så typisk. Skolene burde virkelig skjerpe seg hvertfall Sauda skolene men det er jo vanlig at det går masse mobbing i små bygder som Sauda for det går så sykt masse rykter hele tiden og det går bare dritt rundt hele tiden. Men det jeg prøver og få frem her er at du kommer ingen vei ved å sende inn klage eller anmelde noe. Går ikke an å gjør en dritt i Sauda dritt kommune for alle kjenner alle og du får bare et sterkt tilbakeblikk som er kjempe dritt og som gjør at man må flytte, som familien min. Sauda reklamerer for null mobbing i skolen da blir det farlig og melde ifra om mobbing for rådmannen politikere tåler ikke det. link til siden: https://www.udir.no/nullmobbing/

Jah det var vel alt jeg hadde på hjertet i dag og håpe virkelig at du skjønner hvordan jeg har det og føler meg når vi har det jævla barnevernet på oss.Vi blogges, toonje.blogg.no

 

Få opp øynene

Det verserer mange ville historier om barnevernet, mange tror disse historiene er oppspinn. Barnevernet jobber jo for barnas beste, sies det, og mange tror nok også at slik er det,
 

                                                             MEN DER TAR DERE FEIL.

Grunnen til at jeg går ut med historien min her på bloggen er at nå må folk få opp øynene for hva barnevernet bedriver. En oppfordring til alle andre som har blitt utsatt for et hælvete og uthengt i barnevernet, bare stå frem med historiene deres. La folk få vite hva som skjer. DENNE GANG VAR DET MEG OG min familie som ble RAMMET av Sauda barnevern Hege Braseth og Hege Michaelsen. I MORGEN KAN DET VÆRE DEG OG din familie det GJELDER. Veien til Helvete er brolagt med gode hensikter. Slik står saken i dag, barnas hjelpere har gjort en grundig jobb. Mange mennesker fikk sine liv ødelagt.

Hege Braseth og Hege Michaelsen gjør en krenkelse mot familien min rett før vi skal opp i nemnda for eksempel så kommer det folk på dørene fra barnevernet hele tiden med det så mener jeg konstant altså vær dag for og prøve og bygge noe opp til noe de kan bruke i nemnda men de får ingenting siden det er ingenting de kan bruke. Nå når vi skal opp i tingretten så kommer det vel folk fra barnevernet igjen på dørene hos oss. Det er så jævlig slitsomt og jeg liker ikke det, absolutt ikke. Sånn var det i Sauda også at de trakasserte oss dagen lang. Det må de bare slutte med.

De som dro i gang dette vanviddet var:

Barnevernkonsulent: Hege Braseth

Barnevernsjef: Hege Michaelsen

Barnevern Saksbehandler: Synne Fatnes Skorpe og Solveig Steinsland (fikk sparken)

Rektor ved Austrheim skole i Sauda: Ingunn B. Svandal

Lærer ved Austrheim skole i Sauda: Åshild Åbø Eeg

Helsesøster ved Austrheim skole i Sauda: Tone Rasmussen Birkeland

Barne fam team: Merete Herheim

Politi Sauda: Tomas Breivik

Historien om Veggli

Jeg skal skrive om historien i veggli, tungt og trist og skrive om men det trengs å få det ut litt.
Jeg var der litt over 2 måneder men det var fortsatt et hælvete å være der og hvorfor i helsikken de plasserte meg i ødemarka/veggli det skjønner jeg ingenting av? Veggli er et tettsted i Rollag kommune i Buskerud fylke og det hadde faktisk bare 260 innbyggere og det er jævlig lite. Det er så merkelig at de skulle plassere meg i veggli og langt vekke fra både familie og venner og alt jeg hadde. Jeg følte meg så isolert og borte fra alt og jeg savnet og lengtet hjem hvert sekund, minutt, timer, dager, måneder og det er alt. Jeg savnet bare og komme hjem til Stavanger og hjem til familien min men jeg har kommet meg til Stavanger nå men ikke hjem og det er kjipt.

De som jeg bodde hos eller var hos var ganske kjipe og frekke absolutt. Jeg kaller dem bare for per ulv og stankelbein, har du sett den filmen om per ulv og stankelbein? Hvertfall så fulgte perulv etter stankelbein, du finner det på youtube hvertfall. Men uansett perulv fulgte etter meg vær gang jeg gikk ut døra og skulle til sentrum, det var jævlig plagsomt og bli forfulgt og føltes litt ut som om han går etter mindreårige. Så ekkelt å tenke på. De var absolutt ikke hyggelige og når de pratet til meg så pratet de bare tull og tøys og var sånn frekke i munnen.

Hver eneste morgen sto jeg opp tidlig men for det meste så var jeg oppe hele natten for jeg fikk ikke sove men hvertfall så gikk jeg veldig tidlig ut for jeg ville ikke være i det dritthuset sammen med perulv og stankelbein, jeg følte meg så utrygg og redd så da tok jeg bare bussen til sentrum men av og til måtte jeg gå til sentrum som tok 48 min hver veier. Bussen gikk til faste tider til sentrum da det ikke var lagt til rette med for eksempel sykkel. Perulv fulgte etter meg med bil hver eneste dag og det skaper jo farlig trafikk da han kjører opp og ned flere ganger.

Samvær med pappa var absolutt ikke noe imponerende og vertfall ikke det Hege Braseth kom med fra starten av for hun mente at jeg bare skulle få 2 timer to ganger i året og heldigvis for det så blei det ikke sånn i stedet sa nemnda at det skulle være 8 timer hver  måneden, kan heller ikke bli imponert av det, åhh nei 8 timer i måneden var ingenting for meg. Jeg ville jo se pappa og brødrene mine mye oftere enn det og egentlig så skulle ikke noen ting av dette vært en situasjon for jeg hører til hjemme med pappa og brødrene min og det er den eneste plassen jeg kan føler meg helt trygg, for jeg vet at det er noen som passer på meg og jeg vet at jeg er i trygge hender. Det var jo grævligt langt og reise, ååh herregud det tok jo 10 timer så pappa og brødrene mine måtte reise langt for og se meg for jeg skjønner liksom ikke hvorfor, bv kunne ha funnet en nærmere sted og da hadde ting kanskje blitt litt lettere da hadde jeg hvertfall fått treffe venninnene mine.

Etter 3 uker får jeg toalettveske med brukte ting: Neglelakk – mascara – hårbørste – leppestift og bin og det er jo dårlig og få sånne ting 3 uker etter jeg har kommet dit liksom. Og en måned etterpå fikk jeg en sakkosekk, er jo helt tåpelig og komme med sånt noe en måned etter, og at jeg må skrive her på bloggen hva som er nødvendig for jenter på min alder å ha og det er jo veldig merkelig at de som skal ha utdannelse ikke vet sånne ting, de sier at de har hatt mange barn der men hallo seriøst ingen kan tro på noe sånt når de ikke vet en gang hvem de er selv.

Jeg fikk 100 kr i ukepenger på Fredagen skulle det visst være men jeg fikk jo aldri uke penger, eller jeg fikk det bare en gang etter 3 uker på samme tid jeg fikk toalettveske med brukte ting. Bussen kosta 20 kr en vei da er det jo vel litt lite med bare 100 kr, til det sier man at perulv og stankelbein er gnien på lommeboka. Skjønner ikke det jeg for de må vel være søk rike, så skal de vel bruke alle pengene selv på og kjøpe 14 nye hester. Er jo helt tåpelig

I den perioden jeg var i Veggli hos perulv og stankelbein så spiste jeg ingenting. Spiste ikke frokost, lunsj, middag eller kvelds så det var jo dumt men det er sånn som skjer når noen onde djevler som Hege Braseth og Hege Michaelsen kidnapper meg og kjører med helt til ødemarka i Veggli. I den perioden så gikk jeg ikke på skolen heller for jeg var så sint og trist at det klarte jeg ikke og jeg klarer det fortsatt ikke siden jeg har så mange tanker og følelser inni meg, at det er så tungt og gjøre mange ting på en gang. Men alle maser på meg men la det ligge til dette er over OK. Jeg klarer ikke alt presset og alle tankene som suser rundt hele tiden, jeg klarer ikke det. Og ja det er jævlig dumt at jeg har fått skolegangen min ødelagt men det er absolutt ikke min feil så jeg skylder dette på Barnevernet i Sauda (Hege Braseth og Hege Michaelsen som har både ødelagt livet mitt og skolegangen min og det føles jo ut som at alt i verden er knust for meg og at ingenting eksisterer på en måte. Det er forferdelig det Hege Braseth og Hege Michaelsen gjør og at det i hele tatt kan være lov?

Den 26.04.17 var barnevernet i Sauda Hege Braseth og en fra kongsberg som jeg ikke aner hvem var, var i Veggli hos perulv og stankelbein. De ville snakke med meg men jeg vil absolutt ikke snakke med de og det sa jeg også men de respekterer jo ingenting av det jeg sier. De prøvde å snakke om bloggen min og jeg forventa jo det at de skulle ta det opp men de kan absolutt ikke fortelle til meg hva jeg kan skrive og ikke for jeg skriver det jeg selv vil og det jeg har lyst til. Ingen kan fortelle meg at jeg skal gjøre sånn og sånn for jeg er snart 15 år og jeg klarer å ta mine egne valg takk.

En annen dag kom de også til Veggli da de var hos perulv og stankelbein kom de opp på rommet igjen og provoserte meg. Det likte jeg absolutt ikke så jeg stakk ut og gikk hele veien til sentrum som tok 48 min og når jeg kom ned til vertshuset så kom Hege Braseth og så kom det en til og da kom reaksjonen og jeg fikk et lite sjokk for Hege Michaelsen var også der. Jeg følte meg presset inn til veggen og utrygg og redd så derfor prøvde jeg og komme meg vekk men de fulgte etter meg og det var jævlig skummelt. Jeg gikk inn på vertshuset og satt meg men Hege Michaelsen kom etter, jeg ropte ut ?kom deg vekk? men hun sto bare der jeg prøvde og komme meg vekk fra de onde jævlene og det var andre folk inne på vertshuset så jeg ropte, jeg var bare redd og følte meg truet.

En siste ting jeg skal si er at når jeg dro til kongsberg med perulv og stankelbein noe som jeg helst ikke vil men det var for og handle klær noe som de også var litt frekke på og gnien på lommeboka, de sa at det var ikke deres jobb og handle klær til meg men at jeg skulle ta med klær hjemmefra men jah jeg kunne tatt med klær hjemmefra men det hadde jeg ikke lyst til for hvorfor skal jeg gidde å ta klær hjemmefra  når jeg helst vil bo hjemme og når jeg konstant er imot alt dette her. Jeg blir jo tvunget på falsk grunnlag og dette gjør de mot min vilje. Så det blir så sykt feil at perulv og stankelbein skylde dette på meg for det har de slettes ingen grunn til for det er barnevernet i Sauda (Hege Braseth og Hege Michaelsen som har gjort alt dette og gjort ting til et hælvete for meg. Og at Perulv røyke i bilen er faen meg ikke riktig måte å vise hensyn til andre på for man skal ha respekt for den som sitter bak, for det første så har jeg ingen mulighet for og komme meg vekk fra røyken og for det andre så lukter det en lang vei.

Ja det var hele historien om Veggli og om min opplevelse der oppe i ødemarka.
Ha en fortsatt god helg mens du kan, og så blogges vi, toonje.blogg.no  


Dette bilde blei tatt i Veggli hos Perulv og Stankelbein.

Systemet i barnevernet/Sauda

Systemet i barnevernet (Sauda barnevern) Det er mange alvorlige feil i systemet, og det er regjeringenskommunen sitt hovedansvar å rydde opp.
Hvor mange triste historier må til før vi klarer å se nødvendigheten av en ny struktur/system som setter barnet først?

Vi har skapt et barnevern som sliter ut både barn og familier, fremfor å gi dem håp og motivasjon. Når skal de stoppe i og gjøre så mange feil og at de ikke lærer av sine feil det er helt tåpelig og at ingen ser hva konsekvenser det fører til. Det er faen meg så fuckings teit at barnevernet kan holde på å ødelegge barn og familier i over lengre tid, ingen ser jo hva det fører til.

I mange kommuner er det altfor mange som jobber i barnevernet som ikke har utdannelse en gang og som må leie inn en med utdannelse (konsulent). som kan vise seg og ikke være helt lovlig. https://www.nrk.no/norge/_-privat-barnevern-truer-barnas-rettssikkerhet-1.12187236  Det er også en ting som skulle vært gjort noe med for de med uten utdannelse vet ikke hvordan ting skal håndteres og hvordan de kan gjøre det best mulig for barn, for sånn så ting er nå så er det fullstendig fucka system, det gjelder spesielt Sauda kommune i og med at det er de som har ødelagt mest for oss og driver og fucke opp familien min men vi hadde jo en episode når vi bodde i Stavanger (hundvåg) Men det orke jeg dessverre ikke og ta opp nå, senere kanskje men ikke nå.

Jeg tror faktisk at barnevernet hadde vært like dårlig og fucka på alle kanter selv om de hadde hatt utdannelse. Jeg ser ingenting bra med barnevernet og jeg kommer ikke til å se det heller for barnevernet er ikke noe bra, det er ikke det. Tro meg, du vil tro meg når du ser det eller opplever det selv mest sannsynlig. Da vil du se hva barnevernet gjør mot familier og det er ikke bra ting skal jeg si deg.  Barnevernet er helt fucka folk på alle kanter og hvis du som leser dette ikke tro meg så nei vel, det er mange andre som støtter meg og tror på meg i min sak og Sauda barnevern (Hege Braseth og Hege Michaelsen skal jammen meg få et dunk i ryggen tilbake etter alt det de har gjort mot meg og min familie, de slipper ikke unna så lett hvis det er det de tror så må de faen meg ta og snu på den jævlige flisa og se på en annen måte, åhh jah hvis de klarer det i det hele tatt.

familien må føre en veldig lang kamp før etaten (barnevernet) innser at de har gjort noe galt hvis dette er tilfellet. I vårt tilfelle så er det og føre en kamp mot barnevernet veldig slitsomt fordi man vet liksom ikke hva som venter oss eller jeg vet da vertfall at barnevernet i Sauda er såpass dumme for og gå til sak i det hele tatt altså skjønner ikke hvorfor de gidder å bruke så jævlig masse tid på familien min når det er sikkert utrolig mange der ute så trenger hjelp men jeg tror at barnevernet i Sauda (Hege Braseth og Hege Michaelsen ikke er istand til og jobbe i barnevernet jeg mener at de jobber bare der for og få penger, det er nok penger for en innleid konsulent og hente her.  

Barnevernet må begynne å lære av sine feil, og ikke gå i forsvarsposisjon hele tiden.
Hva feiler det folk i dag? Nå må faen meg systemet i barnevernet forandre seg. Altså skal barn, familier ha det vondt på grunn av barnevernet som egentlig skal verne barn og ikke gjør livet til et hælvete for folk. Nå har jeg faen meg fått nok, jeg gidder ikke sitte på et jævla ungdomshjem, beredskapshjem og alt det der. Jeg gidder faen meg ikke det når jeg kunne vært hjemme med min familie og vært glad og  kost meg så pass så det går an for du vet når man har barnevernet på seg så sliter det på hele dagene da er det vanskelig og ha et godt humør.  Men jeg skjønner faen meg ikke hvorfor jeg skal få straff og sitte på et jævla ungdomshjem. Det er faen meg ikke riktig det der. De gjør det mot min vilje, tvang og det faen meg så urettferdig og jeg vet bedre enn noen andre om hva som har skjedd i min sak og hvis du ikke tror meg så nei vel. Vent til du opplever det selv så skjønner du det da.

Barnevernet skal ikke bli oppfattet som en trussel for barn, men som en samarbeidsvillig etat som jobber for barnet, og ikke for systemet.
Vi blogges, toonje.blogg.no
 

 

Sliten

Idag er det Tirsdag og jeg har faktisk hatt en passe bra helg, har overnatta hos min venninne. Og det har vært deilig, jeg vil ikke sove på Lindøy aldri, men når jeg må så e det et hælvete for jeg vil sove hjemme der jeg egentlig skal sove. Jeg tenker jo mye på dette som skjer og har masse følelser og det er jo noe som påvirke meg i hverdagen og det sliter jo på men jeg prøver og holde meg oppegående men er ikke enkelt. Men det har vært deilig og sove hos venninna mi for jeg får slappe litt mere av og får til og sove på natten littegrann og det er noe jeg ikke får til på Lindøy, men ville helst ha sove hjemme hos pappa. På Lindøy ligger jeg jo våken hele natten så det er jo noe som sliter meg ut noe vanvittig mye, men jeg sover litt når jeg kommer hjem til pappa for da sover jeg noen timer men det som er da er at jeg snur hele døgnrytmen på hode men det må jo bare være sånn når ting er som de har blitt. det er jævlig dumt men hva kan jeg gjøre liksom?

Jeg har ganske nok med å takle hverdagen, og har vansker for å sette ord på hvor innmari tøft jeg har det nå.
Vansker for å finne positive ting, når alt jeg ser er mørke…
Jeg klarer dette, jeg er bare sliten og trenger en pause. Fra det meste og de fleste.
Jeg forsøker, jeg prøver, men jeg er sliten..

Jeg skal på Justin bieber konsert i morgen med min venninne så det gleder jeg meg til, det er en sånn sommerfestival på forus, du har vel sikkert hørt om det tenker jeg?

Vi blogges da, toonje.blogg.no

 

En liten oppdatering til dere

Hei. jeg tar bare en liten oppdatering til dere ^^

Jeg skal sove hos min venninne i helgen og kommer kanskje ikke tilbake på bloggen før på Mandag men jeg kommer til å blogge litt når jeg kommer tilbake, det er helt sikkert.

Akkurat nå er jeg hjemme, er veldig trøtt og sliten siden jeg ikke får sove på nettene og ligger oppe hele natten så blir jeg jo jævlig sliten og trøtt og dette har jo pågått siden jeg ble kidnappet av barnevernet (Hege Braseth og Hege Michaelsen) så har all grunn for og skylde på dem. Jeg sover noen timer når jeg kommer hjem til familien igjen for da vet jeg at jeg kan slappe av.

Jeg skal spise middag og dusje før pappa kjører meg opp til venninnen min så jeg håper at jeg glemmer de tankene om at jeg er på Lindøy, nei okay det kan jeg bare glemme egentlig for det får jeg ikke til. Jeg har det i tankene mine hele tiden enten om jeg vil det eller ei og det er veldig kjedelig for jeg blir så sliten av alle tankene også og det sliter meg så jævlig ut.

Men ja hvertfall så var dette den lille oppdateringen jeg ville dele med dere og så får dere ha en god helg og kos dere masse så blogges vi, toonje.blogg.no
 

Relatert bilde
Savner og ha et godt humør…

Mobbing i Sauda

Det var i Sauda på Austrheim barneskole i 4 klasse, mobbingen begynte (skjult mobbing.)
Og jeg ville ikke gå på skolen, gruet meg hver dag til å gå på skolen. Jeg følte meg redd og likte meg ikke  der i det hele tatt. Jeg synes de voksne Lærer (Åshild Åbø Eeg)  rektor (Ingunn B. Svandal) helsesøster (Tone Rasmussen Birkeland) på Austrheim skole hadde noe skummelt i seg altså jeg følte meg presset når jeg var på møte med de, jeg følte jeg ikke kunne røre meg, de hadde en truende adferd jeg var redd og ville bare hjem. Seriøst det var virkelig skremmende men det ble mye mer skremmende når vi sendte klage på skolen men etter det så sendte rektor bekymringsmelding til barnevernet så fikk vi jo nok med dem å gjøre, Hege Michaelsen Barnevernsjef sendte sine to saksbehandlere Synne Fatnes Skorpe og Solveig Steinsland hjem til oss og sa jeg husker feil og ville jeg skulle huske skolen sin oppdiktede versjon.

Ingen av de har utdannelse som jobber i barnevernet i Sauda (barnevernsjef Hege Michaelsen, Synne Fatnes Skorpe og Solveig Steinsland) Skorpe og Steinsland fikk sparken etter en klage så derfor leier de inn en med utdannelse og det er konsulent Hege Braseth som driver for seg selv.

Det var en spesiell person som gjorde skolen til et hælvete for meg, men det var flere som var med på det. Skjønner absolutt ikke hva problemet hennes var? Hun manipulere vennskapsrelasjoner for eksempel og si noe når jeg ikke var der, sier noe som ikke er sant og satt meg i konstant dårlig lys. Hun ødelegger mye for meg og prøvde og ødelegge  vennskapet jeg hadde med folk og prøvde og ta bestevenninnene mine men hun fikk det ikke som hun ville da men hun ødela en del vennskap for meg.

Vi var faktisk venner på barneskolen når jeg flyttet til Sauda i 2011, da gikk jeg i 4 klasse. Men vi ble uvenner et par ganger. I 6 kl så skjønte jeg hva hun drev med, så da sluttet jeg og henge med henne og jeg sa det til både lærer (Åshild Åbø Eeg) Rektor (Ingunn B. Svandal) om at hun var kjip mot meg og behandlet meg som dritt. Men de ville ikke ta dette på alvor og snakket kanskje med henne 1 gang men hun fortsatte jo bare så hvis man tror at det hjelper å snakke til en mobber eller en som har behandlet deg dårlig betyr ikke det at den personen kommer til å slutte, man burde gjort mere.

Når jeg begynte på ungdomskolen så fortsatte hun selv når vi var uvenner og jeg vil aldri glemme det hun har gjort mot meg. Ja hun slapp unna med noe som det burde blitt gjort noe med men neida selvfølgelig ikke for i Sauda så heter det seg det at alle er så greier mot hverandre, man beskytter hverandre for og ikke få et dårlig rykte på seg.

Det skulle vært sånn at når folk blir mobbet på skolen, samma om det er skjult mobbing, erting, plaging eller at man blir behandlet dårlig enten av andre elever eller voksne, lærere så skal skolen lærerne være voksne nok til og gjøre noe med det.. Det er slettes ikke sånn at barn, unge skal grue seg til å gå på skolen for et eller annet som skjer.

Det er feil at Barnevernet kom inn i bilde hos oss for det var jo egentlig ikke meningen, det var jo på skolen det skjedde ting på og slettes ikke hjemme men likevel så kommer de hjem til hos med politi og skremmer livet av hos. Hvordan tror du det er for hos og få politi på døren uten og vite hvorfor i hælvete de tar med politi og hvorfor barnevernet og politiet står på døren i det hele tatt? De skal faen meg undersøkt skolen og ikke hjemme. Jeg er fly forbanna på akkurat dette for det er faen meg ikke rettferdig noe av det. At jeg må få straff for at Hege Braseth, Hege Michaelse, Ingunn B. svandal og Åshild Åbø Eeg som gjør feil og er så dumme i hode. Hvorfor må jeg ta den straffen når det er de som fortjener den og burde fått straff i stedet for meg. Jeg er bare så jævlig forbanna og det kommer ikke til å bli bedre så lenge dette pågår, så lenge barnevernet i Sauda, Hege Braseth og Hege Michaelsen  ødelegger meg. Jeg vil aldri stoppe og kjempe imot barnevernet enten om det er meg eller noen andre. Men jeg vet vertfall at de skal faen meg få kjenne hvordan det er og bli satt på plass.  De må faen meg dra seg langt vekk, kan gjerne dra til en annen planet også.

Kontakt meg gjerne hvis du har noe du lurer på 🙂
Vi blogges, toonje.blogg.no

Full av tanker og følelser

Har ikke fått blogget før nå fordi jeg har vært så opptatt med å dra til Stavanger hver morgen for og treffe familien min og venninnene mine så må jeg dra tilbake på kvelden, veldig kjipt men får ikke gjort noe med det selv om det presser veldig på for jeg har ikke lyst å være på lindøy. Jeg prøver og få skrive så mye jeg kan når jeg har tanker, følelser og frustrasjon jeg vil dele med dere. Det er ingen hemmelighet at jeg vil skrive blogg for det første så kan jeg høre om andre som kanskje er oppi en sånn situasjon og det er godt og få litt tanker, følelser og frustrasjon ut selv om det ikke hjelper så veldig mye så synes jeg bloggen har blitt en del av meg og jeg vil fortsette og skrive og ingen kan få ta det fra meg.

Føler da egentlig ikke at tiden går så fort men det er jo ikke noe man føler hver dag uansett  men det jeg mener er at jeg synes tiden går så jævlig sent akkurat nå eller det har jeg følt i de 3 månedene som har vært, siden jeg ble kidnappet av Sauda barnevern, Hege Braseth og Hege Michaelsen. Det er så slitsomt og oppleve vært sekund-min-timer, dager-måneder når jeg vet at jeg ikke kan få komme hjem sånn permanent. Det er bare så jævlig slitsomt og ligge oppe hele natten, for nettene er så lange og kjedelige og det er jævlig tungt. Jeg er jævlig trøtt om dagene for jeg får ikke sove på nettene jeg føler verden går rundt og rundt, at jeg lever i et mareritt og det gjør jeg jo også så jeg tenker helt riktig dessverre. Dette er et hælvetes mareritt som jeg ikke kommer meg ut av og vet du hvordan det føles? Det føles helt meningsløst å leve et liv med bare mennesker som vil gjøre livet ditt til et hælvete. (Hege Braseth og Hege Michaelsen) Jeg tror ikke verden har mer å tilby enn bare dritt, jeg tror jeg kommer til og leve med smerter hele livet og det høres jo ganske tungt ut men jeg vet ikke hvordan det vil bli i fremtiden, men jeg skal hvertfall ta de som har gjort livet mitt til et hælvete og skal ikke la en minste ting få slippe unna.

Jeg synes det er tungt å oppleve så mye på en gang og så fæle ting men hva kan jeg gjøre? Jeg sitter jo bare fast i et svart hull, prøver og bevege meg men får det ikke til, prøver igjen men nytter ikke. Jeg roper etter hjelp men alle bare går forbi og later som ingenting, jeg roper flere ganger etter hjelp men ingen som vil høre eller ta det på alvor, du tror jeg lyver men jeg gjør jo faktisk ikke det. Hvorfor i hælvete skulle jeg lyve om det? Tror du jeg er syk i hode eller, det er det bare Hege Braseth og Hege Michaelsen som er. Bare innse det jeg har rett om alt, om at barnevernet er et hælvetes rasshull og fucker opp familier der det passer de og tror de kan gjøre hva enn de vil bare fordi de har så jævlig mye makt men det er ikke sånn det skal være for hælvete da. Systemet er helt meningsløst, skjønner faen meg ingenting. Hvorfor skal barn, unge ha det vondt bare fordi noen makt syke folk tar over Sauda (Saudafolk blir styrte med trusler). Herregud hadde det vært opp til meg hadde jeg faen meg endret mange ting i det jævla barnevern systemet.

Noen ganger så tenker jeg det hadde vært bedre om jeg ikke levde for da slapp jeg å oppleve dette som pågår nå, men så tenker jeg også at jeg må jo kunne kjempe uten og la det knekke meg, og jeg vil kjempe for det jeg står for, for innerst inne så er jeg sterk og klarer dette og det sier jeg til meg selv også hele tiden.

Jeg er full av tanker, følelser, ønsker og spørsmål hver dag og det sliter jo veldig på men jeg får dessverre ikke gjort noe med det, det er jo ønsker og spørsmål som det ikke går an å finne svar på eller at ønsker går i oppfyllelse, men det skulle jeg virkelig ønske for da hadde jeg garantert ønsket meg å få komme hjem til familien og aldri bli plaga av barnevernet, Hege Braseth og Hege Michaelsen igjen og de der borte i Sauda, alle de som har gjort livet mitt til et skrekkelig helvete for meg, skal få sin straff og for at de ikke følger loven. Hvis det ønsket hadde gått i oppfyllelse hadde livet mitt vært så mye bedre. Som voksne folk burde de visst bedre enn dette synes jeg.

Vi blogges, toonje.blogg.no

Drittsekker

Hei.

Nå har jeg kommet til Lindøy, kom på Mandag og jeg hater det jævlig mye og vil bare hjem. Det er jo ikke jeg som har bedt om å få være på Lindøy, det er en tvang og vet du hvordan det føles å bli tvunget til noe du seriøst ikke har lyst til, Hege Braseth og Hege Michaelsen gjør det mot min vilje og det er slettes ikke rettferdig synes jeg. De har jo faen meg heller ikke hørt på en eneste ting jeg har sagt enten i nemnda eller når jeg ble mobbet på skolen. Sånn som ting er nå så er det helt forferdelig og det har jeg skrevet i noen innlegg så det vet dere sikkert, har jo vært sånn helt siden de jævlene, Hege Braseth og Hege Michaelsen tok meg. Jeg forventet at Lindøy skulle være sånn fordi jeg liker meg bare hjemme og det gjør vel de fleste tenker jeg.  Jeg kommer som sagt aldri til og tilpasse meg eller føle meg velkommen der for det gjør jeg bare ikke og jeg kommer aldri til og gjøre det heller for sånn som ting er nå så synes jeg ikke at det er rettferdig at jeg skal få straff for at det jævla barnevernet i Sauda ikke klarer noen ting. Hege Braseth og Hege Michaelsen er noen jævla drittsekker og de burde fått sparken spør du meg, Michaelsen har jo ikke utdannelse en gang.

Har ikke gått på skolen på snart 2 måneder og det synes jeg er vel litt dumt kanskje men jeg klarer absolutt ikke begynne på skolen igjen ikke nå som de har tatt meg selv om jeg får gå på den samme skolen så er det vanskelig å konsentrere seg og jeg sover veldig lite og har vondt i hode ganske ofte så jeg tenker veldig på det som skjer og det er jo ikke rart sånn som Hege Braseth og Hege Michaelsen har holdt på å fucka opp familien men vi holder sammen alltid for vi er en familie og de klarer ikke fucka opp denne familien for sammen er vi sterke ikke sant. Jeg skal aldri gi meg og fortsette og kjempe for det om det er jævla tungt og kjipt, jeg har det ikke bra uten familien min. Gå igjennom dagene er veldig tungt for det er lange dager og netter og jeg synes det er så feigt at jeg må oppleve dette hver eneste dag. At Barnevernet i sauda, Hege braseth og Hege Michaelsen skal ødelegge livet mitt og min familien, det er galt og helt ubeskrivelig hvordan de kan holde på. Hvorfor skal de absolutt ødelegge alt jeg har? Jeg hater det seriøst. Familien min, skolegangen min og selvtilliten min. Hvorfor kunne de ikke bare oppføre seg som voksne folk. Jeg mener siden de gjør så mye galt så  går det til helvete så kan de ikke være så mye voksene eller hva.

Er så jævlig lei av det som skjer og jeg holder jo på å gå i luften, er så jævlig lei av alt sammen hvordan de jævla satans barnevernet i Sauda kan holde på sånn i over lengre tid. Hege Braseth og Hege Michaelsen.

Jeg har lest så masse på nettet og folk som er sånn noenlunde i den samme situasjonen som meg. Det er jo helt grusomt og lese og jeg vil sånn hjelpe de som har det sånn for jeg vet hvordan det er selv å bli satt på pinebenken selv, så jeg vet hvor vondt det gjør.
Mitt største ønske er å komme hjem.

Vi blogges, toonje.blogg.no

 

Helge turen hjem er over

Heisann (:

Jeg har hatt en kjempe fine helg sammen med familien min og jeg/vi har storkost oss i lag. Vi har snakke masse sammen, sett på filmer og spilt masse spill i lag og det har vært så gøy og jeg har ikke hatt det så bra på snart 2 måneder så dette var en kjekke helg med familien min og jeg har endelig fått vært litt med venninner og det har også vært ganske kjekt.
 

Det var godt og få i meg noe ordentlig mat og vi spiste masse god mat, koste oss og bare hadde det kjekt egentlig. Nå er helgen snart slutt og jeg må dra til Lindøy og det gruer jeg meg til fordi det er urettferdig da barnevernet – Hege Braseth ikke ville høre hva jeg sa og nå er det forsent da de har ødelagt mye av mitt liv og min skolegang, jeg kan aldri få det tilbake. Må jeg bare ha det vondt da på grunn av noen BITCHER som Hege Braseth og Hege Michaelsen som har ødelagt livet mitt og min familie.

Hva har du gjort i helgen og har du kost deg?
Vi blogges, toonje.blogg.no

Hjem til helgen

Det blir en gledens dag i morgen for i morgen så skal jeg hjem til Stavanger og hjem til pappa og brødrene mine for helgen. Jeg skal fly fra gardermoen i Oslo og til Sola flyplass i Stavanger. De siste dagene har vært noe ekstremt kjedelige for jeg går og venter og venter på dagen i morgen. Jeg sitter bare på Vertshuset i Kafeen med mobilen og venter og venter på at dagen i morgen skal komme og jeg endelig kan få dra hjem. Jeg gleder meg kjempe masse til å endelig se pappa og brødrene mine igjen så gleder jeg meg også til å få sove i min  egen seng og få dusje hjemme for det er ganske så ubehagelig å dusje hos fremmede folk. Jeg gleder meg veldig til å spise frokost, middag og kvelds i mitt eget hjem og sammen med familien min. Jeg gleder meg så masse at jeg tror ikke jeg trenger å ramse opp alt men det jeg aller helst gleder meg til er å få treffe pappa og brødrene mine igjen. Jeg skal være hjemme fra Fredag til Mandag.

Fortell hva du skal i helga og hva du synes er det gøyeste med helg 🙂

Vi blogges, toonje.blogg.no

17.mai er en tung dag

Hei alle sammen. Nå er det jo 17.mai, gratulerer med dagen til de som får glede av det.

Jeg sitter på rommet helt alene og kjeder meg som jeg aldri har kjeda meg før og være her i veggli er tungt for jeg har ingen å gå til eller snakke med, men heldigvis så finnes det jo internett og telefon så jeg snakker med familien min der. Jeg kjenner på det at det gjør veldig vondt og det er tungt her uten familien min. For noen måneder tilbake trodde jeg dette skulle bli en bra 17. mai og da visste jeg ikke at Hege Braseth skulle kidnappe meg og ta meg med til en øde plass. Jeg trodde jeg skulle få feire 17.mai med familien min og venner men neida, jeg må være her og føle meg trygt ned av barnevernet i Sauda. Når jeg ser på bilder som folk legger ut og ser at de koser seg så føler jeg meg enda tristere og tenker hvorfor kan ikke jeg bare blunke med øya så poff så er jeg hjemme.

Jeg ønsker meg mange ting i livet men det er en spesiell ting jeg ønsker meg mest av alt på jord og det er at jeg fikk komme hjem til familien min og aldri bli plaga og trakassert av barnevernet igjen og at barnevernet i Sauda skal få stå for det de har gjort. De skal gi oss erstatninger lang vei, og sannheten vil komme frem og løgnene vil bli brent.

Jeg hadde liksom gledet meg veldig til å feire 17. mai i Stavanger igjen etter 5 år i Sauda kommune. Jeg hadde bare gledet meg til det og dratt ned på byen og sett på når folk gikk i tog og spist masse pølser, kaker, is og Cola men nå kan jeg ikke det for jeg føler ikke det blir det samme uten familien. Må jeg vente til neste år med å feire 17.mai med familien min.

Dette er en kjempe dum dag for meg men selv om jeg ikke har det bra så håper jeg dere der ute har en kjempe fine 17. mai og koser dere kjempe mye så gratulerer med dagen mine folk og dere der ute. Skriv gjerne i kommentarfeltet hva du skal gjøre i dag eller hva du har gjort på til nå, kl er ikke så mye men likevel. Kos dere.

Klem toonje.blogg.no

Bilderesultat for 17.mai

barne-ødelegger

Jeg har valgt og skrive om min historie og det jeg har opplevd på min blogg for jeg trenger at andre folk ser hvordan barnevernet egentlig er og vi trenger et system som virker normalt og kan ta ting på alvor og det er ikke barnevernet for de verner ikke barn, de ødelegger barn altså må de hete barne-ødelegger. De er ikke bare grusomme og helt jævlige og ha med å gjøre men de har også en skrue og to løse i de forbanna hodene deres. Akkurat nå så er det Sauda barnevern så lager alt oppstyret og de ødelegger veldig masse for meg og min familie. Kunne de ikke bare stilt opp og gjort jobben sin i stedet for å gripe feil side av saken. Det var skolen og mobbingen de skulle gjort noe med men nå er det for sent, nå er min skolegang ødelagt og det er Hege Braseth og Hege Michaelsen sin feil.

Barnevernet tar barn uten grunn, jah asså synes dere det er greit eller? Det synes ikke jeg hvertfall. Jeg vet selv hvordan det er å bli tatt uten grunn fra sin egen familie og det gjør utrolig vondt og det er ikke riktig av barnevernet og gjøre sånt. Vi må gjøre noe folkens, vi kan jo ikke sitter her og se på at barnevernet gjør så stor skade på så mange områder. systemet fungerer ikke, folk må  jo snart skjønne det. Jeg er lei av at barnevernet i Sauda oppfører seg som noen guder/drittsekker og det må jo ta slutt. Sauda kommune er akkurat som et eget land i Norge, de følger jo ikke lover eller regler og lager sine egne lover og regler.

toonje.blogg.no

Barnevernet

Nå har jeg bestemt meg og jeg skal til Lindøy en liten øy rett utenfor Stavanger. Det er vel mye bedre å være nærmere Stavanger og ha kontakt med venner og sånt. Men seriøst jeg synes virkelig at bv i Sauda kunne finne noe i Stavanger eller nærmere fra starten av sånn at jeg kunne vært i det samme miljøet og ha kontakt med mine venner men i stedet så plasserer de meg langt uti ødemarka. Hva faen feiler det de? Og forresten jeg vil si at de kidnappet meg for altså det er jo ingen som har hørt min mening i denne saken og de gjør det mot min vilje og det synes jeg ikke er riktig. Det er dumt hvordan bv kan behandle barn på den måten, ødelegge og tråkke ned på en person, det er bare Hege Braseth og Hege michaelsen som klarer det.  

Men selv om jeg drar til Lindøy i neste uke så betyr ikke det at jeg vil være der eller noe sånt, det betyr bare at jeg vil være nærmere familie og venner og være i det samme miljøet.Jeg kommer ikke til å trives der heller men da er jeg hvertfall nærmere familie og venner og jeg kan bare ta båten over til Byen. Jeg kommer ikke til å trives der fordi den eneste plassen jeg trives og vil trives er hjemme oss pappa og brødrene mine så det er sagt.
 

Jeg vil ikke at noen skal si hva jeg skal tenke eller gjøre da det hele startet med mobbing i skolen der bv ikke klarte å stoppe mobbingen da de sier det ikke finnes mobbing i Sauda kommune.

Jeg lurer på om bv hadde synes det var like kjekt om jeg kom å tråkka ned på familien deres, trakasserer de, kom med trusler, falske bekymringsmeldinger og mobba de for utseende. Tror ikke de hadde synes det var så kjekt da, men å gjøre det på andre familier det synes de er gøy og morsomt. Hva er det som får et menneske til å gjøre så mye skade og fryktelighet i andres liv? Men det er vel ikke lett for dem å skjønne, de som fucke opp familier hele tiden uten grunn. Bv har så sinnsykt med makt så hvis det er noen familier som faktisk sliter litt hjemme så ikke henvend dere til bv for de vil bare gjøre mere skade. Hvis du tror at bv er så bra så hvorfor får de så masse kritikk da?

toonje.blogg.no

politikken i Sauda kommune

Bv er desperate etter å ødelegge livet mitt, vet du hva det er helt greit. De kan ødelegge livet mitt så mye de vil, knuse meg i mange forskjellige deler til jeg gråter i et hav av tårer men de kan ikke ødelegge det jeg har inni meg for det er sterkt nok til at jeg klarer å kjempe for det jeg står for. Vær dag så føler jeg meg knust og ødelagt av det forbanna barnevernet i Sauda,  jeg vil bare fucke opp alt jeg har men så vet jeg det at jeg skal klare dette, jeg skal klare å kjempe sammen med noen som betyr uendelig mye for meg. Jeg skal absolutt ta denne kampen med storm sammen med de som vil kjempe med meg. Jeg har vært gjennom så mye men fortsatt så står jeg her i dag og da skal jeg vertfall ikke gi meg, hvis jeg har klart å stå på beina helt til nå så klarer jeg å fortsette og fortsette.

Det jeg opplever i min barndom nå blir jo videreført i voksenlivet det var ikke tanken men det får jeg ikke gjort noe med dessverre. Jeg vil alltid huske dette som en fæl tid og barnevernet (Hege Michaelsen og Hege Braseth) det kan bare dra seg til hælvete for godt.

Systemet i barnevernet fungerer bare ikke,  Dette systemet er med på å skape vonde, triste, skamfulle og vanskelige liv. Ser kommunen hva det fører fram til med den politikken de fører med mobbefri kommune ser de konsekvensene av det. Feil som kan få livslange konsekvenser, kanskje i generasjoner. Og hvordan et system kan ødelegge liv og gir ingen håp. Det er selvfølgelig  vanskelig å forstå at et system som er ment på og beskytte barn kan ha disse konsekvensene og oppleves så kaldt og grusomt. Barnevernet vil ikke se etter det positive. Det finnes ikke. Og politikerne er bevisstløse mens pengene renner ut av kommunebudsjettet til barnevernet sine lommer.

Barnevernet Sauda (Hege Michaelsen og Hege Braseth) Har sin egen plan om hvordan ting skal være. De følger ikke barnevernloven som skal være til barns beste.Eksempel: Plassere barn i samme miljø/ stoppe mobbing på skoler/ men er flinke til å skremme med trusler og politi. Da to fra samme barnevern måtte slutte ble Hege Michaelsen rasende sint og tok en fryktelig hevn over familien.

Ha en god helg ❤
toonje.blogg.no

Lindøy

God morgen.

Jeg har vært her i beredskapshjemmet i en måned og det er dritt her, jeg hater det virkelig. Som jeg har sagt så vil jeg hjem til Stavanger der jeg har venner og der jeg kan gjøre litt mer enn det man kan i veggli. Jeg mistrives mer og mer for vær dag som kommer og jeg vil ikke ha det sånn, jeg vil ikke ha det vondt hver dag og tenke at jeg ikke kan snakke direkte med familie eller venner. Det er veldig kjipt.

Fikk vite idag at Hege braseth og Hege michaelsen vil plassere meg på Lindøy i Stavanger.
Det er en liten øy utenfor Stavanger område som har dårlig rykte og en skremmende forhistorie, her er et eksempel på noe som står om Lindøy:

http://www.barnasrett.no/samlemappe/lindoy.htm

Jeg vil ikke bo sammen med noen som har rusproblem og atferdsproblemer da det virker mer ut som denne øya er et fengsel. Da jeg ikke har rusproblemer eller atferdsproblemer men kan få det i et sånt miljø.

Toonje.blogg.no

Besøksdag

Heisann, hatt en bra dag?

Jeg hadde hvertfall en bra dag igår da jeg var med familien min, bedre enn de andre dager hvertfall. Jeg savner dem så mye og endelig fikk jeg en klem og det var jo så kjekt å se dem igjen. Men det som var litt dumt var at han perulv i beredskapshjemmet han fulgte etter eller kjørte fram og tilbake hele tiden og det var sykt irriterende. Følte meg ganske så overvåka og det så nemnda sa var jo at de ikke fikk lov til å følge med på oss. Det er ganske ubehagelig og føle at du blir forfulgt av en fremmed mann. Akkurat som om han perulv går etter mindreårige, ja altså han følger jo med på meg hele tiden. Kjører fram og tilbake hele tiden, det er litt skummelt vet liksom aldri ka de tullingene der kan finne på.  

Vi fikk 8 timer samvær så jeg var sammen med dem fra 10 til 18 og vi spilte ball, spilte kortspill, gikk tur og spiste både  frokost og middag og det var veldig hyggelig. Jeg ønsker så gjerne å komme hjem igjen. Vite at når jeg står opp så kan jeg bare gå på kjøkkenet å ta meg noe mat og spise med familien min uten å være redd. Og at jeg alltid kan ha mulighet til å snakke med pappa eller brødrene mine når som helst og om hva som helst. Det er deilig å snakke med noen vertfall noen som jeg stoler 110 % på å det er familien min. Jeg har jo gode venninner også som jeg stoler på, og det er deilig å snakke med noen sånn at man kommer på andre tanker å litt sånn men det er jo ikke alltid like enkelt.

Jeg sier bare fuck barnevernet i Sauda kommune for alt det de har påført og gjort mot oss. De er noen idioter/rasshuller. Litt må det gå an å banne sånn så de pøblene holder på å ødelegger familier. Jeg er bare så sykt forbanna. Hva har jeg gjort for å fortjene en sånn jævlig staff? Jeg vil HJEM til Stavanger, familien min og venninnene mine. Det er der jeg hører hjemme og jeg trenger å være i det samme miljøet også. Det er så merkelig at det fucka barnevernet i Sauda flytter meg helt ute i ødemarka til en plass som heter veggli. Det er jo ingenting her jo eller det er en coop butikk, bensinstasjon og cafe. Wow så mye blir nesten overrasket O.o Jeg synes denne plassen er dritt. Jeg kjeder meg vær dag så kommer og dagene blir lange og kjedelige. Helt grusomt, dag inn og dag ut.

Jeg er så sliten og trøtt av alt sammen, kan ikke noen få det til å slutte uten at jeg/vi må kjempe helt til vi går i graven. Jeg er lei av å kjempe men jeg vil aldri gi meg for familien min er så viktig for meg. Men hvis jeg/vi slapp å ta opp denne kampen så kunne vi ha prioritert mange andre ting. Jeg kunne for for eksempel tenkt litt mer på skolen og hva jeg vil gjøre med livet mitt fram igjøna men det er så vanskelig å tenke på skole og sånt når det fucka barnevernet er i bilde.  Noen ganger så gråter jeg og noen ganger så eksploderer jeg men det er ikke så mye å gjøre annet enn å kjempe for det jeg står for. Noen ganger så skulle jeg ønske at jeg bare forsvant og slapp alle de tankene og at jeg slapp å leve et helvetes liv. Jeg skal fortsette å ta denne kampen med storm og jeg vet det er noen som er med meg og vil vær med i kampen mot barnevernet.

Jeg har prøvd å sendt brev til både likestillingsministeren noe som en av dere tipset meg om og sendt brev til aviser og sånt. Jeg fikk et brev her om dagen som var fra likestillingsministeren men jeg får bare stander svar tilbake om sånn generelle lover som gjelder og Jeg vet det fra før av. stander brev sender de til alle, for de går jo ikke inn i enkeltsaker. Men jeg skal ikke gi meg ennå. Jeg skal fortsette og kjempe, det er slitsomt og tungt men jeg skal klare det.

toonje.blogg.no
 

Mobbe kommune

Hei og god formiddag.

I Dag så kjører pappa og brødrene mine for å besøke meg i veggli, det tar 8 timer med bil så de er ikke framme før midt på natten. Jeg får ikke se dem før i morgen da det er Lørdag og jeg får bare være med dem 8 timer, det er litt lite men bedre enn ingenting da. Jeg gleder meg veldig til å se dem igjen fordi jeg har savna dem kjempe mye da jeg ikke er vandt til å være så lenge borte fra familien. Jeg kommer til å gi en stor klem og kanskje gråte litt også siden jeg savner dem sånn. Jeg hater å være borte fra familien, det får meg til å føle meg dårlig. Men hvis det derimot hadde vært overnatting oss en venninne så hadde jeg taklet det altså det er bare det at når det skjer sånne ting så dette så får jeg vondt i hele kroppen fordi jeg opplever dette som urettferdig og en vond opplevelse. Spesielt når det er så langt uti ødemarka, ingen kontakt med venninner men bare på telefonen og pc det holder ikke. Jeg trenger å være i det samme miljøet.

Jeg synes det er utrolig dårlig og rett og slett ikke rettferdig av barnevernet i Sauda og sette meg i en sånn situasjon da alt skyldes mobbing på Austrheim skole i Sauda som de ikke klarte å takle på en fornuftig måte. Det er en synd og skam for Sauda kommune å ha et så dårlig barnevern.

Du får ha en fin helg ❤
Tonje.blogg.no

Saueoppdrett eller beredskapshjem

I Dag så kom hun beredskaps personen opp på rommet, jeg kaller dem bare for stankelbein og per ulv det er best sånn men uansett hun kom opp og bar en saccosekk inn på rommet og noen klær så forventer hun at jeg skal si takk altså sånne ting burde de satt inn før jeg kom. Jeg liker helst å kjøpe klærne mine selv, jeg trenger ikke masse fremmede folk som kjøper det for meg og det er ubehagelig. Hvis det tar en måned i mellom vær ting så tar det vel noen år før rommet er noenlunde møblert. I og med at jeg hadde fult møblert hjemme på mitt eget rom, der var det både skrivepult, sminkebord, bøker, tv og alt som jeg trengte. Jeg takker absolutt ikke for en saccosekk eller noen klær eller andre ting når jeg ikke vil bo her en gang.

Å komme med sånne ting 1 måned senere er ikke riktig, de skulle kommet med det før jeg flyttet inn. Rommet var helt strippet  for ting når jeg kom og det er det ennå. Jeg lurer på om de faktisk har utdannelse som beredskapshjem, haha tror ikke det nei. Tror ikke de kan med barn og unge i det hele tatt, ser ikke sånn ut hvertfall.

Jeg blir bare så jævlig sur nå de forventer virkelig at jeg skal si takk når de selv er frekke som bare det. Og jeg takker ikke for noen ting når jeg selv ikke vil dette her, jeg vil ikke bo her.  De kommer sikkert til å lese dette, det er det ikke noe tvil om så kommer de nok til å ta det opp med meg.. herregud det er bare så sinnsykt teit, de vil ikke at sannheten skal komme frem vettu.

Hva er forskjellen på et forsterket beredskapshjem (den ene har høyskoleutdanning)  der jeg er nå, og et vanlig beredskapshjem? der jeg bor nå har den ene høyskoleutdanning. Hege braseth mener en med høyskoleutdanning er bedre til å oppdra ungdommer enn noen andre. Men denne plassen er nok mere ment til saueoppdrett enn beredskapshjem da de har mere kunnskap om sau enn folk.
Ikke misforstå meg men jeg er ingen sau.

Toonje.blogg.no

Hvordan jeg føler meg i dag

I Dag så føler jeg meg helt elendig sånn som de andre dagene, lengter hjem hele tiden. Utrolig kjipt å være her i veggli for det første så er ikke familien min her, for det andre har jeg ingen og vær med og for det tredje er det ingenting å finne på her på grunn av at det er så liten plass. Jeg vil helst vær i det samme miljøet som jeg alltid har vært i. Jeg vil bo i Stavanger og der er det vertfall mange muligheter og ting du kan finne på. Jeg føler meg ganske så nedstemt og ned slått inni meg når jeg må være i det jævla beredskapshjemmet. Jeg har ofte noe så sykt vondt i hode på grunn av alle de tankene som kommer og det føles jo ut som jeg skal eksplodere sånn helt seriøst.

Jeg liker ikke å sove i et fremmed hus med fremmede folk jeg føler meg utrygg. Det er ikke noe gøy. Jeg liker best å sove i min egen seng for da føler jeg meg mye mer komfortabel og trygg. Og når jeg er hjemme så får jeg alt jeg trenger av sånn nødvendige ting og det er deilig å tenke på men når jeg er her i det jævla beredskapshjemmet så får jeg ikke alt jeg trenger og det synes jeg er dumt og veldig ubehagelig.

Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv før barnevernet i Sauda dukket opp, det er det største og verste marerittet du kan få når du får barnevernet på deg. Jeg skal si deg det at det er en helt grusom opplevelse for det første så ødelegger de familier for det andre så trakasserer de noe så grusomt, for det tredje så er de helt fucka i hode, for det fjerde så mishandler de barn og for det femte så hører de ikke en dritt på hva jeg sier og det er mye mer, men det hadde tatt et helt år hvis jeg skulle ramse opp alt så da ramse jeg bare opp de verste tingene.

Det er barnevernet i Sauda sin skyld alt sammen Hege braseth og Hege michalsen. Når jeg får sjansen en gang så vil jeg saksøke dem for all faen skap de har påført meg. Det er akkurat som hvis du spenner meg i beinet, og sender noen for og undersøke for og spør hvor vondt det gjør fra 1 til 10 og gjør det ikke vondt nok så kommer de tilbake og påfører deg mer smerte.

Toonje.blogg.no

Første 17. mai uten familien

I Dag så spurte pappa meg om det var mye trafikk på vei ned til sentrum men den eneste trafikken jeg kan se er plageånden som forfølger meg hele tiden med bil og det skaper mye trafikk. Den 19. august skal vi i retten og da skal vi vinne og jeg kan reise hjem. Jeg er så sinnsykt trøtt og sliten men det er jo ikke noe nytt da.

Jeg lurer på hvordan hele mai måneden kommer til å bli uten familien min vertfall på 17. mai og jeg hadde gleda meg så mye til å feire 17. mai med familien og i Stavanger igjen. Jeg husker hvertfall for noen år siden da vi bodde på hundvåg i Stavanger at meg og broren min gikk i korps å spilte på trombone og det var så kjekt hvertfall på den tiden, vi gikk i sånn 17. mai tog rundt hele hundvåg og jeg kan faktisk huske at det var ganske slitsomt å gå så lenge i tog men det var kjekt. Og det var så koselig og være med både familie og venner på 17. mai men nå får jeg jo ikke den opplevelsen igjen, ikke dette året 😦

Det blir jo så trist, merkelig og rart og ikke feire 17. mai  med familie og venner hvis du skjønner..  Jeg er så bare så irritert over at jeg ikke kan ting som jeg gjorde før og jeg er bare så jævlig lei av alt, jeg kan jo ikke være med venninnene mine og jeg vil jo det.. gå på byen med venninner sånn som jeg pleier, det blir den verste mai måneden i mitt liv.

Hva er det du savner mest?
    
Toonje.blogg.no

Kan man kalle det for et beredskapshjem?

Jeg har bodd her i beredskapshjemmet i tre uker og to dager og først nå fikk jeg jenteting blant annet en hårbørste-deodorant men det var i det seneste laget da jeg måtte skaffe det tidligere da dette er viktige ting for rensligheten. Fikk også 100 kr i uke penger, det var ikke så mye da alt er meget dyrt i dag men det er mer enn ingenting bare bussen til sentrum koster 20 kroner en vei. Sliter fremdeles med å ha ferdig vaska klær og håndklær til enhver tid. De slår av nettet kl 11 både i ukedager og i helger og det er jo dumt å skru av nettet når det er helg så får ikke vært på nett. Noen ganger når jeg sitter på det rommet så hører jeg noen hissige høylytte kranglinger og jeg føler meg litt redd og tenker på hva de kan gjøre mot meg da han følger etter meg vær dag.

Det er tydelig at de har lest bloggen, det er den eneste måten å kommunisere på her i veggli og til barnevernet.

De flirer av meg samme hva jeg sier så ser jeg bare et hånlig flir tilbake (er det mobbing)

Ingenting er viktigere for meg enn å få komme hjem igjen, få komme til stavanger og venninner, jeg skal kjempe og kjempe helt til jeg har fått det jeg vil ha og det gjør det lettere når jeg vet det er noen som kjemper med meg ❤

Er så lei av alt

Skriver dette i sinne og tårer som bare kommer, jeg klarer absolutt ikke kontrollere det. Jeg er så trist og jeg lurer egentlig på om jeg noen gang kommer til å slutte å gråte for jeg vil jo alltid huske dette som noe jævligt og en jævlig grusom ting både det så skjedde i Sauda og det som skjer nå. Jeg klarer ikke spise og jeg går med vondt i hode hver dag og jeg får ikke til å sove, jeg er så sliten. Jeg vet ikke hvordan jeg skal takle det.. Vær dag så må jeg jo stå opp i et fremmed hus med noen som jeg ikke kjenner eller har noen som helst tillit til og ikke vil jeg ha det heller. Det er ikke jeg som har valgt å bo der, jeg vil jo bo hjemme med familien min å ha mulighet til å være med mine venninner. Jeg er så utrolig skuffet over alt sammen. Jeg er bare så jævlig lei av alt. Altså jeg forstår ikke at folk er såpass villige til å ødelegge noens liv og det er barnevernet i Sauda sin skyld, fy faen jeg skal gjøre alt jeg kan for å få tilbake livet mitt og gjøre alt for at barnevernet i sauda skal få sin straff.. Hege braseth og Hege Michalsen står bak alt sammen.

De har ikke lagt til rette til noenting.. Det er ikke sånn nødvendige ting jenter på min alder trenger å ha og jeg får ikke klær vasket i tide. De spør meg ikke om jeg skal ha ukepenger en gang. Jeg blir forfulgt hele tiden når jeg går ut og det er en stor plage, jeg får jo ikke være i fred noen plass. De er ikke noe hyggelige folk synes jeg. Jeg mistrives noe jævligt her, de i barnevernet mishandler meg jo med fullmakt.

Toonje.blogg.no

Får ikke sove

Heisann!

Får ikke sove og kl er midt på natten, jeg har så grusomt mange tanker inni meg og det skjer hver dag hele dagen men noen ganger er det verre enn andre og jeg går med vondt i hode hver dag og jeg er så sliten av alt, alt sammen. Jeg orker ikke mer OK, men det drite jo barnevernet i Sauda i fordi de tenker jo bare på hvor fælt og grusomt jeg skal ha det. Jeg savner pappa, brødrene mine og venninnene mine og Stavanger noe jævligt og jeg vil hjem nååå. Jeg orker ikke stå opp vær dag og føle at jeg ikke er hjemme oss familien min og at jeg ikke kan spise frokost med dem for jeg pleier jo alltid det. Hva er galt med de folka? Har en skrue løs,  ja det vet jo alle. Hege braseth og Hege Michalsen som jobber i barnevernet i Sauda er noen falske drittkjæringer, lyver hele tiden og tror at alt de gjør er så mye bedre enn det andre gjør. De skal ha det til at de er best i alt og at de er så mye bedre enn alle andre men de er jo langt ifra det. Hele barnevernet i Sauda/Hege barseth og hege Michalsen er maktsyke folk og har jo ingen peiling på barn så hvorfor de jobber i barnevernet det må jo gudane vetta. I dag så følte jeg meg truet og Hege barseth og Hege Michalsen er noen overgripere, de drev og forfulgte meg hit og dit i sentrum i dag og jeg følte meg helt maktesløs og jeg klarer ikke være der alene. Vær så snill da jeg må jo ha noen ved min side så kan støtte meg. Jeg har folk på telefonen som støtter meg da og det er jo kjempeflott men jeg trenger noe mer enn det, jeg trenger en som kan vær der liksom. Jeg er er så lei av alle løgnene og at barnevernet skal trakassere oss hele tiden og jeg er så jævlig lei av det og nå er det nok. Kan ikke noen for all del bare kaste barnevernet til hælvete.

Jeg har så sykt vondt i hode og føles ut som jeg skal eksploderer og jeg har prøvd å hvile meg litt men jeg får ikke noe til fordi alt er så dritt hele tiden og jeg vil jo ikke være her en gang og bli tvunget til noe du ikke vil eller har lyst til er noe så jævlig kjipt og jeg sier min mening hele tiden men for barnevernet så gå det inn og ut det andre øre og de er bare så jævlig fucka i hode må jeg bare si.

Jeg skriver nå for og få litt ting ut og det er fint å kunne dele det med dere og hvertfall noen som virkelig vil høre på, takk skal du ha ❤

De tok vekk internett forbindelsen

Når livet står imot meg og jeg føler at ingenting nytter og det er helt umulig å gjøre noe. Når du bare har lyst å legge deg ned og sove, sove til alt er over men hva skal du gjøre hvis det ikke går, hva andre muligheter har man i verden når det er ingen som gidder å høre. Jeg er bare 14 år og føler ikke jeg får sagt mitt og hvis noen i det hele tatt hadde gadda å høre på meg så hadde jeg jo ikke vært her i det hele tatt. Og jeg har jo ikke min egen advokat før jeg blir 15 år men det er jo ikke så lenge til men jeg sitter her likevel da.

Jeg gråter men jeg vil ikke og jeg prøver å knipe øya igjen men det går ikke hva faen feiler det meg. Jeg fortjener ikke dette, jeg fortjener ikke og oppleve et slikt helvete, jeg vil hjem, hjem, hjem, hjem og bare hjem. Jeg føler at jeg er i et stort stort svart hull med ingen utveier. Hva vil barnevernet for faen, vil de ta livet av meg? Jeg prøver å roe meg men ingenting hjelper enn å komme hjem til familien min igjen. Men selv hvor hardt jeg prøver å ikke gråte, ikke tenke på det og osv.. går det ikke og selv når jeg har noen og snakke med så går det ikke fordi jeg savner dem så veldig. Problemet er at det føler ut som at jeg er inne i et helvete som jeg ikke slippe ut fra, det lager en del problemer for meg på mange måter.

De som jeg er hos skrur ikke på nettet så jeg får ikke vært på nett hvis jeg ikke bruke mobilen min og det er ufattelig dårlig gjort. De stenge meg ute og er frekke i munnen og forfølger meg hit og dit, er de så dumme at de tror at jeg ikke vet at de følger etter meg og det er så jævlig dritt å ha noen hengende over ryggen på meg hele tiden.Så hvordan tror de at jeg skal få tillit til dem egentlig når de behandler meg som dritt.

Er så jævlig lei av å ha barnevernet i Sauda hengene over familien, det ødelegger alt konstant. Men en dag så er det meg som står i lyse og skal gjøre meg klar for å saksøke dem så får vi se om de synes det er like kjekt å henge sånn over nakken på oss. Jeg gleder meg til den dagen skal komme og jeg skal gjøre alt i min makt for at de skal ligge så langt ned på bunn at de angrer på alt de har gjort og aldri vil plage oss igjen.

Jeg vet det er mange der ute som har det sånn som meg og omvendt også og jeg synes det er så jævlig feigt og grusomt og jeg vil bare si til dem stå på og ikke gi opp.

Toonje.blogg.no
Gråte.png

Hælvete

Først så vil jeg bare si beklager for at teksten ble så stor i det forrige innlegget.
Idag er det Mandag og dette er enda en drittdag som vil vare helt til jeg kommer hjem igjen. Jeg savner Stavanger sykt mye, familien og venninnene mine så jævligt. Jeg vil ikke gråte mer men jeg gjør det likevel,  jeg vil ikke være på dette dritt stede men hva skal jeg gjøre da, jeg vil ikke være det barnet som gir stjerne i boka til barnevernet i Sauda for godt utført arbeid da dette arbeidet er basert på løgn og usannheter. Dette suger så jævligt. Dette er et helvete som kanskje aldri vil bli bra igjen. Det er lange og kjedelige dager uten familie og venner og jeg orker ikke dette. Det tar liv av meg men jeg vil veldig gjerne klare det, være sterk fram igjønå og vær modig for det tror jeg at jeg klarer selv om det ikke er like enkelt alltid men jeg må huske at det er folk som er med meg og vil støtte meg uansett hva jeg gjør. Jeg har heller ikke reine klær når jeg skal dusje på grunn av at de ikke blir vasket i tide.

Jeg går for tiden ikke på skole nå som jeg er her i veggli, buskerud fordi jeg ikke føler meg trygg og jeg er redd. Jeg klarer ikke konsentrere meg eller vær rolig fordi jeg har så mange tanker i hode med alt dette med barnevernet så skjer, det blir rett og slett for mye for meg. Jeg vil bare konsentrere meg om og få komme hjem til min egen familie og mine venninner for det er i Stavanger jeg hører til og vil bo. Jeg kommer ikke til å gi meg, jeg skal stå på mitt og det vil jeg stå på for alltid. Jeg føler at det blir dumt å miste så mye læring men det skal barnevernet i Sauda få stå til ansvar for det de har gjort. Barnevernet i Sauda er faen meg som djevelen og det vil de vel alltid være sånn som de holder på, kommer aldri til å forandre seg. Jeg synes det er så jævligt uretferdig det barnevernet i Sauda gjør mot meg, mot min familie. De er faen meg ikke gode i hode og det har jeg jo visst lenge men uansett, er de født i går eller. Burde fått seg en plass på et psykiatrisk sykehus.

Jeg vil vise at det hjelper å kjempe, kjempe imot alt det du står for. Ikke gi deg selv om det er tungt og mye arbeid så er du allerede kommet langt på veien og du klarer å komme lenger, det vet jeg. Selv om noen der ute ikke er enig med deg så ikke gi deg for det er noen der ute som har det sånn som deg og kanskje dere kan kjempe ilag. Vi skal klare å stoppe barnevernet i å gjøre så mye skade og ødelegge familier. Barnevernet er noen jævla egoister som bare tenker på seg selv og det er all grunn til å hate dem. Hva gir barnevernet av vern egentlig, ingenting.

Hvis du har barnevernet i bilde oss din familie uten noe grunn eller det er noe annet grusomt så skjer så skriv det gjerne i kommentarfeltet.

Toonje.blogg.no

Verre enn fengsel

Sånn ser rommet ut i beredskapshjemmet, rommet er helt strippet for inventar (ingen bilder, møbler eller noe. Skulle gjerne hatt skrivepult med stol og en sofa og sitte i pluss tv for og ha andre muligheter enn bare sengen og sitte i. De prøver å tvinge meg til å like meg her men har ikke lagt til rette for noenting, selv på badet er det helt tomt for sånne ting som er en selvfølge for jenter i min alder har. Det lå søppel i nattbordskuffa når jeg kom, blant annet snopepapir og plastposer og smuler i skuffa og brusflaske under sengen.

20170421_165207.jpg20170421_165238.jpg
Idag kom jeg til låst dør for andre gang og de vet godt hvor jeg er fordi de forfølger meg med bilen hele tiden, han sauebonden sier at jeg ikke trenger nøkkel og skylder alt på alle andre enn seg selv, jeg er jo snart 15 år og klarer å låse opp en dør uten å ødelegge noe. Jeg føler at jeg er i et svært digert svart hull av å være her i det jævla beredskapshjemmet. Jeg vil hjem og dessverre så ble ikke det ønske mitt oppfylt at jeg sto opp i min egen seng, spiste frokost med familien min og gikk på skolen og komme hjem igjen og vær med venner. Jeg hater livet mitt sånn som det er nå og jeg vil alltid hate det så lenge BV i Sauda er inne i bilde og det vil alltid være en del av meg som er ødelagt på grunn av BV i Sauda så skyld på BV i Sauda for å ha ødelagt jævlig masse og ikke bare i min familie men andres også.
20170421_165108.jpg20170421_164908.jpg
Savner mitt eget rom dritt mye fy faen så masse jeg savner det både kjøkkenet, stua og bade fordi jeg savner når vi spiste middag sammen og lagde mat og tullet og jeg savner når vi satt i sofaen sammen så på en film, snakket og hadde det kjekt, savner familien min kjempe mye. Savner badet fordi det var så koselig og som passe varmt og godt. De spør heller ikke om jeg skal ha litt uke penger når jeg går til sentrum.
De bildene var bare for og vise hvordan jeg hadde det på rommet.

Ha en strålende fin helg ❤
Toonje.blogg.no

 

Eksplodere

Jeg eksplodere snart, klarer ikke holde ut i dette jævla fucka beredskapshjemmet. Jeg vil hjem til familien min i Stavanger, jeg er både trygg og kan være meg selv og føle meg mye bedre når jeg er hjemme oss familien min. Jeg vil ikke gå på skole i veggli, det e jo ikke jeg som vil bo her. Barnevernet i sauda tvinger meg på falsk grunnlag. Jeg trives ikke her i det hele tatt og den eneste plassen jeg trives er hjemme oss meg selv. Jeg er snart 15 år og da er det rart ingen vil høre på meg, den eneste som bryr seg og lytter er familien min.  I dag så spaserte jeg hjem fra sentrum og da så jeg mannen i beredskapshjemmet og han så meg og jeg kom til huset med en låst dør i 1 og en halv time sto jeg ute og frøs og var kald.

 

Jeg håper når jeg står opp i morgen så kommer jeg til å ligge i min egen seng, spise frokost med familien og komme hjem fra skolen og vær med venner og ha det gøy for en gang skyld.

Mvh Toonje.blogg.no

Akuttplassering (kidnapping)

Det jeg skal fortelle nå er noe helt ekstremt jævligt, opplever det som jeg ble kidnappet for første gang. Jeg gikk i 8 klasse og var bare 13 år da. Jeg våknet som om det var en helt vanlig dag og spise frokost med brødrene mine. Gikk på skolen og jeg kan huske at vi hadde matte i første time og så husker jeg at Læreren min kom inn i timen og plukket oss ut altså meg og broren min, vi går i samme klasse. Hun sa ta på sko og jakke og jeg skjønte liksom ingenting men jeg gjorde det da så sa hun rektor venter i bilen. Jeg hadde mine mistanker når jeg satt i bilen, hun sa at vi skulle på helsestasjonen. Jeg ble tom inni meg og fikk vondt i magen det er fordi jeg er redd for barnevernet på en måte men på en annen måte så er jeg ikke redd for å stå imot alle de beskyldningene og truslene de kommer med, det er helt jævligt og ikke nok med det. De er grusomme og har en helt enorm med makt. Jeg er ikke redd for og slåss med de som har gjort meg vondt og jeg skal si deg det at hevnen er søt. Når meg og broren min hadde kommet til helsestasjonen så sto det noen folk der som jeg lett kunne kjenne igjen, de hadde jo vært på døren med politi flere ganger og det er trakassering det de gjør og hvis de tror at det er kult å holde på sånn så de gjør så får de bare vente og se om det blir så kult når jeg saksøke dem om 3 år. Læreren og rektor kjørte med en gang etter de hadde satt oss av med helsestasjonen med alle de sprø folka. Jeg trakk meg litt unna for og ringe til pappa fordi jeg ville ringe og spør hva som skjer,  jeg ringte mange ganger men han tok aldri telefonen og det var jo selvfølgelig en forklaring på det men det viste jo ikke jeg men jeg hadde mine små mistanker men jeg visste ikke hva som skjedde for det. Prøvde å få tak i pappa flere ganger men gikk bare til mobilsvarer da fikk jeg panikk og gråt, en fra helsestasjonen kom bort til meg i mellom to biler og hun sa til meg, jeg tror pappa er litt opptatt med et sånt søt falskt fjes. Hun ville ikke helt fortelle hva som skjer før jeg satt meg inn i bilen ikke en gang da ville de fortelle hva som skjer. De lyver hele tiden, er stygge i munnen og er jævlig falske og tror at det er til barns beste. Hva faen? Både meg og tvillingbroren min satt i samme bil mens han andre broren min satt i en annen bil på vei til Stavanger. Jeg visste fortsatt ikke hva som hadde skjedd, jeg gråt hele bilturen og hadde sykt vondt i hode. Jeg prøvde å ringe til pappa flere ganger i bilen men kom fortsatt til mobilsvar og jeg gråt mer og mer. Jeg var helt i panikk og visste absolutt ikke hva jeg skulle gjøre. Når vi kom til båten så spurte hun som kjørte bilen om vi ikke skulle ta oss litt luft som om hun var snill liten jente. Alle sa ja jeg satt bare inne i bilen men da skulle visst hun fra helsestasjonen og sitte i bilen med meg som om jeg var 4 år liksom. Jeg gikk ut av bilen og hun følte etter selvfølgelig så gikk jeg bare opp på dekk med broren min, jeg skulle snakke med han men fikk tydeligvis ikke snakke med han alene fordi de fra barnevernet klengete på oss som de var ute etter å drepe oss liksom. Hadde ikke vært overbevisende om de i barnevernet i Sauda virkelig hadde drept oss. Vi gikk inn i bilen igjen for båten var framme i Stavanger og da kjørte vi av båten og videre inn til byen og opp til barnehuset. Der samlet vi oss, meg og brødrene mine. Vi måtte blant annet i avhør og på undersøkelse og jeg visste fortsatt ikke hva som skjedde eller hva som skulle skje og det var skummelt. Jeg fikk enda ikke tak i pappa og jeg gråt enda da vi var på barnehuset. Jeg synes ikke dette er rettferdig og det vil jeg gjøre noe med da jeg enda har kommet i beredskapshjem for andre gang. Føles ikke ut som om jeg har noen rettigheter da jeg er snart 15 år og ikke en gang bli hørt. For hvis noen i det hele tatt hadde hørt på meg så hadde ikke dette skjedd både den gang når jeg blei kidnappet i 8 klasse og nå i 9 klasse. Vi var på barnehuset til 9 tiden og når alle var ferdig med avhør og undersøkelse så var vi samlet på et rom det var da jeg fikk stor panikk og jeg ringte til pappa tusen ganger men jeg fikk fortsatt ikke svar, jeg ble redd gikk litt vekk fra de andre og satt meg inn til en vegg og gråt som jeg aldri har gjort før, det var helt grusomt og jeg bare satt inn til veggen i en time sånn cirka og gråt meg i hel, jeg visste absolutt ikke hva jeg skulle gjør. Hun ene fra helsestasjonen i sauda kom bort til meg og maste og maste på meg men jeg sa kom deg vekk men hun bare drite i hva jeg sier uansett. Etter en liten stund så gikk jeg inn til brødrene mine og jeg hadde bare 8 prosent på telefonen, jeg hadde ikke med lader og det var jo dritt. Jeg fikk ikke lade mobilen men etter en liten stund så kom det to politimenn og tok mobilene våre, tok mobilen rett fra hånda mi som om det var hans mobil liksom. Så etter der så kom det to tre damer å skulle ta oss med til et beredskapshjem, meg og brødrene mine ble skilt og flyttet til vært vår beredskapshjem og han eldstemann ble plassert ungdomshjem. Vi måtte sette oss i hver vår bil og blei kjørt til vært vår hus. Vi var på beredskapshjemmet i en uke og noen dager og jeg mistivtest der, jeg likte meg ikke, jeg ville hjem og det var det eneste jeg ville hjem til familien min. Pappa og barnevernet var i nemnda imens vi var i beredskapshjem. Pappa vant heldigvis og det var jo ikke så overraskende fordi vi hadde en veldig god sak mens barnevernet i Sauda hadde ingenting og kom bare med løgner og man vinner jo ikke stort på det.  Pappa ventet på kvadrat til vi var fremme, vi gikk inn og snakket litt sammen og storkoste oss. Etter på kjørte vi hjem til dritt bygda Sauda. Barnevernet beskyldte pappa for overgrep og at han var litt sånn hitler type. Fy faen skjønner ikke hvordan det får et menneske til å beskylde noen på den måten, barnevernet i Sauda er så jævlig frekke i  tryne. Når jeg kom hjem så var jeg redd for at det samme skulle skje igjen og jeg hadde ikke særlig lyst å gå på skolen etter at de tok oss fra skolen. Vi måtte flytte fra Sauda på grunn av barnevernet fordi at de er helt jævlige i hode. Sauda er jo en liten bygd vettu og, da alle kjenner alle blir det mye sladder i bygda.
 

Mvh Toonje.blogg.no

Mitt liv, 10 dagen i beredskapshjem

I dag er det Lørdag og jeg har bare vært her på beredskapshjemmet i 10 dager, sliter meg gjennom dagene vær dag. Tar bussen til sentrum for det meste men ellers sitter jeg i sengen og snakker med pappa, brødrene mine og venninnene mine. Jeg er en by jente og har alltid vært det derfor blir det et problem for meg å være i en så liten bygd spesielt når jeg ikke har noen å gå til. Det er slitsomt og være alene uten pappa, brødrene mine og venninnene mine for jeg trenger noen jeg kan snakke med og være meg selv med. Jeg prøver også å holde kontakt med venninnene mine når jeg er her i buskerud fylke men det er ikke så lett, når jeg var hjemme i stavanger så hadde vi en helt fin kontakt men nå når jeg er her i buskerud fylke så begynner vi å miste kontakten da de aldri har tid lenger til å snakke å holde kontakten. Jeg blir lei og sliten av å være her i beredskapshjem, jeg prøver og holde ut men noen ganger så tar det over. Jeg får ikke sove på nettene og gråter meg i søvn. Jeg skal jo begynne på skolen etter påsken og det har jeg slettes ikke lyst til fordi jeg vil ikke gå på skole her i veggli fordi jeg ikke kjenner noen her og jeg har nettopp begynt på en ny  skole i Stavanger, begynte på den skolen etter høsten 2016 og da blir det litt for voldsomt og begynne på en ny skole igjen når jeg akkurat har kommet meg igang på skolen i stavanger. Jeg sliter også veldig med matlyst etter alt dette som har skjedd, jeg kan gå en hel dag uten å spise. Alt dette skyldes på grunn av mobbing i barneskolen i Sauda kommune, da rektor på denne skolen ikke klarte å løse mobbeproblemet men sendte det til barnevernet som kom hjem til meg med politi på døren og sa at jeg husker feil, det var ikke sånn det skjedde sa de. De ville jeg skulle huske skolen sin versjon det vil si mobbing finnes ikke i Sauda kommune. Deretter fikk vi mange besøk med politi på døren og hvorfor de hadde med politi det var vel for og skremme oss. Så kom det masse anklager mot familien og vi ble uthengt i hele den lille bygda. Vi følte oss både uthengt og truet av barnevernet i Sauda kommune som gjorde at vi måtte selge huset. Alt på grunn av mobbing som ikke finnes i Sauda.

Barnevernet i Sauda beskylder pappa for å ha regime i vårt hjem og det stemmer selvfølgelig ikke da jeg har gjort som jeg selv vil.
Jeg er kanskje en jente med ikke så god selvtillit i noen områder men jeg klarer å stå opp for det jeg står for uten å knekke av meg så lett. Jeg kjemper imot og imot for det jeg står for og vil aldri gi meg hvertfall når det gjelder familie og dem jeg er glad i. Dette skal meg og min familie klare, vi skal klare å motbevise det barnevernet kommer med, sammen er vi sterkere. Jeg lurer på hva som får et menneske til å såre noen så mye at de ikke engang orker å leve, det er litt rart at barnevernet holder på sånn som de gjør de skal jo ikke oppføre seg som noen skurker, de skal liksom være der for barn som trenger det. Jeg derimot trenger det ikke. Jeg har det helt fint hjemme, kunne ikke hatt det bedre men likevel så sitter jeg her og skriver på dette. Kunne ikke vært mer fantastisk? Barnevernet i Sauda kaster bort muligheten og hjelpe de som virkelig trenger det og ikke stå her og tulle og fucke opp familier. Jeg vil ikke leve et liv oppå barnevernet, jeg vil ikke være en del av barnevernet. Det er vanskelig å leve og vær dag så må jeg stå opp med den samme tanken, kan ikke de bare dra seg til hælvete, jeg orker ikke mer så fortsetter de bare, dette er ikke en lek hvis det er det barnevernet tror. Ja det er jo sant de tror jo på alt de. Faen, jeg håpe at en dag så vil dette slutte og barnevernet må stå til rette for det de har gjort.

Det blir feil at jeg skal få staff

Hei. Jeg har ikke blogga på noen dager er fordi nettet har vært litt dårlig det er så typisk de gjør sikkert nettet dårlig for å plage. Jeg synes det er sykt urettferdig at jeg må få straff når det ikke er hos oss det feiler noe. Det er barnevernet i Sauda som skulle fått staff men nå er det jo jeg som må lide. Jeg vet ikke hva jeg har gjort for å fortjene dette? Barnevernet kan gjøre og si hva enn de vil, og likevel bli trodd på. Men jeg vet hva som er sannhet i min sak og det skal vise seg med tiden. Jeg skal ikke la barnevernet få slippe unna med dette, en eller annen gang så skal de få og jeg kan ikke beskrive hvor jævligt det er og vær oppi barnvernet, faen det er så jævligt at det er ikke til å tro. Barnevernet later som ingenting har skjedd og er ikke det ganske dumt. Alle tror jo at barnevernet er så flott men det er jo egentlig ikke det, det ligger mer bak enn det du ser. Dette er blir helt feil at jeg må oppleve dette, faen det gjør bare vondt hver eneste dag jeg er her i det jævla beredskapshjemmet. Jeg klarer ikke takle det, jeg trenger å være hjemme sammen med de jeg er glad i og ikke være helt ute i ødemarka. Jeg har jo ingen her og ikke en gang vennene mine kan møte meg fordi det er så jævlig langt unna Stavanger. Jeg vil bort herfra! Jeg synes det er så jævlig urettferdig at jeg må være her når det er barnevernet i Sauda som skulle fått straff for å være så falsk, gjemme seg bak loven og bryte sine egne regler, komme med trusler og trakassere oss. Fy faen vi er jo mennesker vi også og vi fortjener bedre, mye bedre. Barnevernet er så sykt fucka i hode. Det barnvernet i Sauda gjør er jo reine mishandling, de gjør det mot min vilje og det er jo ikke greit at de holde på sånn. Jeg hater barnevernet mer enn noe annet, de skal ikke få lov til å ødelegge meg, knekke meg så lett, jeg er sterkere enn det innerst inne. Jeg er redd for barnevernet men jeg er ikke redd for å stå imot og slåss tilbake. Vi klarer å ta kampen men det jeg ikke skjønner er hvorfor barnevernet vil gjøre barn vondt så vondt at de nesten ikke klarer å stå på sine egne bein, det står i tilogmed i orde barnevern, de skal liksom verne barn ikke ødelegge hele barndommen og hele livet. Man blir jo tråkket ned av barnevernet og det er ikke greit i det hele tatt. De er noen maktsyke folk. Men det er jo det barnevernet vil, at vi skal ha det vondt og ha et forferdelig liv. Jeg kommer aldri aldri noensinne til å gi meg. Jeg skal ta denne kampen til jeg blir gammel og grå selv om det sliter meg jævligt ut men da er jeg heldig som har noen som er med meg og kan ta denne kampen sammen med meg. At jeg sitter her i det hele tatt er jo litt overraskende da, at jeg skal ta denne kampen det er jeg helt enormt overbevist om. Jeg synes det er urettferdig at barnevernet holder på sånn for det sliter meg ut på mange andre måter også både skole søvn og masse annet og det er dumt. Og noen ganger så trenger jeg en pause virkelig fordi jeg får så mange tanker og følelser vær dag når barnevernet i Sauda holder på sånn som de gjør og det sliter meg så jævligt ut og jeg eksploderer jo. Vi skal klare å ta denne kampen for sammen er vi sterkere. Mitt påske ønske er å komme hjem igjen og at barnevernet i Sauda får sin straff.

God påske alle sammen 🙂

Fuck barnevernet

Jeg e så jævlig lei av alt, jeg vett ikke
Ka jeg ska gjør!
Føle jeg har prøvd alt, men det e
Ingen som tør.
Å si i fra til det jævla barneverne,
De må sjønna det snart, at det 
ikke funke lenger,
Tenk nå med det hode dåkke har for
Fan
Asså

Hadde jeg kunne spolt til bake, sko jeg
Gjerna gjort det, til bake til den tiå, der
jeg ikke var alene!
Heile verden e blitt fucka,
Voksenlivet står på døra, jeg tvile med
Å åpna, men jeg vetche om jeg tør. Jeg
Vil bare ha det sånn som det va før!

Jeg har det helt for jævli der, men ingen
Kjønne
Det!
Jeg føle meg aleina, å jeg grine i søvne hver
Kveld
Jeg føle meg som et dyr i bur, men de gir bare
Fan!
Jeg har ingeting, Jeg har ikke no liv,
Alt går til helvete å alt går i stå, ingen kan fårstå
At fanskap slite på!

Fuck barnevernet, de kan fan meg brenna!
Fuck barnevernet, de ødelegge hjemmå!
Fuck barnevernet, dere hjepe fan ingen!
De står bare der å vise pekeefingen!

Jeg får støtte fra familien, å det vett jeg jævla godt,
Barneverne e no piss nå har me fan meg fått
Nok!
Jeg føle ingen ser meg, å jeg føle ingen bryr seg,
Jeg har det heilt for jævli, men
jeg finne kun 1 utvei

 

Ingenting e greit lengre, å ingenting e bra,
Ingenting e sånn som det var!
Men en vakker dag sleppe jeg ut av helvete,
Halvt år igjen, kom an jeg klare dette her!
Ingen ska få stoppa meg, å ingen ska gi opp,
Ingen ska fucka opp når jeg e 18 år!

Fuck barnevernet, de kan fan meg brenna!
Fuck barnevernet, de ødelegge hjemmå!
Fuck barnevernet, dåkke hjepe fan ingen!
De står bare der å vise pekeefingen!

Ny dag nye muligheter

Ny dag nye muligheter eller nye muligheter er ikke akkurat plass til i denne lille bygda. I dag den 09.04. vet jeg ikke hva jeg skal finne på. Jeg har jo ingen venner her i veggli i Buskerud jeg har jo pc`en og mobilen min men det er ikke akkurat venner. Jeg snakker jo både med venninnen min og familien min på både mobil og pc`en men det blir nå ikke det samme. Jeg vil hjem, hjem til Stavanger der familien min og vennene mine er. Jeg føler meg utsatt og hjelpeløs her ute i det øde dessverre. Jeg spiser bare frokost og kvelds, har ikke så veldig matlyst så det er veldig kjipt. Barnevernet i Sauda burde ikke hete barnevernet men det burde hete barnemishandler fordi det de gjør er mot min vilje, det er ikke jeg som vil dette, jeg blir fullt og helt tvunget til dette og de gidder ikke høre på hva jeg sier en gang. Snakk om barns beste. Jeg orke ikke dette, jeg orke ikke å ha barnevernet hengende over meg sånn når det er bare hevn de er ute etter. Vi har det absolutt helt fint hjemme og det er ikke noe å snakke om en gang. Når jeg blir 15 så får jeg min egen advokat, det glede jeg meg til fordi da kan jeg fortelle den advokaten om alt det barnevernet i Sauda holder på med. Barnemishandlere skal ikke få slippe unna med dette. Vi har kjempet mot barnevernet flere år, nå må de gi seg snart. Jeg vil ikke være den jenta som har det vondt hver dag som må bo på fosterhjem. Jeg skal si deg det at det er nok så ille her. Det er ikke ryddig og det er mye søppel i skaper og skuffer på rommet jeg sover i, fra han forrige som var her. Dette er absolutt ikke greit. Det er veldig ekkelt. De burde rydde opp her mener jeg. Jeg føler meg også truet her og det er ikke en god følelse. Jeg har bare vært her 5 dager og allerede så mistrives jeg her. Jeg orker ikke dette mer, vær så snill hjelp meg. Og det er spesielt dumt å flytte meg så langt unna i ødemarka for nå får jo ikke jeg ha kontakt med mine venner og jeg må gå på en annen skole og det gjør det så vanskelig, det er langt unna sentrum 48 min og gå ned og opp fra sentrum. Dette er ikke bra langt ifra så bra så Barnevernet vil ha det til. Jeg føler meg som en fange, fange inne på et lite rom i et stort hus. Jeg hater dette. I dag så har jeg gått tur med meg selv, tenkt litt og sånt. Veldig kjedelig når det er ingen jeg kan vær med og jeg et helt alene. Jeg vet ikke ka jeg kan gjør her annet enn og gå tur alene eller gå 48 min ned til sentrum og opp igjen og selvfølgelig snakke med familien og venninnene mine.

Ka har du funnet på i dag?

Verden e kjedelig

Hei igjen.

Her sitter jeg igjen og skriver og tenker at hva får jeg igjen for og leve et liv med bare skuffelser, masse tanker og følelser vær dag er det samme. Hva skal jeg gjøre med live? Jeg har ingen plan for livet framover, jeg har ingen drømmer og oppfylle eller det er et ønske jeg ønsker å oppfylle men det er jeg usikker på om jeg får oppfylle noen gang. Ønske mitt er at jeg får stoppet barnevernet i Sauda å gjør så mye gale, dumt og stoppe dem å gjøre det de vil oppnå for det de vil frem til er ikke en god plan, det er en jævla dritt plan og den skal gå rett i dass for og si det sånn for vi skal vinne de skal tape. Verden fungerer med krig og kjærlighet, krig er ikke ikke løsningen på ting men av og til så er det det så må til for og stoppe noen maktsyke mennesker som for eksempel barnevernet i Sauda. Jeg som person er helt ekstremt imot barnevernet vertfall i Sauda egentlig hvor enn det er men det er Sauda som er problemet nå. Jeg vet absolutt ikke hva jeg skulle gjort uten pappa og brødrene mine. Jeg hadde sikkert ikke klart å levd med meg selv en gang. for familien betyr alt, alt i verden. Venner er også viktig for meg og jeg håper jeg klarer å få flere venner med tiden. Det jeg mener med at verden er så kjedelig som den er er fordi ingen vil høre på meg eller lytte. Jeg har meninger som alle andre og vil dele dette med dere fordi jeg vil at flere skal se hvor skipe barnevernet behandler folk. Spesielt i min familie har barnevernet i Sauda behandlet oss som dyr. De later som om alt er bra og fint men så er det ikke det. Jeg synes ikke det nytter å leve et liv iogmed alt dette som har skjedd. Det er så vanskelig og takle alt dette alene men jeg er jo ikke helt alene det vet jeg, jeg har jo pappa, brødrene mine og bestevenninnene mine og det er jeg jo egentlig ganske glad for. Hadde ikke klart å takle barnevernet alene uten hjelp fordi de er så maktsyke og det er helt jævligt og oppleve at du blir foreksempel kidnappet av barnevernet i Sauda og flyttet til kongsberg. Tenk på alt jeg må forlate både familie, venner, skole og heile Stavanger det er trist å tenke på vær dag men jeg får heldigvis trøst av noen fantastiske folk. Jeg vil ikke være hun jenta som fikk barndommen sin ødelagt av noen jævla fucka folk fra barnevernet i Sauda. Jeg vil være hun jenta som husket barndommen sin lykkelig og fin men det får jeg ikke nå for barnevernet i Sauda holder på å ødelegge alt. Hva er det barnevernet vil? ødelegge familier og gjør livet til et helvete for alle. For det er nettopp det de gjør nå. Jeg ønsker bare å ha et normalt liv uten barnevernet på nakken og være med familien helt til livet tar slutt. Det synes jeg var en fin tanke og få håpe at det en gang skjer og at barnevernet i Sauda får et lika helvetes liv sånn som meg så får de se hvordan det er å ligge nede og føle seg ødelagt og det er jo deres egen feil for det de har gjort.

Ka hadde du gjort hvis du hadde et liv som du ville endre på?

Mitt liv suger

Hei.

Live er og vil suge for alltid, når man er den personen som alltid har hatt det vanskelig og har blitt utsatt for både mobbing, trakassering, og de verste ting så tar man det ille opp men alle folk vet ikke det. Både de som har sett det med sine egne øyne vil ikke engang forstå det.

Jeg vet ikke bedre enn alle andre og jeg vet ikke forskjell på folk men det jeg vet og alltid vil ha troa på er at barnevernet er jævlia fucka i hode og vil alltid være det. Forskjellen på barnevern  i Sauda og vanlige folk, er at barnevernet  i Sauda skjønner ikke hvor vondt det gjør å bli såra på nytt og på nytt, de har ikke peiling på barn og likevel så jobber de i barnevernet og sier at det er til barns beste (legg merke til barns beste ordet går igjen enten det er rett eller galt). Jeg tror ikke at folk tror på meg om jeg forteller at barnevernet har gjort alt dette, mobba for utseende, trakassering, kommer med trusler hele tiden, skjuler seg bak loven, jeg har prøvd å bevise det for mange men tror at jeg ikke vet hva jeg snakker om. Det er mange som også tror at det er en grunn for at barnevernet er i familier men det trenger ikke alltid være en grunn skjønner du. Hvertfall med meg så prøver bare barnevernet og ta hevn for de jeg ble mobba på barneskolen i Sauda. Rektoren på Austrheim skole klarte ikke å takla skjult mobbing å sendte melding til barnevernet og da fikk vi nok med de å gjøre. Da slapp rektoren å ta seg av mobbingen. Gjennom alt dette har jeg både fått sosial angst, redsel, frykt. Problemer med søvn. litt vanskelig å komme i en stor gjeng så snakker sammen og sånn ting da. Og nå er jeg 14 år og går på ungdomsskolen og jeg har ikke tenkt å gi meg å la barnevernet i Sauda knekke meg. Jeg skal kjempe og stå på helt til de har fått sin egen straff, det kommer med tiden. Jeg pleier ikke og være så personlig men jeg føler at jeg må få dette ut på et eller annet vis og da tenkte jeg på bloggen. Jeg er sterk og jeg håper jeg er sterk hele veien for det om det sliter meg grævligt ut. Barnevernet kom og henta meg på Onsdag og da ble jeg kjørt helt til veggli i Buskerud og ja det er utrolig langt unna Stavanger. Burde kanskje ikke skrive hvor jeg er men samma det. Hvem bryr seg? ikke jeg. Jeg er på et fosterhjem og jeg mistrives veldig her, jeg føler meg truet hele veien og jeg føler meg helt alene og at dette er en helt øde plass det er bare 260 innbyggere og det er langt fra veggli sentrum fra der jeg bor. Ikke si at jeg tar feil om barnevernet / barnevernet i Sauda for det gjør jeg slettes ikke, ja man kan ha forskjellige meninger og det går helt fint for meg men ikke si at jeg tar feil. Jeg har god erfaring med barnevernet og det barnevernet gjør er helt ufattelig dumt. Jeg vil hjem, hjem til pappa og brødrene mine for det er der jeg hører til og føler meg hjemme og er helt trygg. Jeg føler meg ikke velkommen her i veggli og aldri vil jeg bli det heller. Jeg kommer til å være imot alt dette helt til døden og når jeg blir større så vil jeg hjelpe dem som har opplevd det samme som meg. Jeg vil hjelpe dem på et eller annet vis og jeg vet at hvis det er en eller annen der ute så blir behandlet på feil måte av barnevernet så ikke vær redd for og kjemp imot for dette klarer du.
Jeg fant et dikt på nettet for lenge siden så jeg synes passet godt nå: Å være sterk er ikke å løpe raskest eller å hoppe lengst eller løfte tyngst. Å være sterk er ikke alltid å vinne, alltid å ha rett eller alltid å vite best. Å være sterk er å se lyset når det er som mørkest, slåss for noe man tror på selv om man ikke har flere krefter igjen, se sannheten i øynene selv om den er hard.
Det var et fint dikt og jeg håper du vil gå videre med det diktet i dine hender for selv om du ikke har det vanskelig akkurat nå så kanskje du får det senere. Kanskje det hjelper å lese litt på det, ka vet jeg. Men uansett takk for at du virkelig tok deg tid til å lese og jeg håper du skjønner hva jeg snakker og kanskje leve deg inn i situasjonen min men selvfølgelig er det ikke alt så har skjedd med meg så står der. Jeg skrev det jeg følte for akkurat som du følte for og lese dette.

Jeg håper du får både en fin helg og en fin påske (: